"לא היתה אפשרות להשלים את הבקשה שלך. נסה שוב בעוד כמה דקות שגיאה כאשר מנהל Exchange 2013 אינו יכול לנהל מסדי נתונים של Exchange 2019 ב-EAC

מאפייני הבעיה

שקול את התרחיש הבא:

  • אתה עובד בארגון דו-קיום של Microsoft Exchange Server 2013 ו-Exchange Server 2019.
  • אתה מנהל המערכת של Exchange.
  • תיבת הדואר שלך ממוקמת ב-Exchange Server 2013.

בתרחיש זה, אין באפשרותך לנהל את מסדי הנתונים של Exchange Server 2019 באמצעות Exchange Admin Center (EAC). בנוסף, אתה מקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:

"Your request couldn't be completed. Please try again in a few minutes"

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • השתמש ב https://<Exchange Server 2019>/ecp/?ExchClientVer=15.2 -Access Exchange server 2019 EAC ולאחר מכן היכנס באמצעות חשבון מנהל מערכת של Exchange server 2013.
  • העבר את תיבת הדואר של מנהל המערכת ל-Exchange Server 2019 כך שישתמש https://<Exchange 2019 Server>/ecp בכתובת.