Sablon üzembe helyezése a parancssor használatával a Azure Stack Hub

Az Azure parancssori felületével (CLI) üzembe helyezheti Azure Resource Manager sablonokat a Azure Stack Hub. Azure Resource Manager sablonok egyetlen, koordinált műveletben telepítik és beállítják az alkalmazás erőforrásait.

Sablon üzembe helyezése

  1. Böngésszen az AzureStack-QuickStart-Templates adattárban, és keresse meg a 101-create-storage-account sablont. Mentse a sablont ( azuredeploy.json ) és a paraméterfájlokat a helyi meghajtó egy olyan (azuredeploy.parameters.json helyére, mint például C:\templates\
  2. Lépjen arra a mappára, amelybe letöltötte a fájlokat.
  3. Telepítse a virtuális Azure Stack Hub az Azure CLI használatával.
  4. Frissítse a régiót és a helyet a következő parancsban. Az ASDK használata esetén használja a hely local paramétert. A sablon üzembe helyezése:
    az group create --name testDeploy --location local
    az deployment group create --resource-group testDeploy --template-file ./azuredeploy.json --parameters ./azuredeploy.parameters.json
    

Ez a parancs üzembe helyez egy sablont a testDeploy erőforráscsoportban a Azure Stack Hub példányban.

Sablon üzembe helyezésének ellenőrzése

Az erőforráscsoport és a tárfiók áttekintéshez futtassa a következő CLI-parancsokat:

az group list
az storage account list

Következő lépések

Megtudhatja, hogyan helyezhet üzembe sablonokat a PowerShell használatával.