Catálogo de aprendizaxe de Power Apps

Descubra a formación en liña, os talleres persoais e os eventos adecuados para o seu rol como usuarios de Power Apps.

Responsables de toma de decisións empresariais e técnicas

Decide vostede se investir en novas tecnoloxías?

Catálogo de aprendizaxe de responsables de toma de decisións empresariais e técnicas

Comezar

Creación de aplicacións

Exame

Creadores de aplicacións

Ten interese en crear aplicacións empresariais personalizadas sen escribir código?

Catálogo de aprendizaxe de creadores de aplicacións

Comezar

Creación de aplicacións

Creación do fluxo

Programadores

Necesita escribir código para integralo con outras orixes de datos, ampliar a funcionalidade do sistema básico ou crear unha aplicación complexa?

Catálogo de aprendizaxe de programadores

Compilación

Estender

Exame

Administradores

Necesita manter os sistemas e datos fluídos, aprovisionados e seguros durante todo o día?

Catálogo de aprendizaxe de administradores

Consultores funcionais

É vostede un experto en implementación para un dominio empresarial?

Catálogo de aprendizaxe para consultores de aplicacións funcionais

Comezar

Creación de aplicacións

Exame

Arquitectos de solucións

Deseña solucións que satisfagan as necesidades e os orzamentos dos seus clientes?

Catálogo de aprendizaxe de arquitectos de solucións

Comezar

Exame