Power Appsin Set-funktio

Asettaa yleisen muuttujan arvon.

Yleiskatsaus

Käytä Set-funktiota yleisen muuttujan arvon asettamiseen. Yleinen muuttuja säilyttää tilapäisesti tietoja, kuten montako kertaa käyttäjä on valinnut painikkeen tai tietotoiminnon tuloksen.

Yleiset muuttujat ovat koko sovelluksen käytettävissä kaikissa sen näytöissä. Tämä on yksinkertaisin muuttujatyyppi, ja se täyttää tarpeet useimmissa tapauksissa. On myös olemassa kontekstimuuttujia, jotka toimivat yhdessä ruudussa, sekä kokoelmia, jotka mahdollistavat taulukoiden rivitason muokkaukset. Lisätietoja näistä muista vaihtoehdoista on aiheessa Tietoja muuttujista.

Power Apps -sovellukset perustuvat kaavoihin, jotka lasketaan automaattisesti uudelleen, kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa sovelluksen kanssa. Muuttujasta riippuvaiset kaavat päivittyvät automaattisesti, kun muuttuja muuttuu. Muuttujaa ei kuitenkaan päivitetä automaattisesti, jos Set-funktiossa käytetyn kaavan arvo muuttuu. Tämä edellyttää, että sovelluksen tekijä päivittää muuttujan manuaalisesti, mikä voi olla virhealtista ja vaikeampi ymmärtää muille. Ennen kuin käytät yleistä muuttujaa, tutustu kohtaan Tietoja muuttujista.

Kuvaus

Yleiset muuttujat luodaan implisiittisesti, kun Set-funktiota käytetään. Eksplisiittinen määrittely ei ole välttämätön. Jos poistat kaikki yleisen muuttujan Set-funktiot, yleinen muuttuja lakkaa olemasta. Poista muuttujasarjan arvot määrittämällä sen arvoksi Blank-funktion tulos.

Voit nähdä-muuttujien arvot, määritelmät ja käyttötarkoitukset Power Apps Studion Tiedosto-valikon Muuttujat-näkymässä.

Kuten myöhemmin tämän artikkelin esimerkeissä osoitetaan, yleiset muuttujat voivat sisältää useita erilaisia tietoja, kuten seuraavat:

  • yksittäinen arvo
  • tietue
  • taulukko
  • objektiviittaus
  • mikä tahansa tulos kaavasta.

Yleinen muuttuja säilyttää arvonsa, kunnes sovellus suljetaan. Kun sovellus on suljettu, yleisen muuttujan arvo menetetään, ja se on luotava uudelleen, kun sovellus ladataan uudelleen.

Yleiset muuttujat eivät voi käyttää samaa nimeä kuin olemassa oleva kokoelma tai ohjausobjekti. Se voi käyttää samaa nimeä kuin jokin kontekstimuuttuja. Tee näiden välille ero käyttämällä selvitysoperaattoria.

Set-funktiolla ei ole palautusarvoa, ja voit käyttää sitä vain toimintakaavan sisällä.

Syntaksi

Set( VariableName, Value )

  • VariableName – Pakollinen. Luotavan tai päivitettävän yleisen muuttujan nimi.
  • Value – Pakollinen. Arvo, joka määritetään kontekstimuuttujalle.

Esimerkit

Kaava Kuvaus Tulos
Set( Counter, 1 ) Luo yleisen muuttujan Counter tai muokkaa sitä ja asettaa sen arvoksi 1. Counter-arvo on 1. Voit viitata kyseiseen muuttujaan käyttämällä kaavassa nimeä Counter missä tahansa näytössä.
Set( Counter, 2 ) Määrittää edellisen esimerkin yleisen muuttujan Counter arvoksi 2. Counter-arvo on 2.
Set( Counter, Counter + 1 ) Lisää 1:n edellisen esimerkin yleisen muuttujan Counter-arvoon, jolloin arvo on 3. Counter-arvo on 3.
Set( Name, ”Lily” ) Luo yleisen muuttujan Nametai muokkaa sitä ja asettaa sen arvoksi Lily. Name-arvo on Lily.
Set( Person, { Name: "Milton", Address: "1 Main St" } ) Luo yleisen muuttujan Person tai muokkaa sitä ja asettaa sen arvon tietueeksi. Tietue sisältää kaksi saraketta, joiden nimet ovat Name ja Address. Sarakkeen Name arvo on Milton ja sarakkeen Address arvo on 1 Main St. Person-muuttujan arvo on tietue { Name: "Milton", Address: "1 Main St" }.

Viittaa tähän tietueeseen kokonaisuutena nimellä Person tai tämän tietueen yksittäiseen sarakkeeseen seuraavasti: Person.Name tai Person.Address.
Set( Person, Patch( Person, {Address: "2 Main St" } ) ) Toimii Patch-funktion kanssa yleisen muuttujan Person päivittämiseksi ja asettaa sarakkeen Address arvoksi 2 Main St. Person-muuttujan arvo on nyt tietue { Name: "Milton", Address: "2 Main St" }.