Frissítések figyelése a PowerShell-Azure Stack Hub

A frissítések figyelése és Azure Stack Hub felügyeleti végpontok használatával felügyelheti. A PowerShell használatával érhetők el. A PowerShell powershell-rel való Azure Stack Hub lásd: A PowerShelltelepítése Azure Stack Hub.

A frissítések kezeléséhez használhatja a következő PowerShell-parancsmagokat:

Parancsmag Leírás
Get-AzsUpdate Szerezze be az elérhető frissítések listáját.
Get-AzsUpdateLocation Szerezze be a frissítési helyek listáját.
Get-AzsUpdateRun Lekérte a frissítési futtatásokat.
Install-AzsUpdate Adott frissítés alkalmazása egy frissítési helyen.
Resume-AzsUpdateRun Egy korábban elindított, sikertelen frissítési futtatás folytatása.

A frissítési futtatások listájának lekért listája

A frissítési futtatásokat a következő paranccsal lehet lekérte:

Get-AzsUpdateRun -UpdateName Microsoft1.0.180302.1

Sikertelen frissítési művelet folytatása

Ha a frissítés sikertelen, a következő parancs futtatásával folytathatja a frissítés futtatását ott, ahol leállt:

Get-AzsUpdateRun -Name 5173e9f4-3040-494f-b7a7-738a6331d55c -UpdateName Microsoft1.0.180305.1 | Resume-AzsUpdateRun

Hibaelhárítás

További információ a frissítések hibaelhárításáról: Azure Stack hibaelhárítása.

Következő lépések