Analysoi prosesseja

[Tämä ohjeaihe sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Valitse Process Advisor (esiversio) > Prosessit -näytössä prosessi, jonka Tiedot-näyttöön haluat siirtyä. Tässä voit käyttää useimpia prosessin hallinta-aktiviteetteja.

Huomautus

Ennen kuin voit tarkastella analyyseja, Power Platform -järjestelmänvalvojan on otettava käyttöön TDS-päätepisteasetus organisaatiollesi Power Platform -hallintakeskuksessa.

Analysointiominaisuus

Tärkeitä asioita tässä ovat tallenteiden tilan tarkastelu ja prosessien analysointi. Komentopalkin Analysoi-vaihtoehdon avulla pääset aloittamaan.

 • Kun prosessi on analysoitu, prosessiartta ja siihen liittyvät analyysit ovat käytettävissä, kun valitset komentopalkissa Analyysi.
 • Tiedot ruudun prosessin tila näyttää analyysin tilan ja sen, onko prosessi analysoitu aiemmin.
 • Analyysi tapahtuu prosessitasolla kaikkien analysoitavien tallenteiden osalta.
 • Kiinnitä huomiota tallenteen tilaan, joka löytyy Tallenteet-ruudun Tila-sarakkeesta – vain tietyssä tilassa olevat tallenteet otetaan huomioon analysoitaessa.

Seuraavassa on lyhyt video analysointitoiminnon selaamisessa: Analysoi-ominaisuus

Tallennuksen tila

Kullakin tallenteella voi olla jokin seuraavista tiloista:

 • Kesken: Tallennus on meneillään, mutta on myös mahdollista, että tallennus ei ole vielä käynnistynyt. Koska tallennus tapahtuu työpöytäasiakasohjelmassa, WWW-portaali ei tiedä sen tilasta, ennen kuin se on tallennettu. Tämä tila on myös mahdollista nähdä tallennuksen jälkeen, koska joitakin käsittelytietoja tarvitaan tallennuksen jälkeen, jotta sitä voidaan tarkastella.
 • Epäonnistunut: On ilmennyt virhe tallenteen käsittelyn aikana. Luo uusi tallenne.
 • Ei analysoitu: Tallenne on käsitelty, ja sitä voi tarkastella ja muokata, mutta sitä ei ole merkitty valmiiksi analysointia varten.
 • Valmis analysoitavaksi: Tallenne on merkitty valmiiksi analysointia varten, ja se otetaan huomioon, kun seuraavan kerran analysoit prosessia.
 • Analysoitu: Tallennus on analysoitu ja se on osa analysoitua tulostetta, jota voidaan tarkastella Analysointi-näytön kautta.

Lisäksi analysoitujen tallenteiden vieressä voi olla jokin seuraavista kuvakkeista:

 • Ei valmis – Tarkoittaa sitä, että vaikka tallennus on analysoitu, sitä ei ole merkitty valmiiksi analysointia varten, eikä sitä sisällytetä, jos prosessia analysoidaan uudelleen.
 • Muokattu – Tarkoittaa, että tallennusta on muokattu ja että se ei ehkä ole synkronoitu aiemman analyysin kanssa. Uusi analysointi synkronoi tallennuksen uudelleen analyysituloksen ja prosessikartan kanssa.