Función IsNumeric en Power Apps

Proba se un valor é numérico.

Descripción

A función IsNumeric proba se un valor é numérico. Outros tipo de valores son booleano, cadea, táboa e rexistro.

O valor devolto é un booleano verdadeiro ou falso.

Sintaxe

IsNumeric( Value )

  • Valor: necesario. Valor que se vai probar.