Yhdistelmä määritysten Active Directory-objektin määrittelemien HCW8014-asiakas käyttö palvelinten valinta ei onnistunut

Alkuperäinen tietämys kannan numero:   3087162

Ongelma

Kun suoritat ohjatun yhdistelmä määritys toiminnon, näyttöön tulee seuraava virhe sanoma:

HCW8014 yhdistelmä kokoonpanon Active Directory-objektin määrittelemien Client Server-palvelimien valinta ei onnistunut, kun yhdistelmä kokoonpanoa on päivitetty.

Syy

Tämä ongelma ilmenee, jos ohjatussa yhdistelmä määritys toiminnossa on jokin seuraavanlaisiin palvelimiin:

  • Virheelliset palvelimet
  • Poistetut palvelimet, jotka on lueteltu määritys objektissa

Ratkaisu

Voit ratkaista ongelman tekemällä seuraavat toimet:

  1. Avaa Exchange-hallinta liittymä.

  2. Poista asiakas käyttö palvelimet yhdistelmä kokoonpanosta suorittamalla seuraava komento:

    Set-HybridConfiguration -ClientAccessServers $Null
    
  3. Suorita ohjattu yhdistelmä määritys uudelleen.

Lisätietoja

Tarvitsetko lisää ohjeita? Siirry Microsoft Community -tai Exchange TechNet-keskustelupalstalle.