שאלות נפוצות לגבי מחזור חיי - חומרה

פורסם במקור: יום שני 18 יולי 2016‏

חיפוש אנא עברו הנה על מנת לחפש את מחזור חיי (lifecycle) המוצר שברשותך.

החל מ-15 באפריל, 2015, ניתן למצוא כאן את כל המידע על אחריות החומרה של Microsoft:

תוכנת Microsoft הפועלת בחומרת Microsoft ממשיכה להיות נתמכת בהתאם למדיניות הקיימת של מחזור החיים של Microsoft.

כיצד נתמכת התוכנה המותקנת בהתקני Microsoft?

מחזור חיי Microsoft עבור התוכנה המוכללת ב-("מוטבע") או שהוא הכרחי לשימוש בהתקן, כגון קושחה ומנהלי התקנים, לאחר האחריות של Microsoft עבור ההתקן המתאים.

מעבר לתוכנה ספציפית לחומרה, תוכנת Microsoft הניתנת להתקנה בהתקן חומרה, כגון מערכת ההפעלה Windows הפועלת בהתקן Surface, עוקבת אחר מחזור החיים המשויך של Microsoft.

מהי מדיניות מחזור החיים עבור שירותי מנוי המהווים חלק ממערכת האקולוגית של ההתקן, כגון Xbox LIVE ו-Xbox Music?

לקוחות מקבלים תמיכה, עדכונים וגירסאות חדשות של שירותי מנוי כל עוד הם משלמים עבור השירות. אם מנוי של לקוח מסתיים, לקוח זה אינו זכאי לשימוש נוסף או תמיכה במוצר עבור שירות זה.

מהי מדיניות מחזור החיים עבור יישומי תוכנה הפועלים בהתקן חומרה, כגון יישומים הניתנים להורדה?

יישומים הניתנים להורדה נתמכים על-ידי המפרסם. יישומים המופצים מחוץ למסגרת, כגון יישום Netflix ב-Xbox, נתמכים גם על ידי המפרסם.

מהי מדיניות מחזור החיים עבור מוצרי תוכנה או יישומים אחרים של Microsoft המוצעים כחלק מהמערכת האקולוגית בחומרה? האם הם מכוסים על ידי מחזור החיים?

כל תוכנה של Microsoft אשר הותקנה או הורדה בהתקן (שאינה מוטבעת) נשלטת על-ידי מחזור חיי Microsoft עבור מוצר תוכנה זה.

כיצד חל שינוי זה על מוצרי חומרה שבוצעו על-ידי חברות אחרות אך נמכרים על-ידי Microsoft? 

מוצרי חומרה לצרכן של צד שלישי שנמכרו והופצו על-ידי Microsoft ובשימוש עם מוצרי Microsoft אינם מכוסים על-ידי אחריות Microsoft או מדיניות מחזור חיי התוכנה.