Tietotoimintojen käyttö Power Automaten avulla

Tässä ohjeartikkelissa opit tuntemaan joitain yleisiä Power Automaten tietotoimintoja luodessasi työnkulkuja. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi Laadi, Liitä, Valitse, Suodata matriisi, Luo taulukko ja Jäsennä JSON.

Edellytykset

 • Power Automaten käyttöoikeus.
 • Tarvitset työkalun (esimerkiksi PostMan), jolla voit lähettää HTTP POST -pyyntöjä JSON-matriisilla työnkulkuusi.

Laadi-toiminnon käyttäminen

Käytä Tietotoiminto – Laadi toiminto, jotta sinun ei tarvitse syöttää samoja tietoja useita kertoja kuin suunnittelet pilvityönkulkua. Tässä esimerkissä työnkulkua suunniteltaessa syötetään useita numeroita ([0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]) monta kertaa. Voit tallentaa matriisin laatimistoiminnon avulla seuraavassa kuvatulla tavalla.

 1. Tee haku hakusanalla Laadi ja valitse sitten Tietotoiminto – Laadi -toiminto.

  Laadi-toiminnon hakeminen ja valitseminen

 2. Anna Syötteet-ruutuun matriisi, johon haluat viitata myöhemmin.

  Laadi-toiminnon määrittäminen

Vihje

Jos haluat , että Laadi-kortti on helpompi löytää myöhemmin, nimeä se uudelleen valitsemalla kortin otsikkoriviltä teksti Laadi ja antamalla nimen, joka on helppo muistaa.

Kun haluat käyttää Laadi-toiminnon sisältöä, toimi seuraavasti:

 1. Lisää toiminto, esimerkiksi Tietotoiminto – Liitä.

 2. Valitse ohjausobjekti, johon haluat lisätä sisällön, jonka tallensit Laadi-toiminnossa.

  Näyttöön avautuu Lisää dynaaminen sisältö sovelluksista ja liittimistä, joita käytetään tässä työnkulussa -näyttö.

 3. Valitse Dynaaminen sisältö -väli lehden Laadi-osassa Tulokset.

  Laadi-toiminnon tulosten käyttäminen

Liity-toiminnon käyttäminen

Tietotoiminto – Liitä -toiminnolla voit rajata matriisin valitsemallasi erottimella. Työnkulkusi voi vastaanottaa esimerkiksi verkkopyynnön, joka sisältää seuraavan sähköpostiosoitteiden matriisin: ["d@example.com", "k@example.com", "dal@example.com"] Sähköpostiohjelmasi kuitenkin edellyttää, että osoitteet on muotoiltu yksittäiseksi merkkijonoksi, joka on eroteltu puolipistein. Nyt voit vaihtaa pilkkuerottimen (,) puolipisteeksi (;) Tietotoiminnot – Liitä -toiminnolla seuraavasti:

 1. Lisää uusi toiminto, tee haku hakusanalla Liitä ja valitse sitten Tietotoiminto – Liitä.

  Liitä-toiminnon hakeminen ja valitseminen

 2. Lisää Lähde-ruutuun matriisi ja Liitä kanssa -ruutuun puolipiste (;).

  Liitä-toiminnon määrittäminen

 3. Tallenna työnkulku ja suorita se

 4. Kun työnkulku on suoritettu, Tietotoiminto – Liitä -toiminto on merkkijono, jonka osoitteet on yhdistetty puolipisteillä, kuten seuraavasta kuvasta näkyy.

  Osoitesyöte pilkuilla erotettuina, Liitä-toiminto, jossa on puolipiste, ja osoitteiden tulostaminen puolipisteellä erotettuina

Valitse-toiminnon käyttäminen

Tietotoiminto – Valitse -toiminnolla voit muuntaa taulukon objektien muotoa. Voit esimerkiksi lisätä, poistaa ja nimetä uudelleen taulukon kunkin objektin elementtejä.

Huomautus

Vaikka voitkin lisätä ja poistaa elementtejä Valitse-toiminnolla, et voi muokata taulukon objektien määrää.

Tässä esimerkissä tiedot syötetään työnkulkuun www-pyynnön kautta tässä muodossa:

[ { "first": "Eugenia", "last": "Lopez" }, { "first": "Elizabeth", "last": "Moore" } ]

Haluat muokata saapuvia tietoja uudelleen nimeämällä ja first->FirstName sekä last->FamilyName ja lisäämällä uuden jäsenen nimeltä FullName, joka yhdistää kohteet first ja last (erotettuna välilyönnillä).

[ { "FirstName": "Eugenia", "FamilyName": "Lopez", "FullName": "Eugenia Lopez" }, { "FirstName": "Elizabeth", "FamilyName": "Moore", "FullName": "Elizabeth Moore" } ]

Tee se seuraavasti:

 1. Lisää Kun HTTP-pyyntö vastaanotetaan käynnistämään työnkulun.

 2. Valitse Luo rakenne käyttämällä näytetietoja.

  Valitse näytetiedot

 3. Liitä näyttöön avautuvaan ruutuun esimerkki lähdetietomatriisistasi ja napsauta sitten Valmis.

 4. Lisää Tietotoiminto – Valitse -toiminto ja määritä se seuraavan kuvan mukaisesti.

  Valitse-toiminnon määrittäminen

  Näyttökuva, jossa näkyy Valitse-toiminto. Lähde-arvona on Teksti. Yhdistämismääritysosassa FirstName-arvoksi on määritetty first, FamilyName-arvoksi on määritetty last ja FullName-arvoksi on määritetty first ja last välilyönnillä erotettuna.:::image-end:::

  Vihje

  Valitse-toiminnon tulos on matriisi, joka sisältää juuri muotoillut objektit. Tämän jälkeen voit käyttää tätä matriisia missä tahansa muussakin toiminnossa, esimerkiksi aiemmin käsitellyssä Laadi-toiminnossa.

Suodata matriisi -toiminnon käyttäminen

Tietotoiminto – Suodata matriisi -toiminnolla voit pienentää matriisin objektien määrän tiettyyn alijoukkoon, joka vastaa määrittämiäsi ehtoja.

Huomautus

 • Matriisin objektien muotoa ei voi muuttaa käyttämällä Suodata matriisi -toimintoa.
 • Suodatettavassa tekstissä huomioidaan kirjainkoko.

Tässä esimerkissä käytetään Suodata matriisi -toimintoa tähän matriisiin:

[ { "first": "Eugenia", "last": "Lopez" }, { "first": "Elizabeth", "last": "Moore" } ]

Sen avulla voit luoda uuden matriisin, joka sisältää vain ne objektit, joiden first-arvo on Eugenia.

Tehdään nyt näin.

 1. Etsi ja lisää sitten Suodata matriisi -toiminto työnkulkuun.

 2. Määritä Suodata matriisi -toiminto samalla tavalla kuin seuraavassa kuvassa.

  Lähde-osan ensimmäisellä rivillä määritetään Teksti. Toisella rivillä first-arvoksi on asetettu yhtä kuin Eugenia

 3. Tallenna työnkulku ja suorita se.

  PostManin avulla voit luoda verkkopyynnön, joka lähettää JSON-matriisin työnkulkuusi.

 4. Kun työnkulku suoritetaan, tuloste näyttää seuraavalta matriisilta. Huomaa, että vain objektit, joiden first-arvoksi on määritetty Eugenia sisällytetään toiminnon tuotokseen.

  [ { "first": "Eugenia", "last": "Lopez" }]
  

Luo CSV-taulukko -toiminnon käyttäminen

Tietotoiminto – Luo CSV-taulukko -toiminnolla voit vaihtaa JSON-matriisin syötteen CSV-taulukoksi. Voit säilyttää otsikot näkyvissä luotavassa CSV-tiedostossa. Tässä esimerkissä seuraava matriisi muunnetaan CSV-taulukoksi:

[ { "first": "Eugenia", "last": "Lopez" }, { "first": "Elizabeth", "last": "Moore" } ]
 1. Etsi, lisää ja määritä Tietotoiminto – Luo CSV-taulukko -toiminto samalla tavalla kuin seuraavassa kuvassa.

  Luo CSV-taulukko -toiminnon määrittäminen. Lähde-asetukseksi on määritetty Teksti ja Sarakkeet-asetukseksi on määritetty Automaattinen

  Tämän kuvan Teksti-tunnus tulee Kun HTTP-pyyntö vastaanotetaan -toiminnosta, mutta voit kuitenkin hankkia Luo CSV-taulukko -toiminnon syötetiedot mistä tahansa työnkulkusi aiemmasta toiminnosta tai voit antaa ne suoraan Lähde-ruutuun.

 2. Tallenna työnkulku ja suorita se.

Kun työnkulku suoritetaan, Luo CSV-taulukko -toiminto näyttää seuraavassa kuvassa näkyvän tulosteen.

Luo CSV -taulukko -toiminnon tulos, joka näyttää ensimmäisellä rivillä "first,last" ja sen jälkeen "Eugenia,Lopez" ja "Elizabeth,Moore"

Luo HTML-taulukko -toiminnon käyttäminen

Tietotoiminto – Luo HTML-taulukko -toiminnolla voit muuttaa JSON-matriisisyötteen HTML-taulukoksi. Voit säilyttää otsikot näkyvissä luotavassa HTML-tiedostossa.

Voit tehdä tämän suorittamalla CSV-taulukon luomisen vaiheita edellisessä osassa kuvatulla tavalla, mutta käyttämällä Tietotoiminto – Luo HTML-taulukko -toimintoa Luo CSV-taulukko -toiminnon sijaan.

Vihje

Jos aiot lähettää HTML-taulukon sähköpostitse, muista valita On HTML -asetus sähköpostitoiminnossa.