Get-AzureStackStampInformationGet-AzureStackStampInformation

ÁttekintésSynopsis

A bélyegző információinak beolvasása.Gets the stamp information.

SzintaxisSyntax

Get-AzureStackStampInformation [-AsJob]

LeírásDescription

Importálja az ECE-ügyféloldali modult, és elindítja a műveleti tervet az ECE szolgáltatás felhőalapú szerepkörén.Imports the ECE client module and starts an action plan on the Cloud role on the ECE service.

PéldákExamples

1. példaExample 1

Get-AzureStackStampInformation

ParaméterekParameters

– AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Következő lépésekNext steps

További információ a privilegizált végpont eléréséről és használatáról: a privilegizált végpont használata Azure stack központban.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.