Power Automatein rekisteröityjen vientipyyntöihin vastaaminen GDPR:n mukaisesti

Osana sitoumustamme toimia kumppaninasi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattamisessa olemme kehittäneet ohjeistuksen, joka auttaa valmistautumisessa. Näissä ohjeissa kerrotaan, miten valmistaudumme GDPR-asetuksen voimaantuloon, ja annetaan esimerkkejä siitä, mitä voit tehdä jo tänään Microsoftin kanssa GDPR-asetuksen vaatimusten täyttämisen helpottamiseksi Power Automatea käytettäessä.

Vientipyyntöjen hallinta

Tietojen siirto-oikeus sallii rekisteröidylle henkilölle omien henkilökohtaisten tietojen kopion pyytämisen sähköisessä muodossa (eli ”jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa ja yhteentoimivassa muodossa”), jossa ne voidaan siirtää toiselle rekisterinpitäjälle.

Power Automate sisältää seuraavat ominaisuudet, joiden avulla voi etsiä tai viedä tietyn käyttäjän henkilökohtaiset tiedot:

Asiakastiedot Sivuston käyttöoikeus PowerShell-käyttö
Järjestelmän luomat lokit Office 365 Service Trust Portal
Suoritushistoria Power Automatein tekijäportaali
Työnkulut Power Automatein tekijäportaali
Työnkulun käyttöoikeudet Power Automate -tekijän portaali ja Power Automate -hallintakeskus
Käyttäjän tiedot Power Apps-cmdletit
Yhteydet Power Automatein tekijäportaali Power Apps-cmdletit
Yhteyden oikeudet Power Automatein tekijäportaali Power Apps-cmdletit
Mukautetut yhdistimet Power Automatein tekijäportaali Power Apps-cmdletit
Mukautetun yhdistimen oikeudet Power Automatein tekijäportaali Power Apps-cmdletit
Yhdyskäytävä Power Automatein tekijäportaali Paikallisen tietoyhdyskäytävän PowerShell cmdlet -komennot
Yhdyskäytävän oikeudet Power Automatein tekijäportaali Paikallisen tietoyhdyskäytävän PowerShell cmdlet -komennot

Pilvityönkulun tuonti

Loppukäyttäjä tai järjestelmänvalvoja, joka on myöntänyt itselleen käyttöoikeuden työnkulkuun, voi viedä työnkulun noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Kirjaudu Power Automateen.

 2. Valitse Omat työnkulut -linkki ja valitse sitten työnkulku, jonka haluat viedä.

 3. Valitse ... Lisää ja valitse sitten Vie.

  Vie työnkulku

 4. Valitse Paketti (.zip).

Työnkulkusi on nyt käytettävissä zip-tiedostopakettina. Saat lisätietoja blogijulkaisusta, jossa käsitellään pilvityönkulun viemistä ja tuomista.

Suoritushistorian vienti

Suoritushistoria sisältää kaikki pilvityönkulun aikana tapahtuneet suoritukset. Näihin tietoihin sisältyvät muun muassa työnkulun tila, alkamisaika, kesto sekä käynnistimien ja toimintojen syöte- ja tulostetiedot.

Loppukäyttäjä tai järjestelmänvalvoja, jolle on myönnetty työnkulun käyttöoikeus Power Automate -hallintakeskuksen kautta, voi viedä nämä tiedot noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Kirjaudu Power Automateen.

 2. Valitse Omat työnkulut -linkki ja valitse sitten työnkulku, jonka suoritushistorian haluat viedä.

 3. Valitse SUORITUSHISTORIA-ruudussa Näytä kaikki.

  Suoritushistoria

 4. Valitse Lataa CSV.

  Lataa CSV

Suoritushistoria latautuu .csv-tiedostona, joten voit avata sen Microsoft Excelissä tai tekstieditorissa ja analysoida tuloksia.

Käyttäjän toimintasyötteen vieminen

Power Automatessa toimintasyöte näyttää käyttäjän toiminto-, virhe- ja ilmoitushistorian. Kuka tahansa käyttäjä voi tarkastella toimintasyötettään noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Kirjaudu Power Automateen, valitse kellokuvake näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse sitten Näytä kaikki aktiviteetit.

  Toimintasyötteen näyttäminen

 2. Kopioi tulokset Aktiviteetti-näytössä ja liitä ne asiakirjaeditoriin, kuten Microsoft Wordiin.

  Toimintasyötteen näyttäminen

Käyttäjän yhteyksien vieminen

Yhteydet mahdollistavat työnkulkujen yhdistämisen ohjelmointirajapintoihin, SaaS-sovelluksiin ja muihin kolmannen osapuolen järjestelmiin. Saat yhteydet näkyviin noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Kirjaudu Power Automateen, valitse rataskuvake näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse sitten Yhteydet.

  Näytä Yhteydet

 2. Kopioi tulokset ja liitä ne asiakirjaeditoriin, kuten Microsoft Wordiin.

Power Apps-järjestelmänvalvojan PowerShell cmdlets -komennot

Add-PowerAppsAccount

#Retrieves all connections for the user 
Add-PowerAppsAccount
$userId = "7822bb68-7c24-49ce-90ce-1ec8deab99a7"
Get-AdminConnection -CreateBy $userId | ConvertTo-Json |Out-File -FilePath "UserConnections.txt"

Käyttäjän yhteyksien käyttöoikeuksien vieminen

Käyttäjä voi viedä yhteyden roolimääritykset kaikista yhteyksistä, joiden käyttöoikeudet hänellä on, käyttämällä Get-ConnectionRoleAssignment-komentoa Power Appsin PowerShellin cmdlet-komennoissa.

Add-PowerAppsAccount
Get-ConnectionRoleAssignment | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "ConnectionPermissions.txt"

Power Apps-järjestelmänvalvojan PowerShell cmdlets -komennot

Add-PowerAppsAccount

#Retrieves all connection permissions for the specified user 
Add-PowerAppsAccount
$userId = "7822bb68-7c24-49ce-90ce-1ec8deab99a7"
Get-AdminConnectionRoleAssignment -PrincipalObjectId $userId | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "ConnectionPermissions.txt" 

Käyttäjän mukautettujen yhdistimien vieminen

Mukautetut yhdistimet täydentävät valmiita yhdistimiä ja mahdollistavat liittämisen muihin ohjelmointirajapintoihin, SaaS-sovelluksiin ja mukautettuihin järjestelmiin. Voit siirtää mukautetun yhdistimen omistajuuden tai poistaa sen.

Voit viedä asiakkaan yhdistimien luettelon seuraavasti:

 1. Siirry osoitteeseen Power Automate.

 2. Valitse asetusten rataskuvake.

 3. Valitse Mukautetut yhdistimet.

 4. Kopioi ja liitä mukautettujen yhdistimien luettelo tekstieditoriin, kuten Microsoft Wordiin.

  Mukautettujen yhdistimien vieminen

Power Automate -käyttökokemuksen lisäksi voit viedä kaikki mukautetut yhdistimet käyttämällä Get-Connector-komentoa Power Appsin PowerShellin cdmlet-komennoissa.

Add-PowerAppsAccount
Get-Connector -FilterNonCustomConnectors | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "CustomConnectors.txt"

Power Apps-järjestelmänvalvojan PowerShell cmdlets -komennot

Add-PowerAppsAccount

#Retrieves all custom connectors for user 
Add-PowerAppsAccount
$userId = "7822bb68-7c24-49ce-90ce-1ec8deab99a7"
Get-AdminConnector -CreatedBy $userId | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "UserCustomConnectors.txt" 

Käyttäjän mukautettujen yhdistimien käyttöoikeuksien vieminen

Käyttäjä voi viedä kaikkien luomiensa mukautettujen yhdistimien käyttöoikeudet käyttämällä Get-ConnectorRoleAssignment-komentoa Power Appsin PowerShellin cmdlet-komennoissa.

Add-PowerAppsAccount
Get-ConnectorRoleAssignment | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "CustomConnectorPermissions.txt"

Power Apps-järjestelmänvalvojan PowerShell cmdlets -komennot

Add-PowerAppsAccount

#Retrieves all connection permissions for the specified user 
Add-PowerAppsAccount
$userId = "7822bb68-7c24-49ce-90ce-1ec8deab99a7"
Get-AdminConnectorRoleAssignment -PrincipalObjectId $userId | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "CustomConnectorPermissions.txt"  

Hyväksyntähistorian vieminen

Käyttäjän vastaanottamien tai lähettämien hyväksyntöjen historiatietue tallentuu Power Automaten hyväksyntähistoriaan. Kuka tahansa käyttäjä voi tarkastella hyväksyntähistoriaansa seuraavasti:

 1. Kirjaudu Power Automateen, valitse Hyväksynnät ja valitse sitten Historia.

  Hyväksyntähistorian näyttäminen

 2. Näkyviin tulevassa luettelossa näkyvät hyväksynnät, jotka käyttäjä on vastaanottanut. Käyttäjä saa lähettämänsä hyväksynnät näkyviin valitsemalla Vastaanotettu-kohdan vieressä olevan alanuolen ja valitsemalla sitten Lähetetty.

  Vastaanotettujen hyväksyntöjen näyttäminen

Käyttäjätietojen vieminen

Käyttäjätiedot ovat linkki käyttäjän ja tietyn vuokraajan välillä. Järjestelmänvalvoja voi viedä nämä tiedot kutsumalla Get-AdminFlowUserDetails cmdlet-komennon ja välittämällä käyttäjän objektin tunnuksen.

Power Apps-järjestelmänvalvojan PowerShell cmdlets -komennot

Add-PowerAppsAccount

Get-AdminFlowUserDetails -UserId 1b6759b9-bbea-43b6-9f3e-1af6206e0e80

Yhdyskäytävän asetusten vieminen

Ohjeita paikallisia tietoyhdyskäytäviä koskevista rekisteröityjen henkilöiden vientipyynnöistä on täältä.