Sekvenssi-funktio Power Appsissa

Luo peräkkäisten numeroiden taulukko.

Kuvaus

Sekvenssi-funktio luo yksisarakkeisen peräkkäisiä numeroita (kuten 1, 2 3) sisältävän taulukon. Sarakkeen nimi on Arvo. Sequence( 4 ) on yhtä kuin [1,2,3,4].

Käytä Sekvenssi-funktiota yhdessä ForAll-funktion kanssa suorittaaksesi iteroinnin tietyn määrän kertoja. Esimerkiksi seuraava kaava lisää 10 satunnaista lukua kokoelmaan MyRandomNumbers:

ForAll( Sequence( 10 ), Collect( MyRandomNumbers, Rand() ) )

ForAll-funktiota voi käyttää myös arvon muuntamiseen muiksi tietotyypeiksi ja uuden taulukon palauttamiseen. Esimerkiksi seuraava kaava palauttaa 10 seuraavan päivän taulukon:

ForAll( Sequence( 10 ), DateAdd( Today(), Value, Days ) )

Luotavien tietueiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun, ja sen on oltava välillä 0–50 000. Kun luodaan taulukko, jossa on nolla tietuetta, tuloksena on tyhjä taulukko.

Huomautus

Sekvenssi on rajoitettu 50 000 tietueeseen.

Syntaksi

Sekvenssi( Tietueet [, Aloitus [, Askel ] ] )

  • Tietueet – Pakollinen. Luotavien tietueiden määrä. On oltava välillä 0–50 000.
  • Aloitus – Valinnainen. Sekvenssin aloitusnumero. Oletusarvona on 1.
  • Askel – Valinnainen. Sekvenssin peräkkäisten numeroiden välinen lisäys. Askel voi olla negatiivinen, jolloin lasketaan alaspäin arvosta Aloitus. Oletusarvona on 1.

Esimerkit

Peruskäyttö

Kaava Kuvaus Tulos
Sequence( 4 ) Luo neljän tietueen taulukon, joka alkaa oletusarvosta 1 ja jota lisätään oletusarvoisesti yhdellä. Sequence-4
Sequence( 4, 24 ) Luo neljän tietueen taulukon, joka alkaa arvosta 24 ja jota lisätään oletusarvoisesti yhdellä. Sequence-4-24
Sequence( 4, 4, -1 ) Luo neljän tietueen taulukon, joka alkaa arvosta 4 ja josta vähennetään yksi. Tällöin siis lasketaan taaksepäin. Sequence-4-4-n1
Sequence( 4, -100, 0.5 ) Luo neljän tietueen taulukon, joka alkaa arvosta -100 ja jota lisätään 0,5:llä. Sequence-4-n100-p5
Sequence( 0.9 ) Luo tyhjän taulukon, koska määrä pyöristetään alaspäin nollaan. Sequence-empty
ForAll( Sequence( 4 ), Rand() ) Lou neljän tietueen satunnaisten numeroiden taulukon. sequence-4-random
Todelliset luvut vaihtelevat.
Concat( Sequence( 5 ),
Text( Value ) & " " )
Luo merkkijonon numeroista 1–5. "1 2 3 4 5 "

Merkkien kartoitus

Katso Char-funktion viitteestä kaksi Sekvenssi-funktiota, jotka toimivat yhdessä näyttääkseen merkkikartan kaksiulotteisena asetteluna.

Shakkilauta

Katso Kohteena-operaattorin viitteestä kaksi Sekvenssi-funktiota, jotka toimivat yhdessä luodakseen shakkilaudan tekstimerkkijonossa ja kahdessa sisäkkäisessä valikoimassa.