סינכרון הירארכיה מלאה נכשל עם Microsoft. Mapi. MapiExceptionMaxSubmissionExceeded

מספר KB מקורי:   3068989

מאפייני הבעיה

סינכרון הירארכיה מלאה לתיבת דואר של תיקיה ציבורית נכשל עם שגיאת Microsoft. Mapi. MapiExceptionMaxSubmissionExceeded .

סיבה

מצב הסינכרון של הירארכיית התיקיות הציבוריות חורג מהגודל המרבי של ההודעה.

פתרון

הגדל את הערך של MaxSendSize MaxReceiveSize הפרמטרים והפרמטרים עבור כל תיבות הדואר של התיקיה הציבורית. לשם כך, הפעיל את ה Set-Mailbox -cmdlet.

Set-Mailbox -Public <PFMailboxName> -MaxSendSize 30MB -MaxReceiveSize 30MB