Función SetProperty en Power Apps Test Studio

A función SetProperty simula as interaccións cos controis de entrada como se o usuario ingresase ou fixase un valor no control. Esta función só está dispoñible se está a escribir probas en Power Apps Test Studio. Pode configurar as seguintes propiedades mediante a función SetProperty.

Sintaxe

SetProperty(propiedade de control, valor)

  • Propiedade de control: Obrigatorio. A propiedade de control que se vai establecer en nome do usuario.
  • Valor: necesario. O valor da propiedade que se vai establecer en nome do usuario.

Exemplos

Control Propiedade Exemplo de expresión
TextInput Texto SetProperty(TextInput1.Text, "Sample text")
RichTextEditor HtmlText SetProperty(RichTextEditor1.HtmlText, "<p>Sample text</p>")
Alternar Valor SetProperty(Toggle1.Value, false)
Caixa de verificación Valor SetProperty(Checkbox1.Value, false)
Barra de desprazamento Valor SetProperty(Slider1.Value, 10)
Clasificación Valor SetProperty(Rating1.Value, 5)
DatePicker SelectedDate SetProperty(DatePicker1.SelectedDate, Date(2020,3,10))
Radio Seleccionadas SetProperty(Radio1.Selected, "Yes")
Radio SelectedText SetProperty(Radio1.SelectedText, "Yes")
Despregable Seleccionadas SetProperty(Dropdown1.Selected, {Value:"Sample value"})
Despregable SelectedText SetProperty(Dropdown1.SelectedText, {Value:"Sample value"})
Combobox Seleccionadas SetProperty(Dropdown1.Selected, {Value:"Sample value"})
Combobox SelectedItems SetProperty(ComboBox1.SelectedItems, Table({Value:"Sample value"},({Value:"Sample value"}))
ListBox Seleccionadas SetProperty(Listbox1.Selected, {'Value':"Sample value"})
ListBox SelectedItems SetProperty(Listbox1.SelectedItems, Table({Value:"Sample value"},({Value:"Sample value"}))

Consulte tamén

Visión xeral de Test Studio
Traballar con Test Studio