Office 365 IRM-salatun viestin näyttäminen dynaamista jakelua varten ei onnistu

Alkuperäinen tietämys kannan numero:   4459264

Oireet

Oletetaan, että lähetät Sähkö posti viestin Microsoft Exchange Online-dynaamiseen jakeluun, jossa on käytössä Azure Information Protectionin IRM-suojattu malli, kuten Älä lähetä edelleen.Kun vastaanottaja yrittää avata Sähkö posti viestin, hänet ohjataan Outlookin verkko versioon. Outlookin verkko versio näyttää painikkeen viestin lukemista varten, mutta painikkeen valitseminen ei toimi, ja vastaanottajat jäävät päättymättömään silmukkaan ilman, että he voivat tarkastella viestiä. Vastaanottajalle lähetetyt sähkö postit ja jakelun ryhmä toimivat hyvin.

Syy

Tämä käyttäytyminen on suunniteltu. IRM-salaus ei tue dynaamisia jakelun ryhmiä.

Ratkaisu

Käytä Sähkö posti viestin vastaanottajana IRM-suojattuja viestejä sen sijaan, että käyttäisit dynaamista jako ryhmää.