Get-SupportSessionInfo

Szintaxis

Get-SupportSessionInfo [-AsJob]

Paraméterek

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Bevitelek

None

Kimenetek

Microsoft.AzureStack.PrivilegedEndpointSecurity.PepCmdlets.AzureStackSupportSessionInfo

Következő lépések

A kiemelt végpont elérésével és használatával kapcsolatos információkért lásd: A kiemelt végpont használata a Azure Stack Hub.