docs.microsoft.com – Használati feltételek

A feltételek elfogadása

A Microsoft által nyújtott szolgáltatásokra a következő Használati Feltételek (a továbbiakban „TOU”) vonatkoznak. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a TOU-t, anélkül, hogy erről Önt értesítené. A TOU legújabb verziója a weboldalak alján található „Használati Feltételek” hivatkozásra kattintva tekinthető meg.

Az oldal teteje

A szolgáltatás leírása

E Webhelyeinek hálózatán keresztül a Microsoft hozzáférést biztosít Önnek különböző erőforrásokhoz, így dokumentumokhoz, fejlesztői eszközökhöz, letöltési területekhez, kommunikációs fórumokhoz és termékekkel kapcsolatos információkhoz (a továbbiakban együttesen „Szolgáltatások”). A Szolgáltatásokra (ideértve bármely frissítést, továbbfejlesztést, új szolgáltatást és/vagy bármely új Webhely hozzáadását is) a Használati Feltételek vonatkoznak.

Az oldal teteje

A személyes és nem kereskedelmi célú használatra vonatkozó korlátozás

Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a Szolgáltatásokat Ön csak személyes és nem kereskedelmi célokra használhatja. A Microsoft előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Szolgáltatások használata során szerzett bármely adat, szoftver, termék és szolgáltatás átruházása és értékesítése.

Az oldal teteje

Adatvédelem és a személyes adatok védelme

Az Ön adatainak gyűjtésével és használatával kapcsolatos tájékoztatás az Adatvédelmi Nyilatkozatban található.

Az oldal teteje

Az ezen a webhelyen elérhető szoftverekre vonatkozó értesítés

A Szolgáltatásokon keresztül letölthető összes szoftver (a továbbiakban „Szoftver”) a Microsoft és/vagy a Microsoft szállítóinak a szerzői jog védelme alatt álló munkája. A Szoftver használatára a Szoftverhez tartozó vagy a Szoftverhez mellékelt végfelhasználói licencszerződés (ha van ilyen) feltételei (a továbbiakban „Licencszerződés”) alkalmazandók. A végfelhasználó nem fogja tudni telepíteni a Szoftvert az ahhoz tartozó vagy az ahhoz mellékelt Licencszerződés feltételeinek elfogadása nélkül. Az ehhez a webhelyhez kapcsolt vagy abból hivatkozás útján elérhető, harmadik féltől származó parancsfájlokat, illetve kódot nem a Microsoft, hanem az a harmadik fél adja licencbe Önnek, amely ezeknek a parancsfájloknak, illetve kódnak a tulajdonosa.

A végfelhasználók kizárólag a Licencszerződésben foglaltak szerint tölthetik le és használhatják a Szoftvert. A jogszabályok kifejezetten tiltják a Szoftver olyan többszörözését vagy terjesztését, amely nem felel meg a Licencszerződésben foglaltaknak, és az ilyen többszörözés vagy terjesztés súlyos polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A rendelkezés megszegői a törvény keretei között a lehető legszigorúbb büntetéssel sújthatók.

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIFEJEZETTEN TILOS A SZOFTVER MÁSOLÁSA VAGY TÖBBSZÖRÖZÉSE MÁS KISZOLGÁLÓRA VAGY HELYRE TOVÁBBI TÖBBSZÖRÖZÉS VAGY TERJESZTÉS CÉLJÁBÓL, KIVÉVE HA AZ ILYEN TÖBBSZÖRÖZÉST VAGY TERJESZTÉST A SZOFTVERHEZ TARTOZÓ LICENCSZERZŐDÉS KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZI.

A SZOFTVERRE CSAK A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK MEGFELELŐ SZAVATOSSÁG VONATKOZIK (HA VAN ILYEN SZAVATOSSÁG). A LICENCSZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZAVATOSSÁGON KÍVÜL A MICROSOFT CORPORATION EZENNEL KIZÁR A SZOFTVERRE VONATKOZÓ MINDEN SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ MINDEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOT. AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN A MICROSOFT A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT VAGY A SZOFTVERTERMÉKEKBEN HASZNÁLATRA ÉS/VAGY LETÖLTÉSRE ESZKÖZÖKET ÉS SEGÉDPROGRAMOKAT TEHET ELÉRHETŐVÉ. A MICROSOFT NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE GARANCIÁT AZ ILYEN ESZKÖZÖK ÉS SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ EREDMÉNYEK VAGY KIMENETEK PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓAN. TARTSA TISZTELETBEN A MÁSOK SZELLEMI TULAJDONÁRA VONATKOZÓ JOGOKAT A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT VAGY A MICROSOFT SZOFTVERTERMÉKEIBEN ELÉRHETŐVÉ TETT ESZKÖZÖK ÉS SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATA SORÁN.

KORLÁTOZOTT JOGOK ISMERTETÉSE. Az Amerikai Egyesült Államok, annak ügynökségei és/vagy intézményei (a továbbiakban az „Egyesült Államok Kormányzata”) számára vagy nevében a Szolgáltatásokról letöltött minden Szoftverre Korlátozott Jogok vonatkoznak. Az Egyesült Államok Kormányzata általi használatot, többszörözést vagy közreadást értelemszerűen a következő rendelkezések határozzák meg: a DFARS 252.227-7013 törvény Rights in Technical Data and Computer Software (A műszaki adatokra és a számítógépes szoftverre vonatkozó jogok) rendelkezésének (c)(1)(ii) bekezdése, illetve a 48 CFR 52.227-19 törvény Commercial Computer Software - Restricted Rights (Kereskedelmi számítógépes szoftver – Korlátozott jogok) rendelkezésének (c)(1) és (2) bekezdése. A Gyártó: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Az oldal teteje

Az ezen a webhelyen elérhető dokumentumokra vonatkozó értesítés

Bizonyos dokumentumokra az itt található feltételektől különböző, kifejezett licencfeltétek vonatkozhatnak. Amennyiben ellentmondás található a feltételek között, a kifejezett licencfeltételek az irányadók.

A MICROSOFT ÉS/VAGY ANNAK ÉRINTETT SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KIJELENTÉST NEM TESZNEK A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT KÖZZÉTETT DOKUMENTUMOKBAN ÉS A KAPCSOLÓDÓ ÁBRÁKON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK BÁRMIFÉLE CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓAN. MINDEN ILYEN DOKUMENTUMOT ÉS KAPCSOLÓDÓ ÁBRÁT „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁG NÉLKÜL BIZTOSÍTJÁK. A MICROSOFT ÉS/VAGY ANNAK ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI EZÚTON KIZÁRNAK MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT EZEN INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ MINDEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT ÉS TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT IS. A MICROSOFT ÉS/VAGY ANNAK ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOLGÁLTATÁSOK KERETEI KÖZÖTT ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK HASZNÁLATÁBÓL, AZOK TELJESÍTMÉNYÉBŐL, ILLETVE AZOKKAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ SEMMILYEN OLYAN RENDKÍVÜLI, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMELY HASZNÁLATKIESÉSBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY ELMARADT NYERESÉGBŐL SZÁRMAZIK AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS, AKÁR HANYAGSÁG VAGY MÁS VÉTKES TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN.

ELŐFORDULHAT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK KERETÉBEN KÖZZÉTETT DOKUMENTUMOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ ÁBRÁK MŰSZAKI PONTATLANSÁGOT VAGY ELÍRÁST TARTALMAZNAK. A JELEN DOKUMENTUMBAN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓT RENDSZERESEN MÓDOSÍTJUK. A MICROSOFT ÉS/VAGY ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI BÁRMIKOR JOGOSULTAK AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK(EK) ÉS/VAGY PROGRAM(OK) TÖKÉLETESÍTÉSÉRE ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁSÁRA.

Az oldal teteje

Az ezen a webhelyen elérhető szoftverekre, dokumentumokra és szolgáltatásokra vonatkozó értesítés

A MICROSOFT ÉS/VAGY ANNAK ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOLGÁLTATÁSOK KERETEI KÖZÖTT ELÉRHETŐ SZOFTVEREK, DOKUMENTUMOK HASZNÁLATÁBÓL, AZOK TELJESÍTMÉNYÉBŐL, A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL VAGY NYÚJTÁSÁNAK ELMARADÁSÁBÓL, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓKBÓL ADÓDÓ, ILLETVE AZOKKAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ SEMMILYEN OLYAN RENDKÍVÜLI, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMELY HASZNÁLATKIESÉSBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY ELMARADT HASZONBÓL SZÁRMAZIK AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS, AKÁR HANYAGSÁG VAGY MÁS VÉTKES TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN.

Az oldal teteje

Tagsági fiók, jelszó és biztonság

Ha a Szolgáltatások bármelyike fiók megnyitására szólítja fel, a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdései szerint, aktuális, teljes és pontos adatok megadásával kell végrehajtania a regisztrálást. Jelszót és felhasználónevet is kell választania. A jelszó és a fiók titkosságának megőrzéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget. Továbbá kizárólagos felelősséget visel a fiókja nevében végrehajtott mindennemű tevékenységért. Vállalja, hogy azonnal értesíti a Microsoftot fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett bármely egyéb sérelemről. A Microsoft nem vállal felelősséget az Ön jelszavának más személy által történő felhasználása eredményeként felmerülő veszteségekért, akár az Ön tudomásával, akár anélkül történik ez a felhasználás. Önt azonban egy másik fél felelősségre vonhatja az Ön fiókjának vagy jelszavának felhasználásával a Microsoftnak vagy a másik félnek okozott veszteségekért. A fiók tulajdonosának engedélye nélkül nem használhatja fel másik személy fiókját.

Az oldal teteje

A törvénytelen és tiltott használat kizárása

A Szolgáltatások használatának feltétele, hogy a Szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a Szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Microsoft bármely kiszolgálójában, a Microsoft bármely kiszolgálójához csatlakoztatott hálózat(ok)ban, vagy amely bármely harmadik felet akadályozna a Szolgáltatások használatában és élvezetében. Sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem tehet kísérletet bármely Szolgáltatás, más fiókok, bármely Microsoft-kiszolgálóhoz vagy a Szolgáltatások bármelyikéhez kapcsolt számítógéprendszerek vagy hálózatok jogosulatlan elérésére. Tilos bármiféle módon megszerezni vagy megkísérelni megszerezni mindennemű olyan anyagot vagy információt, amely nem szándékosan van elérhetővé téve a Szolgáltatások keretében.

Az oldal teteje

A Szolgáltatások használata

A Szolgáltatások tartalmazhatnak e-mail szolgáltatásokat, hirdetőtábla-szolgáltatásokat, csevegési területeket, hírcsoportokat, fórumokat, közösségeket, személyes weboldalakat, naptárakat, fényképalbumokat, iratszekrényeket és/vagy egyéb olyan üzenetküldési vagy kommunikációs lehetőségeket, amelyek másokkal való kommunikációt tesznek lehetővé (a továbbiakban egyenként „Kommunikációs Szolgáltatás”, együttesen „Kommunikációs Szolgáltatások”). Ön vállalja, hogy csak helyénvaló és – amennyiben értelmezhető ez a megkötés – az adott Kommunikációs Szolgáltatáshoz kapcsolódó üzeneteket és anyagokat tesz közzé, küld el és fogad. Elfogadja, hogy a Kommunikációs Szolgáltatások használatára többek között a következők vonatkoznak:

 • Nem használhatja a Kommunikációs Szolgáltatásokat felmérésekkel, versenyekkel, piramisjátékokkal, lánclevelekkel, levélszeméttel vagy bármiféle más ismétlődő vagy kéretlen üzenetekkel kapcsolatban (sem kereskedelmi, sem egyéb céllal).
 • Nem rágalmazhat, gyalázhat, zaklathat, üldözhet, fenyegethet másokat, illetve nem sértheti mások törvény adta jogait (például az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz fűződő jogait).
 • Nem tehet közzé, nem küldhet, nem tölthet fel, nem terjeszthet és nem hozhat nyilvánosságra nem helyénvaló, istenkáromló, rágalmazó, obszcén, botrányos vagy törvénysértő témákat, neveket, anyagokat és információkat.
 • Nem tölthet fel, és más módon sem tehet elérhetővé olyan képeket, fényképeket szoftvereket vagy bármiféle más anyagokat tartalmazó fájlokat, amelyek a szellemi tulajdont védő törvények, például, de nem korlátozó jelleggel, a szerzői jogi vagy a védjegyekre vonatkozó (vagy az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz kapcsolódó) jogszabályok védelmét élvezik, kivéve, ha birtokában van a vonatkozó jogoknak, vagy rendelkezik fölöttük, illetve ha minden szükséges hozzájárulást megszerzett az előbbiek végrehajtásához.
 • Nem használhat fel a Szolgáltatásokon keresztül elérhető semmiféle anyagot vagy információt, köztük a képeket és a fényképeket semmiféle olyan módon, amely bármely fél szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát, kereskedelmi titkát vagy egyéb védett jogát sérti.
 • Nem tölthet fel vírusokat, trójai programokat, férgeket, időzített működésű rosszindulatú programokat, közleményeket törlő programokat („cancelbot”), sérült fájlokat és semmiféle ezekhez hasonló olyan szoftvert vagy programot, amely kárt okozhat más személy számítógépének működésében vagy más személy tulajdonában.
 • Nem hirdethet és nem kínálhat fel eladásra vagy megvételre üzleti célú árukat vagy szolgáltatásokat, kivéve, ha az adott Kommunikációs Szolgáltatás kifejezetten engedélyezi az effajta üzeneteket.
 • Nem tölthet le a Kommunikációs Szolgáltatás egy másik felhasználója által közzétett olyan fájlt, amelyről tudja, illetve amelyről nagy valószínűséggel tudható, hogy nem lehet ilyen módon jogszerűen többszörözni, megjeleníteni, előadni és/vagy terjeszteni.
 • Nem hamisíthatja meg és nem törölheti a feltöltött fájlokban foglalt szoftver vagy egyéb anyag szerzői jogi adatait, így a szerzők listáját, a jogi vagy egyéb tulajdonjogi nyilatkozatokat, illetve a feltöltött fájlban lévő szoftver vagy más anyag eredetére utaló tulajdonjogi jelzéseket vagy címkéket.
 • Nem korlátozhat vagy gátolhat más felhasználókat a Kommunikációs Szolgáltatások használatában.
 • Nem sértheti meg egyetlen konkrét Kommunikációs Szolgáltatásra vonatkozó viselkedési szabályokat vagy útmutatásokat sem.
 • Nem gyűjthet össze másokra vonatkozó információkat, az e-mail címeket is beleértve.
 • Nem sérthet meg semmilyen alkalmazandó jogszabályt vagy előírást.
 • Nem tüntetheti fel magát hamis személyazonossággal mások félrevezetése céljából.
 • Nem használhatja fel, nem töltheti le és másféleképpen sem másolhatja, illetve (ellenszolgáltatásért cserébe vagy ellenszolgáltatás nélkül) nem bocsáthatja másik magán- vagy jogi személy rendelkezésére a Szolgáltatások felhasználóinak semmiféle címjegyzékét, illetve semmiféle egyéb felhasználói vagy használati információt, vagy azok bármely részét.

A Microsoft nem köteles felügyelni a Kommunikációs Szolgáltatásokat. A Microsoft mindazonáltal fenntartja a jogot a Kommunikációs Szolgáltatásokon közzétett anyagok ellenőrzésére, illetve bármiféle anyag saját kizárólagos hatáskörében történő eltávolítására. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, minden előzetes figyelmeztetés nélkül és bármiféle okból megvonja a Kommunikációs Szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát.

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kiszolgáltasson minden olyan információt, amely a Microsoft megítélése szerint szükséges bármely alkalmazandó jogszabály, előírás, jogi eljárás vagy kormányzati kérés követelményeinek teljesítéséhez, illetve arra, hogy részben vagy egészben módosítsa vagy eltávolítsa az anyagokban foglalt információkat, vagy megtagadja azok közzétételét, a Microsoft saját kizárólagos döntése alapján.

Mindig körültekintően járjon el, amikor bármiféle olyan információt tesz közzé valamely Kommunikációs Szolgáltatáson, amelynek alapján Önnek vagy gyermekeinek személyazonossága megállapítható. A Microsoft nem szabályozza és nem látja el jóváhagyással egyik Kommunikációs Szolgáltatás tartalmát, üzeneteit és információit sem, így a Microsoft külön kiemeli, hogy nem vállal semmiféle felelősséget a Kommunikációs Szolgáltatással kapcsolatban, illetve az Ön Kommunikációs Szolgáltatásokban való részvételéből származó követelésekkel kapcsolatban. A menedzserek és az üzemeltetők nem a Microsoft hivatalos szóvivői, nézeteik nem szükségképpen tükrözik a Microsoft nézeteit.

A Kommunikációs Szolgáltatásokra feltöltött anyagokra a felhasználást, többszörözést és/vagy terjesztést korlátozó feltételek vonatkozhatnak; az anyagok letöltése esetén Ön viseli a felelősséget az efféle korlátozások betartásáért.

Az oldal teteje

A Microsoft számára biztosított, illetve a Microsoft bármely webhelyén közzétett anyagok

A Microsoft nem követeli magának az Ön által a Microsoft rendelkezésére bocsátott anyagok (köztük a vélemények és tanácsok), vagy bármelyik Szolgáltatáson vagy társított szolgáltatásain a nagyközönség, illetve a nyilvános vagy magánjellegű közösségek tagjai számára közzétett, feltöltött, beírt vagy benyújtott anyagok tulajdonjogát (a továbbiakban egyenként „Közlemény”, együttesen „Közlemények”). Azáltal azonban, hogy Ön közzéteszi, feltölti, beírja, átadja vagy benyújtja (a továbbiakban „Közzététel”) Közleményét, felruházza a Microsoftot, annak társvállalatait és szükséges licenctulajdonosait azzal a joggal, hogy ők az Ön Közleményeit internetes üzletágaik működésével kapcsolatban felhasználják (nem korlátozó jelleggel ideértve a Microsoft minden Szolgáltatását is). Ezek a jogok többek között a következő licencjogokra terjednek ki (a felsorolás nem korlátozó jellegű): a Közlemény másolása, terjesztése, átvitele, nyilvános megjelenítése, nyilvános előadása, többszörözése, szerkesztése, lefordítása és újraformázása; az Ön nevének a Közleményéhez kapcsolódó közzététele; minden ilyen jognak a Szolgáltatásokat nyújtó bármely vállalat számára történő licencbe adása.

A jelen dokumentumban foglaltak szerint a Microsoft rendelkezésére bocsátott Közleményekért semmiféle ellenszolgáltatás nem jár. A Microsoft nem köteles az Ön által rendelkezésre bocsátott bármely Közleményt közzétenni vagy felhasználni, illetve a Microsoft saját hatáskörében bármikor eltávolíthat bármely Közleményt.

Azáltal, hogy Ön Közzétesz egy Közleményt, egyúttal szavatolja és kijelenti, hogy birtokában van a Közleményhez kapcsolódó összes jognak, vagy rendelkezik fölöttük a jelen Használati Feltételekben foglaltak szerint, nem korlátozó jelleggel ideérve a Közlemények átadására, közzétételére, feltöltésére, beírására és benyújtására vonatkozó jogot is.

A fent meghatározott szavatosság és kijelentések kivételével olyan Közlemény Közzétételével, amely képeket, fényképeket, ábrákat vagy egyéb, teljesen vagy részben grafikus elemeket (a továbbiakban „Képek”) tartalmaz, Ön szavatolja és kijelenti, hogy (a) Ön az ilyen Képek szerzői jogának tulajdonosa, illetve az ilyen Képek szerzői jogának tulajdonosa engedélyezte Önnek az ilyen Képek vagy az ilyen Képekben foglalt bármilyen tartalom és/vagy kép használatát az Ön általi használat módjának és céljának megfelelően, illetve a jelen Használati Feltételek és a Szolgáltatások által engedélyezett más módon, (b) rendelkezik a jelen Használati Feltételekben leírt licencek és allicencek kiadásához szükséges jogokkal, és (c) az ilyen Képeken ábrázolt minden személy (ha vannak ilyen személyek) hozzájárulását adta a Képek felhasználásához a jelen Használati Feltételekben meghatározott módon, beleértve többek között az ilyen Képek terjesztését, nyilvános megjelenítését és többszörözését. A Képek Közzétételével Ön engedélyezi (a) a magánjellegű közösségének összes tagja számára (az ilyen magánjellegű közösség tagjai számára elérhető összes Képre vonatkozóan) és/vagy (b) a nyilvánosság számára (a magánjellegű közösségtől különböző közösségek számára a Szolgáltatásokban bárhol elérhető összes Képre vonatkozóan) az Ön, bármely Szolgáltatásban elérhető Képeinek használatát a jelen Használati Feltételekben engedélyezett felhasználással kapcsolatban (beleértve többek között az ilyen Képek kinyomtatását és ajándékokon való feltüntetését), valamint korlátozás nélküli, nem kizárólagos, az egész világra érvényes és jogdíjmentes licencet ad: a Képek másolására, terjesztésére, átvitelére, nyilvános megjelenítésére, nyilvános előadására, többszörözésére, szerkesztésére, lefordítására és újraformázására az Ön nevének a Képeken való közzététele nélkül, valamint bármely ilyen jognak a Szolgáltatásokat nyújtó bármely vállalat számára történő licencbe adására. A Képekre a fentiek szerint engedélyezett licencek megszűnnek, amikor teljesen eltávolítja a Képeket a Szolgáltatásokból, feltéve hogy az ilyen megszűnés nem érinti a Képekkel kapcsolatban a Képek teljes eltávolításának időpontja előtt kiadott licenceket. A jelen dokumentumban foglaltak szerint a Microsoft rendelkezésére bocsátott Képekért semmiféle ellenszolgáltatás sem jár.

Az oldal teteje

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló eljárás és értesítések

Az Amerikai Egyesült Államok Törvénykönyve 17. cikkelyének 512(c)(2) szakasza értelmében az állítólagos szerzőijogsértéssel kapcsolatos bejelentéseket a Szolgáltató Kijelölt Megbízottjának kell továbbítani. AZ ISMERTETETT ELJÁRÁSI RENDNEK NEM MEGFELELŐ KÉRDÉSEKRE NEM FOGUNK VÁLASZOLNI.

Lásd: Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement (A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló eljárás és értesítések).

Az oldal teteje

Harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások

AZ ITT TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSÉVEL ELHAGYJA A MICROSOFT WEBHELYÉT. A HIVATKOZOTT WEBHELYEK NEM ÁLLNAK A MICROSOFT FELÜGYELETE ALATT, ÉS A MICROSOFT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HIVATKOZOTT WEBHELYEK TARTALMÁÉRT, A HIVATKOZOTT WEBHELYEKEN TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOKÉRT, VALAMINT AZ ILYEN WEBHELYEK MÓDOSÍTÁSAIÉRT VAGY FRISSÍTÉSEIÉRT. A MICROSOFT NEM FELELŐS BÁRMIFÉLE HIVATKOZOTT WEBHELYRŐL ÉRKEZŐ WEBSZÓRÁSÉRT VAGY BÁRMELY MÁS ADATÁTVITELÉRT. A MICROSOFT CSAK AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN BIZTOSÍTJA EZEKET A HIVATKOZÁSOKAT, ÉS EGYETLEN HIVATKOZÁS SZEREPELTETÉSE SEM JELENTI AZT, HOGY A MICROSOFT JÓVÁHAGYÓLAG MINŐSÍTENÉ A WEBHELYET.

Az oldal teteje

A kéretlen ötletek beküldésére vonatkozó rendelkezés

SEM A MICROSOFT, SEM ANNAK ALKALMAZOTTAI NEM FOGADNAK EL ÉS NEM VESZNEK FIGYELEMBE KÉRETLENÜL RENDELKEZÉSÜKRE BOCSÁTOTT ÖTLETEKET, ÍGY HIRDETÉSI KAMPÁNYOKRA, ÚJ PROMÓCIÓKRA, ÚJ TERMÉKEKRE VAGY TECHNOLÓGIÁKRA, ELJÁRÁSOKRA, ANYAGOKRA, MARKETINGTERVEKRE VAGY TERMÉKEK ÚJ NEVÉRE VONATKOZÓ ÖTLETEKET SEM. NE KÜLDJÖN BE SEMMIFÉLE EREDETI KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁST, MINTÁT, DEMONSTRÁCIÓT VAGY EGYÉB MUNKÁT. A JELEN SZABÁLY KIZÁRÓLAGOS CÉLJA AZ ABBÓL SZÁRMAZÓ ESETLEGES FÉLREÉRTÉSEK ÉS VITÁK ELKERÜLÉSE, HOGY A MICROSOFT TECHNOLÓGIÁI VAGY MARKETINGSTRATÉGIÁI A MICROSOFT SZÁMÁRA BENYÚJTOTT ÖTLETEKHEZ HASONLÓNAK TŰNHETNEK FEL. TEHÁT ARRA KÉRJÜK, HOGY NE KÜLDJÖN KÉRETLENÜL ÖTLETEKET A MICROSOFT VAGY A MICROSOFT BÁRMELY ALKALMAZOTTJA SZÁMÁRA. HA AZ ÖTLETEK ÉS ANYAGOK BEKÜLDÉSÉNEK MELLŐZŐSÉRE IRÁNYULÓ KÉRÉSÜNK ELLENÉRE ÖTLETEKET ÉS ANYAGOKAT KÜLD BE, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY A MICROSOFT NEM AD SEMMIFÉLE BIZTOSÍTÉKOT ÖTLETEINEK ÉS ANYAGAINAK BIZALMAS VAGY AZ ÖN TULAJDONJOGÁT ELISMERŐ KEZELÉSÉRE.

Az oldal teteje