פיתוח יישומים באמצעות Exchange 2010 PowerShell ו-.NET framework

מספר KB מקורי:   2827611

נניח שברצונך להשתמש בכל שפה של Microsoft .NET כדי לפתח יישומים שמאוטומטיות את השימוש ברכיבי ה-cmdlet של Microsoft Exchange Server 2010. מרוחק PowerShell הוא השיטה הנתמכת והמומלצת לביצוע פעולה זו.

מידע נוסף

Microsoft אינה תומכת בטעינת הsnap-in של Exchange PowerShell באופן ידני באמצעות ה- RunspaceConfiguration.AddPSSnapIn() API. ה-snap-in של Exchange PowerShell הוא השיטה הנתמכת לבניית יישומים ב-Exchange Server 2007. עם זאת, שיטה זו אינה נתמכת או מומלצת לשימוש עם רכיבי cmdlet של Exchange Server 2010.

לקבלת מידע נוסף, ראה: