לא נקבעה יחסי אמון של איחוד עבור שגיאת ארגון זה כאשר אתה מפעיל את אשף קביעת התצורה ההיברידית

מספר KB מקורי:   4015612

מאפייני הבעיה

בעת הפעלת אשף קביעת התצורה ההיברידית (HCW), אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:

הSet-FederatedOrganizationIdentifier נכשל בשגיאה "אין אמון באיחוד מוגדר עבור ארגון זה או אף תחום אינו מאוחד כמרחב השמות של החשבון".

סיבה

בעיה זו מתרחשת אם יער הדיירים נע בתוך מרכז הנתונים של Microsoft.

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, פתח תיק תמיכה והתקן את הבעיה על-ידי Microsoft. אין פעולות שמנהל ארגון יכול לבצע כדי לפתור בעיה זו.

מידע נוסף

עדיין זקוק לעזרה? עבור אל קהילת microsoft או Microsoft Q&A.