Get-AzureStackStampInformation

Áttekintés

Lekérte a bélyegadatokat.

Syntax

Get-AzureStackStampInformation [-AsJob]

Description

Importálja az ECE-ügyfélmodult, és elindít egy művelettervet a felhőbeli szerepkörhöz az ECE szolgáltatásban.

Példák

1\. példa

Get-AzureStackStampInformation

Paraméterek

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Következő lépések

A kiemelt végpont elérésével és használatával kapcsolatos információkért lásd: A kiemelt végpont használata a Azure Stack Hub.