docs.microsoft.com - Uvjeti korištenja

Prihvaćanje odredbi

Na usluge koje vam pruža tvrtka Microsoft primjenjuju se sljedeći Uvjeti korištenja („TOU“). Microsoft zadržava pravo da ažurira TOU u bilo kojem trenutku, a da vas o tome ne obavijesti. Najaktualniju verziju TOU-a možete pregledati tako da kliknete hipervezu „Uvjeti korištenja“ koja se nalazi na dnu naših web-stranica.

Vrh stranice

Opis usluge

Putem mreže web-svojstava Microsoft vam pruža pristup brojnim resursima, uključujući dokumentaciju, razvojne alate, područja za preuzimanje, forume za komunikaciju i informacije o proizvodu (zajednički „Usluge“). Usluge, uključujući bilo kakva ažuriranja, poboljšanja, nove značajke i/ili dodavanje bilo kakvih novih web-svojstava, podliježu TOU-u.

Vrh stranice

Ograničenje osobnog i nekomercijalnog korištenja

Ako nije drukčije određeno, Usluge su namijenjene za vašu osobnu i nekomercijalnu uporabu. Ne smijete prenositi ni prodavati informacije, softver, proizvod ili usluge dobivene putem Usluga bez prethodnog Microsoftova pristanka u pisanom obliku.

Vrh stranice

Zaštita privatnosti i osobnih podataka

Za informacije o prikupljanju i uporabi vaših podataka pogledajte Izjavu o zaštiti privatnosti.

Vrh stranice

Obavijest o softveru dostupnom na ovom web-mjestu

Bilo koji softver raspoloživ za preuzimanje putem Usluga („Softver“) zaštićeno je autorsko djelo tvrtke Microsoft i/ili njezinih dobavljača. Uporabu Softvera reguliraju uvjeti licencnog ugovora s krajnjim korisnikom, ako postoji, koji prati Softver ili je uvršten u njega („Licencni ugovor“). Krajnji korisnik neće moći instalirati bilo kakav Softver popraćen Licencnim ugovorom ili koji sadrži Licencni ugovor, osim ako najprije ne pristane na uvjete Licencnog ugovora. Skripte ili kôd trećih strana na koji se upućuje ili koji se spominje na ovom web-mjestu licenciran je od strane trećih strana koje su vlasnici tog koda, a ne od strane Microsofta.

Softver se stavlja na raspolaganje za preuzimanje isključivo za uporabu od strane krajnjih korisnika u skladu s Licencnim ugovorom. Bilo kakva reprodukcija ili redistribucija Softvera koja nije u skladu s Licencnim ugovorom izričito se zabranjuje zakonom te može rezultirati strogim sankcijama građanskog i kaznenog prava. Prekršitelji će biti sankcionirani u najvećoj mogućoj mjeri.

BEZ OGRANIČENJA GORE NAVEDENOG, KOPIRANJE ILI REPRODUKCIJA SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI POSLUŽITELJ ILI LOKACIJU ZA DALJNJU REPRODUKCIJU ILI REDISTRIBUCIJU IZRIČITO SU ZABRANJENI OSIM AKO TAKVA REPRODUKCIJA ILI REDISTRIBUCIJA NIJE IZRIČITO DOPUŠTENA U LICENCNOM UGOVORU KOJI PRATI TAKAV SOFTVER.

JAMSTVO ZA SOFTVER, AKO POSTOJI, SADRŽANO JE ISKLJUČIVO U UVJETIMA OVOG LICENCNOG UGOVORA. OSIM KAKO JE ZAJAMČENO LICENCNIM UGOVOROM, TVRTKA MICROSOFT CORPORATION OVIME SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA I UVJETA VEZANIH UZ SOFTVER, UKLJUČUJUĆI SVA JAMSTVA I UVJETE GLEDE POTREBNIH SVOJSTAVA ZA REDOVITU UPORABU ILI PROMET, BILO IZRIČITIH, PREŠUTNIH ILI ZAKONSKIH; ZA POTREBNA SVOJSTVA ZA NAROČITU UPORABU, PRAVNI TEMELJ TE JAMSTVO DA NISU POVRIJEĐENA PRAVA TREĆIH OSOBA. KAO USLUGU VAMA MICROSOFT MOŽE STAVITI NA RASPOLAGANJE ALATE I USLUŽNE PROGRAME ZA UPORABU I/ILI PREUZIMANJE U SKLOPU USLUGA ILI SVOJIH SOFTVERSKIH PROIZVODA. MICROSOFT NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE VEZANE UZ TOČNOST REZULTATA ILI IZLAZA KOJI PROIZLAZE IZ TAKVE UPORABE BILO KAKVIH ALATA I USLUŽNIH PROGRAMA. POŠTUJTE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA DRUGIH OSOBA PRI KORIŠTENJU ALATA I USLUŽNIH PROGRAMA KOJI SU DOSTUPNI U SKLOPU USLUGA ILI U MICROSOFTOVIM SOFTVERSKIM PROIZVODIMA.

LEGENDA OGRANIČENIH PRAVA. Bilo koji softver preuzet iz Usluga za ili u ime Sjedinjenih Američkih Država, njihovih agencija i/ili predstavnika („Američke državne ustanove“) pruža se uz ograničena prava. Uporaba, umnožavanje ili otkrivanje od strane američkih državnih ustanova podložno je ograničenjima kao što je navedeno u podčlanku (c)(1)(ii) u odredbi Prava na tehničke podatke i računalni softver u odjeljku DFARS 252.227-7013 ili podčlancima (c)(1) i (2) teksta Komercijalni računalni softver – ograničena prava u odjeljku 48 CFR 52.227-19, prema tome na što se odnosi. Proizvođač je tvrtka Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Vrh stranice

Obavijest o dokumentima dostupnima na ovom web-mjestu

Na određenu dokumentaciju možda se primjenjuju izričite licencne odredbe zasebne od ovdje sadržanih odredbi. U mjeri u kojoj su odredbe sukobljene, prednost imaju izričite licencne odredbe.

MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVE IZJAVE O PRIKLADNOSTI INFORMACIJA SADRŽANIH U DOKUMENTIMA I POVEZANOJ GRAFICI OBJAVLJENOJ U SKLOPU USLUGA U BILO KOJE SVRHE. SVI TAKVI DOKUMENTI I POVEZANA GRAFIKA PRUŽAJU SE „KAKVI JESU“ BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI OVIME SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA I UVJETA VEZANIH UZ OVE INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI SVA JAMSTVA I UVJETE ZA POTREBNA SVOJSTVA ZA REDOVITU UPORABU ILI ZA PROMET, BILO IZRIČITIH, PREŠUTNIH ILI ZAKONSKIH; ZA POTREBNA SVOJSTVA ZA NAROČITU UPORABU, PRAVNI TEMELJ TE JAMSTVO DA NISU POVRIJEĐENA PRAVA TREĆIH. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA POSEBNE, NEIZRAVNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI BILO KAKVE ŠTETE NASTALE NA TEMELJU GUBITKA MOGUĆNOSTI UPORABE, PODATAKA ILI PROFITA, BILO ZBOG DJELOVANJA NA TEMELJU UGOVORA, NEPAŽNJE ILI DRUGE NEDOPUŠTENE RADNJE KOJA PROIZLAZI IZ ILI JE VEZANA UZ KORIŠTENJE ILI PERFORMANSE INFORMACIJA DOSTUPNIH IZ USLUGA.

DOKUMENTI I POVEZANA GRAFIKA OBJAVLJENA U USLUGAMA MOŽE SADRŽAVATI TEHNIČKE NETOČNOSTI ILI TIPOGRAFSKE POGREŠKE. POVREMENO SE U OVDJE NAVEDENE INFORMACIJE DODAJU PROMJENE. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI U BILO KOJEM TRENUTKU MOGU NAČINITI POBOLJŠANJA I/ILI PROMJENE U OVDJE OPISANIM PROIZVODIMA I/ILI PROGRAMIMA.

Vrh stranice

Obavijesti o softveru, dokumentima i uslugama dostupnima na ovom web-mjestu

MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA POSEBNE, NEIZRAVNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI BILO KAKVE ŠTETE NASTALE NA TEMELJU GUBITKA MOGUĆNOSTI UPORABE, PODATAKA ILI PROFITA, BILO ZBOG DJELOVANJA NA TEMELJU UGOVORA, NEPAŽNJE ILI DRUGE NEDOPUŠTENE RADNJE KOJA PROIZLAZI IZ ILI JE VEZANA UZ KORIŠTENJE SOFTVERA I DOKUMENATA I NJIHOVE PERFORMANSE TE PRUŽANJA USLUGA ILI NEMOGUĆNOSTI PRUŽANJA USLUGA ILI INFORMACIJA DOSTUPNIH IZ USLUGA.

Vrh stranice

Članski račun, lozinka i sigurnost

Ako bilo koja Usluga zahtijeva da otvorite račun, morate provesti postupak registracije te nam u sklopu njega pružiti aktualne, potpune i točne informacije kao što se to od vas traži u odgovarajućem obrascu za registraciju. Morat ćete odabrati lozinku i korisničko ime. U potpunosti ste odgovorni za čuvanje povjerljivosti svoje lozinke i računa. Nadalje, u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju u sklopu vašeg računa. Pristajete odmah obavijestiti Microsoft u slučaju bilo kakvog neovlaštenog korištenja vašeg računa ili bilo kakve druge povrede sigurnosti. Microsoft neće biti odgovoran ni za kakav gubitak koji možete pretrpjeti kao rezultat korištenja lozinke ili računa od strane druge osobe uz vaše znanje ili bez njega. No mogli bismo vas smatrati odgovornima za gubitke koje pretrpi Microsoft ili druga strana u slučaju da netko drugi koristi vaš račun ili lozinku. Ni u kojem trenutku ne smijete koristiti bilo čiji tuđi račun bez dozvole vlasnika računa.

Vrh stranice

Nije dopušteno protupravno ili zabranjeno korištenje

Uvjet za korištenje Usluga jest da ih ne koristite u bilo koju svrhu koja je protupravna ili zabranjena ovim uvjetima, odredbama i obavijestima. Ne smijete koristiti Usluge na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili otežati rad bilo kojeg Microsoftova poslužitelja ili mrežu povezanu s bilo kojim Microsoftovim poslužiteljem ili ometati korištenje Usluga i uživanje u njima od strane bilo koje druge strane. Ne smijete pokušati ostvariti neovlašteni pristup bilo kojoj Usluzi, drugim računima, računalnim sustavima ili mrežama povezanima s bilo kojim Microsoftovim poslužiteljem ili bilo kojom Uslugom putem hakiranja, neovlaštenog otkrivanja lozinke ili na bilo koji drugi način. Ne smijete zadobiti ili pokušati zadobiti bilo kakve materijale ili informacije na bilo koje načine koji nisu namjerno stavljeni na raspolaganje putem Usluga.

Vrh stranice

Korištenje usluga

Usluge mogu sadržavati usluge e-pošte, oglasne ploče, područja za razgovor, interesne grupe, forume, zajednice, osobne web-stranice, kalendare, fotoalbume, ormariće za spise i/ili druga sredstva za razmjenu poruka ili komunikaciju da bi vam se omogućilo komuniciranje s drugim osobama (svaka usluga naziva se „Komunikacijskom uslugom“, a skupno se nazivaju „Komunikacijskim uslugama“). Pristajete na uporabu Komunikacijskih usluga isključivo za objavu, slanje i primanje poruka i materijala koji su primjereni i, kada je primjenjivo, vezani uz određenu Komunikacijsku uslugu. Također pristajete da pri uporabi Komunikacijskih usluga nećete izvršavati sljedeće radnje, navedene kao primjer, a ne kao ograničenje:

 • koristiti Komunikacijske usluge vezano uz ankete, natječaje, piramidalne sheme, lančana pisma, bezvrijednu e-poštu, neželjenu e-poštu, slanje neželjene e-pošte ili dvojnih ili nezatraženih poruka (komercijalne ili druge naravi)
 • klevetati, zlostavljati, maltretirati, uhoditi, prijetiti ili na drugi način kršiti zakonska prava drugih osoba (primjerice pravo na privatnost i publicitet)
 • objavljivati, postavljati, prenositi, distribuirati ili raspačavati neprimjerene, profane, klevetničke, opscene, neprilične ili protupravne teme, nazive, materijale ili informacije
 • prenositi ili na drugi način činiti dostupnima datoteke koje sadrže slike, fotografije, softver ili drugi materijal zaštićen zakonima o intelektualnom vlasništvu, uključujući kao primjer, a ne kao ograničenje, zakone o autorskim pravima ili žigovima (ili zaštićen pravima na privatnost ili publicitet) osim ako niste vlasnik prava ili ako ne upravljate pravima ili ste dobili potrebni pristanak za to
 • koristiti bilo kakav materijal ili informacije, uključujući slike ili fotografije, stavljen na raspolaganje putem Usluga na bilo koji način koji krši bilo kakvo autorsko pravo, žig, patent, trgovačku tajnu ili drugo vlasničko pravo bilo koje strane
 • prenositi datoteke koje sadrže viruse, trojance, crve, vremenske bombe, programe cancelbot, oštećene datoteke ili bilo kakav sličan softver ili programe koji mogu oštetiti rad računala ili vlasništvo druge osobe
 • oglašavati ili nuditi prodaju ili kupnju bilo kakve robe ili usluga u bilo koju poslovnu svrhu, osim ako Komunikacijske usluge izričito ne dopuštaju takve poruke
 • preuzeti bilo koju datoteku koju je postavio drugi korisnik Komunikacijske usluge za koju znate ili biste razumno trebali znati da je nije dopušteno legalno reproducirati, prikazivati, izvoditi i/ili distribuirati na takav način
 • falsificirati ili brisati bilo kakve informacije o upravljanju autorskim pravima, primjerice, oznake autorstva, pravne ili druge valjane obavijesti ili vlasnička obilježja ili oznake porijekla ili izvora softvera ili drugog materijala sadržanog u datoteci koja se prenosi
 • ograničavati bilo kojem korisniku uporabu Komunikacijskih usluga i uživanje u njima ili ga sprječavati u tome
 • kršiti bilo kakav kodeks ponašanja ili druge smjernice koje se možda primjenjuju na bilo koju Komunikacijsku uslugu
 • ubirati ili na drugi način prikupljati informacije o drugim osobama, uključujući adrese e-pošte
 • kršiti primjenjive zakone ili propise
 • stvarati lažne identitete da biste zavarali druge osobe
 • koristiti, preuzimati ili na drugi način kopirati ili pružati (uz naknadu ili bez nje) osobi ili entitetu bilo koji imenik korisnika Usluga ili druge informacije o korisnicima ili uporabi ili bilo koji dio takvih informacija.

Microsoft nema nikakvu obvezu nadzora nad Komunikacijskim uslugama. No Microsoft zadržava pravo pregleda materijala poslanih Komunikacijskim uslugama te uklanjanja bilo kakvih materijala prema vlastitoj diskreciji. Microsoft zadržava pravo ukidanja vašeg pristupa bilo kojoj Komunikacijskoj usluzi ili svim Komunikacijskim uslugama u bilo kojem trenutku, bez obavijesti i iz bilo kojeg razloga.

Microsoft zadržava pravo da u svakom trenutku otkrije bilo koje informacije prema vlastitoj procjeni radi zadovoljenja bilo kojeg primjenjivog zakona, propisa, odredbe, pravnog postupka ili zahtjeva državnih tijela ili da uredi, odbije objaviti ili ukloni bilo kakve informacije ili materijale, u cijelosti ili djelomično, isključivo prema vlastitoj diskreciji.

Uvijek budite oprezni pri odavanju informacija o sebi ili svojoj djeci u bilo kojoj Komunikacijskoj usluzi pomoću kojih je moguće utvrditi vaš identitet. Microsoft ne nadzire ni ne podupire sadržaj, poruke ili informacije sadržane u bilo kojim Komunikacijskim uslugama te se stoga izričito odriče bilo kakve odgovornosti vezane uz Komunikacijske usluge i bilo kakvih akcija koje rezultiraju iz vašeg sudjelovanja u bilo kojoj Komunikacijskoj usluzi. Upravitelji i domaćini nisu ovlašteni Microsoftovi glasnogovornici i njihovi stavovi ne odražavaju nužno stavove tvrtke Microsoft.

Materijali preneseni u Komunikacijske usluge mogu biti podložni ograničenjima uporabe, reprodukcije i/ili raspačavanja; odgovorni ste za pridržavanje takvih ograničenja ako preuzmete materijale.

Vrh stranice

Materijali koje pružate Microsoftovu ili objavljujete na Microsoftovu web-mjestu

Microsoft ne polaže pravo na vlasništvo nad materijalima koje pružite (uključujući povratne informacije i prijedloge) ili pošaljete, prenesete, unesete ili predate bilo kojoj Usluzi ili njoj pridruženim uslugama da biste ih učinili dostupnima javnosti ili članovima javne ili privatne zajednice („Prijava“ i zbirno „Prijave“). No objavom, prijenosom, unosom, pružanjem ili slanjem („Objava“) svoje Prijave tvrtki Microsoft, njezinim povezanim tvrtkama i podlicenciranim tvrtkama za koje je to neophodno dodjeljujete dopuštenje za korištenje vaše Prijave u njihovu internetskom poslovanju (uključujući, bez ograničenja, sve Microsoftove usluge) uključujući, bez ograničenja, licencna prava na: kopiranje, distribuiranje, odašiljanje, javni prikaz, javno izvođenje, reprodukciju, uređivanje, prevođenje i reformatiranje vaše Prijave; objavu vašeg imena vezano uz Prijavu; te pravo podlicenciranja takvih prava bilo kojem dobavljaču Usluga.

Nikakva naknada neće biti plaćena za korištenje vaše Prijave kako je ovdje navedeno. Microsoft nije obavezan objaviti ili koristiti bilo kakvu Prijavu koju pružite te može ukloniti bilo kakvu Prijavu u bilo kojem trenutku prema svojoj isključivoj diskreciji.

Postavljanjem Prijave jamčite i izjavljujete da ste vlasnik ili da na drugi način upravljate svim pravima na svoju Prijavu kao što je opisano u ovim Uvjetima korištenja uključujući, bez ograničenja, sva prava potrebna za pružanje, objavu, prijenos, unos ili predaju Prijava.

Osim gore navedenog jamstva i izjava, Objavom Prijave koja sadrži slike, fotografije ili koja je na drugi način u potpunosti ili djelomično grafičke naravi („Slike“), jamčite i izjavljujete (a) da ste vi vlasnik autorskih prava na takve Slike ili da vam je vlasnik autorskih prava na takve Slike dao dopuštenje za korištenje takvih Slika ili bilo kakvog sadržaja i/ili slika sadržanih u takvim Slikama u skladu s načinom i svrhom vašeg korištenja i kao što je na drugi način dopušteno ovim Uvjetima korištenja i Uslugama, (b) da imate potrebna prava za dodjeljivanje licenci i podlicenci opisanih u ovim Uvjetima korištenja te (c) da je svaka osoba prikazana na tim Slikama, ako Slike prikazuju osobe, dala pristanak za korištenje Slika kao što je navedeno u ovom Uvjetima korištenja, uključujući kao primjer, a ne kao ograničenje, distribuciju, javni prikaz i reprodukciju takvih Slika. Postavljanjem Slika dodjeljujete (a) svim članovima svoje privatne zajednice (za svaku takvu Sliku dostupnu članovima takve privatne zajednice) i/ili (b) općoj javnosti (za sve takve Slike dostupne bilo gdje u Uslugama osim u privatnoj zajednici) dopuštenje za uporabu vaših Slika u vezi s uporabom, kao što je dopušteno ovim Uvjetima korištenja, bilo kojih Usluga (uključujući kao primjer, a ne i kao ograničenje, izradu grafika i darovnih artikala koji sadrže takve Slike) te uključujući, bez ograničenja, neekskluzivnu licencu diljem svijeta bez plaćanja tantijema za: kopiranje, distribuiranje, odašiljanje, javni prikaz, javno izvođenje, reprodukciju, uređivanje, prevođenje i reformatiranje vaših Slika bez prilaganja vašeg imena takvim Slikama i pravo podlicenciranja takvih prava bilo kojem dobavljaču Usluga. Licence za Slike opisane u prethodnim rečenicama prestaju u trenutku kada u potpunosti uklonite takve Slike iz Usluga pod uvjetom da takav prestanak ne utječe na licence koje su u vezi s takvim Slikama dodijeljene prije no što u potpunosti uklonite takve Slike. Nikakva naknada neće biti plaćena za korištenje vaših Slika.

Vrh stranice

Obavijesti i postupci prilikom podnošenja zahtjeva za povredu autorskih prava

Sukladno članku 17. Zakona Sjedinjenih Država, Odjeljak 512(c)(2), obavijesti o zahtjevima za zaštitu u slučaju povrede autorskih prava moraju se poslati imenovanom zastupniku davatelja usluge. NA UPITE KOJI NISU RELEVANTNI ZA SLJEDEĆI POSTUPAK NEĆE BITI ODGOVORENO.

Dodatne informacije potražite u dijelu Obavijest i postupak prilikom podnošenja zahtjeva za povredu autorskih prava.

Vrh stranice

Veze na web-mjesta trećih osoba

VEZE U OVOM PODRUČJU OMOGUĆUJU VAM ODLAZAK S MICROSOFTOVA WEB-MJESTA. POVEZANA WEB-MJESTA NISU POD NADZOROM TVRTKE MICROSOFT TE ONA NIJE ODGOVORNA ZA SADRŽAJ BILO KOJEG POVEZANOG WEB-MJESTA, BILO KOJE VEZE SADRŽANE U POVEZANOM WEB-MJESTU NI BILO KAKVE PROMJENE ILI AŽURIRANJA TAKVIH MJESTA. MICROSOFT NIJE ODGOVORAN ZA WEB-PRIJENOSE ILI BILO KOJI DRUGI OBLIK PRIJENOSA ZAPRIMLJEN S BILO KOJEG POVEZANOG WEB-MJESTA. MICROSOFT VAM PRUŽA OVE VEZE SAMO RADI PRAKTIČNOSTI, A UVRŠTAVANJE BILO KOJE VEZE NE IMPLICIRA POTPORU WEB-MJESTA OD STRANE TVRTKE MICROSOFT.

Vrh stranice

Pravila za slanje nezatraženih ideja

MICROSOFT ILI NJEGOVI ZAPOSLENICI NE PRIHVAĆAJU NITI RAZMATRAJU NEZATRAŽENE IDEJE, UKLJUČUJUĆI IDEJE ZA NOVE MARKETINŠKE KAMPANJE, NOVE PROMOCIJE, NOVE PROIZVODE ILI TEHNOLOGIJE, PROCESE, MATERIJALE, MARKETINŠKE PLANOVE ILI NOVE NAZIVE PROIZVODA. NE ŠALJITE IZVORNA KREATIVNA UMJETNIČKA DJELA, UZROKE, DEMOZAPISE ILI DRUGA DJELA. ISKLJUČIVA SVRHA OVOG PRAVILA JEST IZBJEGAVANJE MOGUĆIH NERAZUMIJEVANJA ILI SPOROVA U SLUČAJEVIMA KADA SE MICROSOFTOVI PROIZVODI ILI MARKETINŠKE STRATEGIJE ČINE SLIČNIMA IDEJAMA PREDANIMA TVRTKI MICROSOFT. STOGA NE ŠALJITE NEZATRAŽENE IDEJE TVRTKI MICROSOFT ILI BILO KOME U TVRTKI MICROSOFT. AKO IPAK POŠALJETE SVOJE IDEJE I MATERIJALE, USPRKOS NAŠEM ZAHTJEVU DA TO NE ČINITE, IMAJTE NA UMU DA MICROSOFT NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE DA ĆE S VAŠIM IDEJAMA I MATERIJALIMA POSTUPATI KAO DA SU POVJERLJIVI ILI VLASNIČKI.

Vrh stranice