Get-AksHciContainerStorage

Áttekintés

Le kell szereznie a megadott Storage-tároló adatait.

Syntax

Get-AksHciStorageContainer [-name <String>]

Description

A megadott tároló információinak Storage le. Ha a Storage-tároló nincs megadva, a parancs visszaadja az összes Storage tárolót.

Példák

Példa

PS C:\> Get-AksHciStorageContainer -name mystoragecontainer

Paraméterek

-name (név)

Az új tároló Storage.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Következő lépések

AksHci PowerShell-referencia