Liidikokoelma – malli

Liidikokoelman malli on mukautuvan kortin syötelomake, joka on suunniteltu liidien keräämiseen keneltä tahansa, joka saattaa olla tekemisissä tuotejoukosta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa. Voit vapaasti muuttaa tuotteiden vaihtoehtoja pitäen mielessä, että kukin vaihtoehto voi sisältää tekstiä sekä sisäisen arvon, ja ne näytetään sen jälkeen, kun joku lähettää kortin (ne voivat myös olla samoja mallikoodijoukossa näytetyllä tavalla).

Liidi – ilmoitus

Syötteet/tulosteet ja huomautukset:

Dynaamisen tunnuksen nimi Paikkamerkkiteksti Huomautuksia
Nimike Näyttöteksti
acInstructions Näyttöteksti
acLeadFName {firstName} Vastauksen tuloste
acLeadLName {lastName} Vastauksen tuloste
acLeadEmail {emailAddress} Vastauksen tuloste
acLeadPrimaryPhone {primaryPhone10digits} Vastauksen tuloste
acLeadProductInterest {productInterests} Vastauksen tuloste
Monivalinta-arvoina, joissa jokainen valinta erotetaan toisistaan pilkulla.
{
  "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
  "type": "AdaptiveCard",
  "version": "1.0",
  "body": [
    {
      "type": "ColumnSet",
      "columns": [
        {
          "type": "Column",
          "width": 2,
          "items": [
            {
              "type": "TextBlock",
              "text": "Lead Notification",
              "weight": "Bolder",
              "id": "Title",
              "size": "ExtraLarge"
            },
            {
              "type": "TextBlock",
              "text": "Please fill out a single form for each individual expressing interest in our products. ",
              "isSubtle": true,
              "wrap": true,
              "id": "acInstructions",
              "size": "Large"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "type": "Container",
      "items": [
        {
          "type": "TextBlock",
          "text": "Potential Customer FIRST NAME",
          "wrap": true,
          "size": "Medium"
        }
      ]
    },
    {
      "type": "Input.Text",
      "id": "acLeadFName",
      "placeholder": "{firstName}"
    },
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "Potential Customer LAST NAME",
      "wrap": true
    },
    {
      "type": "Input.Text",
      "id": "acLeadLName",
      "placeholder": "{lastName}"
    },
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "Corporate email",
      "wrap": true
    },
    {
      "type": "Input.Text",
      "id": "acLeadEmail",
      "placeholder": "{emailAddress}",
      "style": "Email"
    },
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "Business Phone Number"
    },
    {
      "type": "Input.Text",
      "id": "acLeadPrimaryPhone",
      "placeholder": "{primaryPhone10digits}",
      "style": "Tel"
    },
    {
      "type": "RichTextBlock",
      "inlines": [
        {
          "type": "TextRun",
          "text": "{productInterests}"
        }
      ]
    },
    {
      "type": "Input.ChoiceSet",
      "placeholder": "Placeholder text",
      "choices": [
        {
          "title": "Office 365",
          "value": "Office 365"
        },
        {
          "title": "Dynamics 365",
          "value": "Dynamics 365"
        },
        {
          "title": "Azure Services",
          "value": "Azure Services"
        },
        {
          "title": "Power Platform",
          "value": "Power Platform"
        }
      ],
      "style": "expanded",
      "id": "acLeadProductInterest",
      "isMultiSelect": true
    }
  ],
  "actions": [
    {
      "type": "Action.Submit",
      "title": "Submit"
    }
  ]
}