Start-AzSqlDatabaseVulnerabilityAssessmentScan

Elindít egy sebezhetőségi felmérési vizsgálatot.

Syntax

Start-AzSqlDatabaseVulnerabilityAssessmentScan
   [-ServerName] <String>
   [-DatabaseName] <String>
   [-InputObject <AzureSqlDatabaseModel>]
   [-AsJob]
   [-ScanId <String>]
   [-ResourceGroupName] <String>
   [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]

Description

A Start-AzSqlDatabaseVulnerabilityAssessmentScan parancsmag scanId azonosítóval indítja el a vizsgálatot. A vizsgálati eredményeket a rendszer a Update-AzSqlServerVulnerabilityAssessmentSetting parancsmag által meghatározott tárolóba menti, a scans/{ServerName}/{DatabaseName}/scan_{ScanId}.json alatt. A vizsgálat előrehaladását a Get-AzSqlDatabaseVulnerabilityAssessmentScanRecord parancsmaggal követheti nyomon a scanId paraméterrel, és megtekintheti a visszaadott Állapot paramétert. Vegye figyelembe, hogy a parancsmagok használatának előfeltételeként futtatnia kell az Enable-AzSqlServerAdvancedDataSecurity és az Update-AzSqlServerVulnerabilityAssessmentSetting parancsmagot.

Példák

1. példa: Biztonságirés-felmérés indítása

Start-AzSqlDatabaseVulnerabilityAssessmentScan `
      -ResourceGroupName "ResourceGroup01" `
      -ServerName "Server01" `
      -DatabaseName "Database01" `
      -ScanId "myScan"

ResourceGroupName	     : ResourceGroup01
ServerName		       : Server01
DatabaseName		     : Database01
ScanId			       : myScan
TriggerType		       : OnDemand
State			       : Fail
StartTime			     : 6/11/2018 1:57:27 PM
EndTime			       : 6/11/2018 1:57:31 PM
Errors			       : {}
ScanResultsLocationPath	   : https://myaccount.blob.core.windows.net/vulnerability-assessment
                scans/Server01/Database01/scan_myScan.json
NumberOfFailedSecurityChecks : 9

2. példa: Biztonságirés-felmérési vizsgálat indítása adott vizsgálati azonosító nélkül

Start-AzSqlDatabaseVulnerabilityAssessmentScan `
      -ResourceGroupName "ResourceGroup01" `
      -ServerName "Server01" `
      -DatabaseName "Database01"

ResourceGroupName	     : ResourceGroup01
ServerName		       : Server01
DatabaseName		     : Database01
ScanId			       : 20180611_135726
TriggerType		       : OnDemand
State			       : Fail
StartTime			     : 6/11/2018 1:57:27 PM
EndTime			       : 6/11/2018 1:57:31 PM
Errors			       : {}
ScanResultsLocationPath	   : https://myaccount.blob.core.windows.net/vulnerability-assessment
                scans/Server01/Database01/scan_myScan.json
NumberOfFailedSecurityChecks : 9

Ez a parancs létrehoz egy "yyyyMMdd_HHmmss" formátumú vizsgálati azonosítót az UTC-dátum időpontjából.

3. példa: Biztonságirés-felmérési vizsgálat indítása a háttérben

$scanJob = Start-AzSqlDatabaseVulnerabilityAssessmentScan `
      -ResourceGroupName "ResourceGroup01" `
      -ServerName "Server01" `
      -DatabaseName "Database01" `
      -ScanId "myScan" `
      -AsJob
$scanJob | Wait-Job
$scanJob | Receive-Job

ResourceGroupName	     : ResourceGroup01
ServerName		       : Server01
DatabaseName		     : Database01
ScanId			       : myScan
TriggerType		       : OnDemand
State			       : Fail
StartTime			     : 6/11/2018 1:57:27 PM
EndTime			       : 6/11/2018 1:57:31 PM
Errors			       : {}
ScanResultsLocationPath	   : https://myaccount.blob.core.windows.net/vulnerability-assessment
                scans/Server01/Database01/scan_myScan.json
NumberOfFailedSecurityChecks : 9

4. példa: Biztonságirés-felmérési vizsgálat indítása adatbázis-objektummal

Get-AzSqlDatabase `
      -ResourceGroupName "ResourceGroup01" `
      -ServerName "Server01" `
      -DatabaseName "Database01" `
      | Start-AzSqlDatabaseVulnerabilityAssessmentScan

ResourceGroupName	     : ResourceGroup01
ServerName		       : Server01
DatabaseName		     : Database01
ScanId			       : 20180611_135726
TriggerType		       : OnDemand
State			       : Fail
StartTime			     : 6/11/2018 1:57:27 PM
EndTime			       : 6/11/2018 1:57:31 PM
Errors			       : {}
ScanResultsLocationPath	   : https://myaccount.blob.core.windows.net/vulnerability-assessment
                scans/Server01/Database01/scan_myScan.json
NumberOfFailedSecurityChecks : 9

5. példa: Biztonságirés-felmérési vizsgálat indítása a kiszolgáló összes adatbázisán

Get-AzSqlDatabase `
      -ResourceGroupName "ResourceGroup01" `
      -ServerName "Server01" `
      | Where-Object {$_.DatabaseName -ne "master"} `
      | Start-AzSqlDatabaseVulnerabilityAssessmentScan

ResourceGroupName	     : ResourceGroup01
ServerName		       : Server01
DatabaseName		     : Database01
ScanId			       : 20180611_135726
TriggerType		       : OnDemand
State			       : Fail
StartTime			     : 6/11/2018 1:57:27 PM
EndTime			       : 6/11/2018 1:57:31 PM
Errors			       : {}
ScanResultsLocationPath	   : https://myaccount.blob.core.windows.net/vulnerability-assessment
                scans/Server01/Database01/scan_myScan.json
NumberOfFailedSecurityChecks : 9


ResourceGroupName	     : ResourceGroup01
ServerName		       : Server01
DatabaseName		     : Database02
ScanId			       : 20180611_135726
TriggerType		       : OnDemand
State			       : Fail
StartTime			     : 6/11/2018 1:57:27 PM
EndTime			       : 6/11/2018 1:57:31 PM
Errors			       : {}
ScanResultsLocationPath	   : https://myaccount.blob.core.windows.net/vulnerability-assessment
                scans/Server01/Database01/scan_myScan.json
NumberOfFailedSecurityChecks : 9

Paraméterek

-AsJob

Parancsmag futtatása a háttérben

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False
-Confirm

Jóváhagyást kér a parancsmag futtatása előtt.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False
-DatabaseName

SQL Database nevét.

Type:String
Position:2
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False
-DefaultProfile

Az Azure-ral való kommunikációhoz használt hitelesítő adatok, fiók, bérlő és előfizetés.

Type:IAzureContextContainer
Aliases:AzContext, AzureRmContext, AzureCredential
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False
-InputObject

A sebezhetőségi felmérési beállítások lekéréséhez használt adatbázis-objektum a következőhöz:

Type:AzureSqlDatabaseModel
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False
-ResourceGroupName

Az erőforráscsoport neve.

Type:String
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False
-ScanId

A vizsgálat azonosítóját adja meg.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False
-ServerName

SQL Database kiszolgáló neve.

Type:String
Position:1
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False
-WhatIf

Bemutatja, mi történne a parancsmag futtatásakor. A parancsmag nem fut.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

String

AzureSqlDatabaseModel

Kimenetek

DatabaseVulnerabilityAssessmentScanRecordModel