Oikeinkirjoituksen tarkistus ei tarkista Wordin lomakekenttien tekstiä

Huomautus

Office 365 ProPlus nimetään uudelleen Microsoft 365 Apps for enterprise -sovellukseksi. Lisätietoja tästä muutoksesta on tässä blogikirjoituksessa.

Oire

Microsoft Wordin oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus ei tarkista lomakekenttien tekstiä.

Syy

Koska lomakekentän tekstiksi on muotoiltu Ei tarkistustyökalua, oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus ohittaa lomakekenttien tekstin.

Ratkaisu

Voit kiertää ongelman seuraavasti:

 • Poista lomakkeen suojaus tilapäisesti.
 • Lomakekenttien kielen vaihtaminen.
 • Suorita oikeinkirjoituksen tarkistus tai päivitä kenttä.
 • Suojaa lomake uudelleen säilyttäen lomakekenttiin kirjoittamisi teksti.

Voit käyttää tätä makroa lopettaessa -makrona viimeisessä lomakekentässä, jotta voit tarkistaa oikeinkirjoituksen tai päivittää kentän ennen lomakkeen tallentamista.

Sub FormsSpellCheck()
  ' If document is protected, Unprotect it. 
  If ActiveDocument.ProtectionType <> wdNoProtection Then 
    ActiveDocument.Unprotect Password:="" 
  End If 

  ' Set the language for the document. 
  Selection.WholeStory 
  Selection.LanguageID = wdEnglishUS 
  Selection.NoProofing = False

  ' Perform Spelling/Grammar check. 
  If Options.CheckGrammarWithSpelling = True Then 
    ActiveDocument.CheckGrammar 
  Else 
    ActiveDocument.CheckSpelling 
  End If

  ' ReProtect the document. 
  If ActiveDocument.ProtectionType = wdNoProtection Then 
    ActiveDocument.Protect Type:=wdAllowOnlyFormFields, NoReset:=True 
  End If

End Sub

Lisätietoja

Microsoft esittää ohjelmointiesimerkkejä vain asian havainnollistamiseksi, ilman suoraa tai epäsuoraa vastuuta niiden toimivuudesta. Tämä sisältää muunmuassa epäsuorat vastuut soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai soveltuvuuteen yksilöityyn käyttöön. Tässä artikkelissa oletetaan, että olet perehtynyt käytettyyn ohjelmointikieleen, sekä proseduurien luonti- ja virheenkorjaustyökaluihin. Microsoftin tukihenkilöt voivat auttaa selvittämään tietyn proseduurin toiminnallisuutta, mutta he eivät muokkaa näitä esimerkkejä parantamaan yksittäisen tarpeen toiminnallisuutta eivätkä luo siihen proseduureja.