Función Table en Power Apps

Crea unha táboa temporal.

Descripción

A función Table crea unha táboa a partir dunha lista de argumentos de rexistros.

As columnas da táboa serán a unión de todas as propiedades de todos os rexistros de argumentos. Un valor en branco engádese a calquera columna para a que un rexistro non inclúa ningún valor.

Unha táboa é un valor en Power Apps, ao igual que unha cadea ou un número. Pode especificar unha táboa como argumento para unha función e as funcións poden devolver unha táboa como resultado. Table non crea unha táboa permanente. Pola contra, devolve unha táboa temporal feita cos seus argumentos. Pode especificar esta táboa temporal como argumento para outra función, visualizala nunha galería ou incrustala noutra táboa. Para obter máis detalles, consulte Traballar con táboas.

Tamén pode crear unha táboa de unha columna coa sintaxe [ value1, value2, ... ].

Sintaxe

Table( Record1 [, Record2, ... ] )

 • Record(s): Obrigatorio. Os rexistros que se van engadir á táboa.

Exemplos

 • Estableza a propiedade Elementos dun cadro de lista nesta fórmula:
  Table({Color:"red"}, {Color:"green"}, {Color:"blue"})

  A caixa de lista mostra cada cor como unha opción.

 • Engada unha galería de texto e configure a súa propiedade Elementos nesta función:
  Table({Item:"Violin123", Location:"France", Owner:"Fabrikam"}, {Item:"Violin456", Location:"Chile"})

  A galería amosa dous rexistros, ambos os cales conteñen o nome e a localización dun elemento. Só un rexistro contén o nome do propietario.