לא ניתן לשחזר כונן לון ב-Exchange Server 2013

מספר KB מקורי:   2872889

מאפייני הבעיה

אתה מנסה להשתמש בתוכנית גיבוי התומכת ב-Exchange, כגון EMC AppSync כדי לשחזר כמות גדולה או כונן לון שלם ב-Exchange Server 2013. עם זאת, הפעולה נכשלת. בעיה זו אינה מתרחשת ב-Exchange Server 2010 או ב-Exchange Server 2007.

סיבה

אופן פעולה זה מתוכנן. היא מתרחשת מאחר ששירות הבקרים של Microsoft Exchange Search מארח נועל את קבצי מסד הנתונים גם אם מסד הנתונים מבוטל.

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, הפוך את שירות הקונטרולר של Microsoft Exchange Search Host ללא זמין ולאחר מכן שחזר את העוצמה או את לון.

הצהרת מידע מצד שלישי

Microsoft מספקת פרטי קשר של ספקים חיצוניים כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלו עשויים להשתנות ללא הודעה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק החיצוני האמור.