Leállítás – AzureStackStop-AzureStack

ÁttekintésSynopsis

Leállítja az összes Azure Stack hub-szolgáltatást.Stops all Azure Stack Hub services.

SzintaxisSyntax

Stop-AzureStack [[-TimeoutInSecs] <Object>] [-AsJob]

LeírásDescription

Leállítja az összes Azure Stack szolgáltatást, és leállítja azokat a fizikai számítógépeket, amelyeken Azure Stack hub fut.Stops all Azure Stack services, and stops the physical computers on which Azure Stack Hub is running.

ParaméterekParameters

-TimeoutInSecs-TimeoutInSecs

Az a maximális időtartam, ameddig a végrehajtás le lesz állítva.Maximum amount of time after which the execution will be stopped.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: 2400
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Következő lépésekNext steps

További információ a privilegizált végpont eléréséről és használatáról: a privilegizált végpont használata Azure stack központban.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.