Muodosta yhteys Microsoft Power Appsin Dynamics AX-sovelluksiinConnect from Microsoft Power Apps to Dynamics AX

Dynamics AX Online

Käytä tätä yhteyttä ja luo helposti sovelluksia, jotka lukevat, päivittävät ja poistavat tietoja näistä Dynamics AX -versioista:Use this connection to easily build apps that read, update, and delete data from these versions of Dynamics AX:

• Dynamics AX Update1 + hotfix-korjauksen artikkeli• Dynamics AX Update1 + hotfix-KB article

• Dynamics AX Update 2 ja uudemmat• Dynamics AX Update 2 and later

Katso tietoja sovelluksen luomisesta aiheista Sovelluksen luominen automaattisesti ja Sovelluksen luominen alusta alkaen.For information about how to create an app, see Generate an app automatically or Create an app from scratch. Nämä aiheet on kirjoitettu Exceliä varten, mutta samat periaatteet pätevät Dynamics AX:ään.These topics are written for Excel, but the same principles apply to Dynamics AX.

Katso tietoja tietojen lisäämisestä Dynamics AX:stä olemassa olevaan sovellukseen aiheesta Tietoyhteyden lisääminen.For information about how to add data from Dynamics AX to an existing app, see Add a data connection.

Katso käytettävissä olevien yhteyksien luetteloja Opi hallitsemaan yhteyksiä Power Appsissa.See the list of available connections, and learn how to manage connections in Power Apps.

Seuraavat vaiheetNext steps