Eliminar campos

Como usuario con rol de seguranza de administrador do sistema, pode eliminar todos os campos personalizados que non sexan parte dunha solución xestionada. Ao eliminar un campo, pérdense os datos almacenados no campo. A única forma de recuperar datos dun campo eliminado é restaurar a base de datos desde un punto anterior á eliminación do campo.

Para poder eliminar unha entidade personalizada, debe eliminar todas as dependencias que poidan existir outros compoñentes da solución. Abra o campo e utilice o Mostrar Dependencias botón na barra de menú para ver calquera Compoñentes Dependentes. Por exemplo, se o campo se utiliza nun formulario ou visualización, primeiro debe eliminar referencias para o campo neses compoñentes da solución.

Se elimina un campo de busca, a relación de entidade de 1:N para el automaticamente eliminaranse.

Seguintes pasos

Eliminar unha entidade personalizada