אשף ההתקנה של טלפונים ניידים

 

_חל על: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu_

הנושא עודכן לאחרונה: 2012-05-10

באפשרותך להשתמש באשף זה לקבלת הנחיות מותאמות אישית להגדרת הטלפון הנייד או מחשב הלוח לצורך גישה לחשבון שלך.

אם הטלפון או ההתקן הנייד שלך תומך ב- Exchange ActiveSync (נקרא גם 'דואר אלקטרוני של Exchange'), ב- POP3 וב- IMAP4, תוכל לבחור איזה סוג חשבון להגדיר. Exchange ActiveSync מיועד לסנכרן דואר אלקטרוני, לוח שנה, אנשי קשר, משימות ומידע נוסף. חשבונות POP3 ו- IMAP4 מתוכננים לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני. עצה   אם אינך רואה את ממשק האשף בעת הצגת דף זה, אינך מציג דף זה מאתר האינטרנט Help.Outlook.com. כדי להשתמש באשף, עבור אל אשף העזרה להגדרת דואר אלקטרוני‎ באתר האינטרנט Help.Outlook.com.

SelfHelp_Main_Section

[config id="LightVersion"] תכונות ‏‏טלפון נייד‎

[config id="SelfHelpStateURL" text="קישור לעזרה עצמית זו עם ההגדרות הנוכחיות"]

[config id="HelpTopicURL" text="קישור ישיר לנושא עזרה זה"]

[config id="TextBoxPrompt" text="בחר פריט"]

[config id="SolutionTopicIntro" text="בהתבסס על תשובותיך שלעיל, נושא העזרה הדרוש לך מופיע בהמשך."]

[sh1 id="root" label="בחר את מערכת ההפעלה של הטלפון הנייד שלך."]

[sh2 text="Windows Phone או Windows Mobile" label="‏איזו פעולה ברצונך לבצע?"]

[sh3 text="הגדרת דואר אלקטרוני של Microsoft Exchange ב- Windows Phone"]הגדרת דואר אלקטרוני של Exchange ActiveSync ב- Windows Phone‎

[sh3 text="הגדרת דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP ב- Windows Phone"]הגדרת דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP ב- Windows Phone‎

[sh3 text="הגדרת דואר אלקטרוני של Exchange ActiveSync ב- Windows Mobile 6.5"]הגדרת דואר אלקטרוני של Exchange ActiveSync במכשיר Tilt‎

[sh3 text="הגדרת דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP ב- Windows Mobile 6.5"]הגדרת דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP במכשיר Tilt‎

[sh2 text="iOS ‏(Apple iPhone,‏ iPad או iPod Touch)" label="איזו פעולה ברצונך לבצע?"]

[sh3 text="הגדרת דואר אלקטרוני של Microsoft Exchange בהתקן Apple iPhone,‏ iPad או iPod Touch "]הגדרת דואר אלקטרוני של Microsoft Exchange בהתקן iPhone,‏ iPad או iPod Touch של Apple‎

[sh3 text="הגדרת דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP בהתקן Apple iPhone,‏ iPad או iPod Touch"]הגדרת דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP במכשיר Apple iPhone‎

[sh2 text="Symbian OS ‏(Nokia)" label="‏איזו פעולה ברצונך לבצע?"]

[sh3 text="הגדרת דואר אלקטרוני של Microsoft Exchange בטלפון Nokia"]הגדרת דואר אלקטרוני של Exchange ActiveSync בטלפון נייד של Nokia‎

[sh2 text="Android" label="‏איזו פעולה ברצונך לבצע?"]

[sh3 text="הגדרת דואר אלקטרוני של Microsoft Exchange בטלפון Android"]הגדרת הדואר האלקטרוני שלך במכשיר Android G1‎

[sh3 text="הגדרת דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP בטלפון Android"]הגדרת דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP בהתקן Android G1‎

[sh2 text="BlackBerry" label="איזו פעולה ברצונך לבצע?"]

[sh3 text="הגדרת דואר אלקטרוני ב- BlackBerry"]הגדרת דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP במכשיר BlackBerry Curve‎

[sh2 text="Amazon Kindle Fire" label="איזו פעולה ברצונך לבצע?"]

[sh3 text="הגדרת דואר אלקטרוני ב- Amazon Kindle Fire"]הגדרת דואר אלקטרוני ב- Amazon Kindle Fire‏‎

[sh2 text="אחר" label="איזו פעולה ברצונך לבצע?"]

[sh3 text="הגדרת דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP בטלפון נייד התומך בשימוש באינטרנט"]הגדרת דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP בטלפון נייד תומך-אינטרנט‎

SelfHelp_LightVersionText_Section