Engadir unha aplicación a Microsoft Teams

Microsoft Teams é unha plataforma de colaboración baseada en chat compilada en tecnoloxías de Office 365. Pode personalizar a experiencia de Teams engadindo aplicacións de lenzo de Power Apps ás canles en Teams.

Para obter información detallada sobre como engadir a aplicación de mostra Product Showcase a unha canle de Teams e logo abrir a aplicación desde a canle, consulte Inserir unha aplicación de lenzo como unha aplicación de pestanas na sección Integración de Power Apps e Teams.

Aplicación incorporada en Microsoft Teams