Descargar clave pública de portal

A clave pública dun portal úsase para configurar Live Assist para aplicacións de participación de clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) para traballar con visitantes autenticados para un portal. Live Assist, de CafeX, ofrece unha solución de chat a través da que los usuarios poden incluír asistencia de chat en vivo no seu portal. Pode atopar máis información sobre como usar a clave pública para incluír un chat nun portal en: Visitantes autenticados no portal para clientes de Dynamics.

  1. Abra o Centro de administración dos portais de Power Apps.

  2. Vaia a Accións do portal > Obter clave pública. Aparecerá a clave.

    Obter a clave pública dun portal

  3. Seleccione Descargar como texto para descargar a clave nun ficheiro de texto.

Tamén pode obter a clave pública dirixíndose ao URL: <portal_base_URL>/_ services/auth/publickey.

Nota

Si o portal está a aprovisionarse actualmente ou a instalación do paquete non finalizou na organización, aparecerá un erro se tenta descargar a clave pública. Debe agardar ata que finalice o aprovisionamento do portal e estea en funcionamento.