Power Appsin Len-funktio

Palauttaa tekstin merkkijonon pituuden.

Kuvaus

Jos määrität yhden merkkijonon argumentiksi, paluuarvo on pituus numerona. Jos määrität yksisarakkeisen, merkkijonoja sisältävän taulukon, paluuarvo on yksisarakkeinen taulukko, joka sisältää kunkin merkkijonon pituuden. Jos käytät monisarakkeista taulukkoa, voit muokata sen yksisarakkeiseksi taulukoksi kohdan Taulukoiden käyttö mukaan.

Jos määrität tyhjän merkkijonon, Len palauttaa arvon 0.

Syntaksi

Len( String )

  • String - pakollinen. Mitattava merkkijono.

Len( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable – Pakollinen. Yksisarakkeinen taulukko mitattavista merkkijonoista.

Esimerkit

Yksittäinen merkkijono

Tämän osion esimerkkejä varten tietolähde on tekstinsyöttöohjausobjekti, jonka nimi on Author ja joka sisältää merkkijonon "E. E. Cummings".

Kaava Kuvaus Tulos
Len( Author.Text ) Mittaa merkkijonon pituuden Author-ohjausobjektissa. 14
Len( "" ) Mittaa tyhjän merkkijonon pituuden. 0

Yksisarakkeinen taulukko

Tämän osion ensimmäisessä esimerkissä tietolähteen nimi on People ja se sisältää seuraavat tiedot:

Kaava Kuvaus Tulos
Len( ShowColumns( People, "Address" ) ) People-taulukon Address-sarakkeessa:
  • Mittaa jokaisen merkkijonon pituuden.
  • Palauttaa yksisarakkeisen taulukon, joka sisältää jokaisen merkkijonon pituuden.
Len( [ "Hello", "to the", "World", "" ] ) Sisäisen taulukon Value-sarakkeessa:
  • Mittaa jokaisen merkkijonon pituuden.
  • Palauttaa yksisarakkeisen taulukon, joka sisältää jokaisen merkkijonon pituuden.