Automaattisen työnkulun luominen Microsoft Dataversen avulla

Huomautus

Tulee voimaan marraskuussa 2020:

  • Common Data Service on nimetty uudelleen Microsoft Dataverseksi. Lisätietoja
  • Jotkin Microsoft Dataversen termit on päivitetty. Esimerkiksi entiteetti on nyt taulukko ja kenttä on nyt sarake. Lisätietoja

Tämä artikkeli päivitetään pian vastaamaan uusinta terminologiaa.

Tärkeä

Dataverseen yhdistämiseen on saatavana kolme yhdistintä. Käytä suositeltua Common Data Service (nykyinen ympäristö) -yhdistintä. Myös Common Data Service -yhdistin, jota käsitellään tässä artikkelissa, ja Dynamics 365 Connector ovat saatavana, jos suositellun yhdistimen käyttö ei ole mahdollista.

Common Data Service -yhdistimellä voi luoda yhdistimiä, jotka käynnistyvät Dataversessä tapahtuvista luonti- ja päivitystapahtumista. Voit lisäksi suorittaa tietueiden luonti-, päivitys-, nouto- ja poistotoimia Dataversessä.

Pilviyönkulun käynnistäminen Dataversesta

Voit käyttää mitä tahansa seuraavista käynnistimistä työnkulkusi aloittamiseen:

  • Kun tietue valitaan
  • Kun tietue luodaan
  • Kun tietue poistetaan
  • Kun tietuetta päivitetään

Valitse käynnistin

Jos valittu käynnistin edellyttää ympäristön valitsemista, voit tehdä valinnan (Current), joka käyttää aina Power Automaten suoritusympäristön tietokantaa. Jos haluat työnkulkusi aina käynnistyvän johonkin tiettyyn ympäristöön sijoittuvan tapahtuman perusteella, valitse tämä ympäristö.

Valitse ympäristö

Voit käyttää vaikutusaluetta sen määrittämiseen, suoritetaanko työnkulkusi silloin kun uuden tietueen luot sinä, silloin kun liiketoimintayksikköösi kuuluva käyttäjä luo sen vai silloin kun uuden tietueen luo kuka tahansa organisaatiosi käyttäjistä.

Valitse vaikutusalue

Scope Käynnistimen ajoitus
Liiketoimintayksikkö Toiminto koskee liiketoimintayksikkösi omistamaa tietuetta
Organisaatio Toiminnon suorittaa kuka tahansa organisaation tai tietokannan sisällä
Ylä- ja alatason liiketoimintayksikkö Toiminto koskee liiketoimintayksikkösi tai sen aliliiketoimintayksikön omistamaa tietuetta
Käyttäjä Toiminto koskee sinun omistamaasi tietuetta

Tietueen päivittämisestä laukeavat käynnistimet voivat käyttää myös suodattavia määritteitä. Tämä varmistaa, että työnkulku suoritetaan vain kun mitä tahansa määritetyistä määritteistä päivitetään.

Tärkeä

Suodatinmääritteitä käyttämällä estät työnkulkuasi käynnistymästä tarpeettomasti.

Tämä työnkulku käynnistyy aina, kun työnkulun käyttäjän omistaman yhteyshenkilön etu- tai sukunimi päivittyy.

Suodatusmääritteet

Käynnistinoikeudet

Sellaisen pilvityönkulun luomiseksi, joka käynnistyy tietueen luonnin, päivittymisen tai poistamisen perusteella, käyttäjällä on oltava käyttäjätason luonti-, luku-, kirjoitus- ja poisto-oikeudet vastakutsun rekisteröintientiteetillä. Määritetyistä vaikutusalueista riippuen käyttäjä voi tarvita lisäksi ainakin lukutason samalla entiteetillä. Lue lisää ympäristön suojauksesta.

Tietojen kirjoittaminen Dataverseen

Voit kirjoittaa tietoja Dataverseen millä tahansa seuraavista toimista:

  • Luo uusi tietue
  • Tietueen päivittäminen

Tässä on esimerkki seurantatehtävän luomisesta, kun tietty käyttäjä luo uuden tilitietueen.

Seurantatehtävä

Lisäkäsitteet

Kirjoita tiedot asiakas-, omistaja- ja liittyy-kenttiin

Jotta asiakas-, omistaja- ja liittyy-kenttiin voitaisiin kirjoittaa tietoja, tarvitaan kaksi täytettyä kenttää.

Kenttäluokka Esimerkkiasetukset
Liittyy Liittyy = tietueen tunnus (esimerkiksi tilitunnus) ja Liittyvä tyyppi, joka on valittu luettelosta.
Asiakas Ilmaisee tietueen tunnuksen ja asiakastyypin, joka on valittu luettelosta.
Omistaja Ilmaisee järjestelmän käyttäjän tai tiimin tunnuksen sekä luettelosta valitun omistajatyypin.

Ota käyttöön päivityslisäystoiminta

Voit käyttää päivitä tietue -komentoa päivityslisäystoimintoihin, jotka päivittävät jo luodun tietueen tai luovat uuden. Päivityslisäystoiminnon käynnistämiseen tarvitaan entiteetti ja GUID-avain. Jos määritettyä tyyppiä ja avainta vastaava tietue on olemassa, se päivittyy. Muussa tapauksessa luodaan tätä määritettyä avainta vastaava tietue.

Käynnistintoiminta

Jos käynnistin on rekisteröity tietueen päivitykselle, työkulku suoritetaan jokaiselle tietyn tietueen vahvistetulle päivitykselle. Palvelun käynnistää työnkulun asynkronisesti ja käynnistyshetkellä saamillaan tiedoilla.

Työnkulun suorittaminen voi viivästyä, jos ympäristössäsi on keskeneräisiä järjestelmätöitä. Jos tällainen viive ilmenee, työnkulkusi käynnistyy kun työnkulun käynnistävä järjestelmätyö suoritetaan.