Az Azure App Service szolgáltatásban elérhető API Apps, az ASP.NET és a Swagger használatának megismerése

Ez az oktatóanyag egy sorozat része, amelyből megtanulhatja, hogy hogyan segítenek az Azure App Service szolgáltatás funkciói a RESTful API-k fejlesztésében és üzemeltetésében. Ebben az oktatóanyagban Swagger formátumú API-metaadatok használatát vesszük alapul.

A következőket fogja megtanulni:

 • API Apps létrehozása és telepítése az Azure App Service szolgáltatásban a Visual Studio 2015 beépített eszközei segítségével.
 • Az API-felfedezés automatizálása a Swashbuckle NuGet csomag segítségével és a Swagger API-metaadatok dinamikus generálásával.
 • A Swagger API-metaadatok felhasználása az API-alkalmazások ügyfélkódjának automatikus generálására.

Mintaalkalmazás áttekintése

Ebben az oktatóanyagban egy egyszerű tennivalólista típusú mintaalkalmazáson keresztül mutatjuk be a szolgáltatás funkcióit. Az alkalmazás egyoldalas előtérrel (SPA), ASP.NET Web API középső réteggel, és ASP.NET Web API adatréteggel rendelkezik.

Az API Apps mintaalkalmazás-diagramja

Íme egy képernyőkép az AngularJS előtérrel.

API Apps mintaalkalmazás, tennivalólista

A Visual Studio megoldás három projektet tartalmaz:

 • ToDoListAngular – Ez az előtér: az AngularJS SPA, amely behívja a középső réteget.
 • ToDoListAPI – Ez a középső réteg: egy ASP.NET Web API-projekt, amely behívja az adatréteget CRUD-műveleteknek a tennivalólista elemein való elvégzésére.
 • ToDoListDataAPI – Ez az adatréteg: egy ASP.NET Web API-projekt, amely elvégzi a CRUD-műveleteket a tennivalólista elemein.

Ez a háromrétegű architektúra csupán egy azok közül, amelyeket az API Apps segítségével megvalósíthat, itt csupán a szolgáltatás bemutatását szolgálja. Az egyes rétegekben a lehető legegyszerűbb kódot használtuk az API Apps funkcióinak demonstrálására. Az adatréteg például adatbázis helyett a kiszolgáló memóriáját használja adatmegőrzési mechanizmusként.

Az oktatóanyag elvégzését követően két Web API-projektje fog futni a felhőben, az App Service API Apps szolgáltatásában.

A sorozat következő oktatóanyagában azt tanulhatja meg, hogyan lehet az SPA-előteret telepíteni a felhőben.

Előfeltételek

 • ASP.NET Web API – Az oktatóanyagban szereplő utasítások feltételezik, hogy Ön legalább alapvető gyakorlattal rendelkezik a Visual Studio program ASP.NET Web API 2 funkciójával való munkavégzés terén.
 • Azure-fiók – Nyisson ingyenes Azure-fiókot vagy használja ki a Visual Studio-előfizetők számára elérhető előnyöket.

  Ha nem szeretne regisztrálni Azure-fiókot az Azure App Service megismerése előtt, menjen Az App Service kipróbálása oldalra. Itt azonnal létrehozhat egy ideiglenes, kezdő szintű alkalmazást az App Service szolgáltatásban – kötelezettségek vállalása, és bankkártyaadatok megadása nélkül.

 • Visual Studio 2015 a következővel: Azure SDK for .NET – Az SDK automatikusan telepíti a Visual Studio 2015-öt, ha nincs telepítve a számítógépen.

  • A Visual Studióban kattintson a Súgó -> A Microsoft Visual Studio névjegye elemre, és győződjön meg arról, hogy az Azure App Service Tools&2;.9.1-es vagy újabb verziója van telepítve.

   Azure App Tools-verzió

   Megjegyzés

   Attól függően, hogy mennyi SDK-függőség van telepítve a számítógépen, az SDK telepítése hosszú időt is igénybe vehet – néhány perctől akár több mint fél óráig is tarthat.

A mintaalkalmazás letöltése

 1. Töltse le a következő tárházat: Azure-Samples/app-service-api-dotnet-to-do-list.

  Kattintson a Download ZIP (ZIP-fájl letöltése) gombra, vagy klónozza a tárházat a helyi számítógépre.

 2. Nyissa meg a ToDoList megoldást a Visual Studio 2015-ben vagy 2013-ban.

  1. Mindegyik megoldást megbízhatóként kell megjelölnie. Biztonsági figyelmeztetés
 3. Hozza létre a NuGet-csomagok visszaállítására szolgáló megoldást (CTRL + SHIFT + B).

  Ha telepítés előtt szeretné működés közben megtekinteni az alkalmazást, a helyi számítógépen is futtathatja. Győződjön meg arról, hogy a kezdőprojekt a ToDoListDataAPI, és futtassa a megoldást. Számíthat arra, hogy a böngészőben a HTTP 403-as hiba jelenik meg.

A Swagger API-metaadatok és felhasználói felület használata

Az Azure App Service beépített támogatást tartalmaz a Swagger 2.0 API-metaadatokhoz. Minden API-alkalmazás megadhat egy URL-végpontot, amely Swagger JSON formátumban adja vissza a metaadatokat az API-nak. A végpontról visszaadott metaadatok ezt követően felhasználhatók az ügyfélkód generálásához.

Az ASP.NET Web API-projektek a Swashbuckle NuGet-csomag segítségével képesek a Swagger-metaadatok dinamikus generálására. A letöltött ToDoListDataAPI és ToDoListAPI projektek már tartalmazzák a Swashbuckle NuGet csomagot.

Az oktatóanyag ezen részében a generált Swagger 2.0-metaadatokat tekintjük át, és kipróbálunk egy felhasználói felületet, amely a Swagger-metaadatokon alapul.

 1. Állítsa be indítási projektként a ToDoListDataAPI projektet (nem a ToDoListAPI projektet).

  A ToDoDataAPI beállítása kezdőprojektként

 2. A projekt hibakeresési módban való futtatásához nyomja meg az F5 billentyűt, vagy kattintson a Debug > Start Debugging (Hibakeresés > Hibakeresés indítása) elemre.

  Megnyílik a böngésző, és megjelenik a HTTP 403 hibaoldal.

 3. A böngésző címsorában adja hozzá a cím végéhez a swagger/docs/v1 szöveget, majd nyomja le az Enter billentyűt. (Az URL-cím így a következő: http://localhost:45914/swagger/docs/v1.)

  Ez az alapértelmezett URL-cím, amelyet a Swashbuckle a Swagger 2.0 JSON-metaadatoknak az API számára való visszaküldésére használ.

  Ha az Internet Explorert használja, a böngésző felszólítja egy v1.json nevű fájl letöltésére.

  JSON-metaadatok letöltése az Internet Explorerben

  Ha Chrome, Firefox vagy Microsoft Edge böngészőt használ, a JSON jelenik meg a böngészőablakban. A különböző böngészők eltérően kezelik a JSON-t, így előfordulhat, hogy az Ön böngészőjében nem pontosan az látható, mint a képen.

  JSON-metaadatok a Chrome-ban

  A következő mintában az API számára küldött Swagger-metaadatok első részét láthatja, amely tartalmazza a Get metódus definícióját is. A következő lépéseknél használt Swagger felhasználói felület ezen metaadatok alapján működik. A metaadatokat az oktatóanyag következő részeiben is fel fogjuk használni az ügyfélkód automatikus generálására.

   {
    "swagger": "2.0",
    "info": {
     "version": "v1",
     "title": "ToDoListDataAPI"
    },
    "host": "localhost:45914",
    "schemes": [ "http" ],
    "paths": {
     "/api/ToDoList": {
      "get": {
       "tags": [ "ToDoList" ],
       "operationId": "ToDoList_GetByOwner",
       "consumes": [ ],
       "produces": [ "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml" ],
       "parameters": [
        {
         "name": "owner",
         "in": "query",
         "required": true,
         "type": "string"
        }
       ],
       "responses": {
        "200": {
         "description": "OK",
         "schema": {
          "type": "array",
          "items": { "$ref": "#/definitions/ToDoItem" }
         }
        }
       },
       "deprecated": false
      },
  
 4. Zárja be a böngészőt, és állítsa le a Visual Studio hibakeresési módját.
 5. A Solution Explorer (Megoldáskezelő) területén, a ToDoListDataAPI projektben nyissa meg az App_Start\SwaggerConfig.cs nevű fájlt, majd görgessen le a következő kódrészig (174. sor), és vonja vissza annak megjegyzéssé tételét.

   /*
     })
   .EnableSwaggerUi(c =>
     {
   */
  

  Amikor a projekthez telepíti a Swashbuckle csomagot, a rendszer létrehozza a SwaggerConfig.cs fájlt. Ez a fájl számos lehetőséget kínál a Swashbuckle konfigurálására.

  A kódrész, amelynek megjegyzéssé tételét visszavonta, lehetővé teszi, hogy a következő lépések során használja a Swagger felhasználói felületet. Amikor az API-alkalmazás projektsablon használatával hoz létre Web API-projektet, a kód biztonsági intézkedésként megjegyzéssé van téve.

 6. Futtassa ismét a projektet.
 7. A böngésző címsorában adja hozzá a cím végéhez a swagger szöveget, majd nyomja le az Enter billentyűt. (Az URL-cím így a következő: http://localhost:45914/swagger.)
 8. A megjelenő Swagger felhasználói felületben kattintson a ToDoList elemre az elérhető metódusok megjelenítéséhez.

  Swagger felhasználói felület, elérhető metódusok

 9. Kattintson a lista első Get (Lekérés) gombjára.
 10. A Parameters (Paraméterek) mezőnél írjon be egy csillagot az owner paraméter értékeként, majd kattintson a Try it out (Kipróbálás) elemre.

  Amikor a további oktatóanyagokban hitelesítést állít majd be, a középső réteg biztosítani fogja a tényleges felhasználói azonosítót az adatrétegnek. Az alkalmazás egyelőre hitelesítés nélkül fut, ezért minden feladatnál csillag helyettesítő a tulajdonosazonosítót.

  Swagger felhasználói felület, kipróbálás funkció

  A Swagger felhasználói felület behívja a ToDoList Get metódust, és megjeleníti a válaszkódot és a JSON-eredményeket.

  Swagger felhasználói felület, kipróbálás, eredmények

 11. Kattintson a Post (Közzététel) elemre, majd a Model Schema (Modellséma) rész alatti mezőre.

  Ha a modellsémára kattint, a rendszer kitölti a beviteli mezőt, ahol megadhatja a Post metódusra vonatkozó paraméterértékeket. (Ha a funkció nem működik az Internet Explorerben, próbálkozzon másik böngészővel, vagy adja meg manuálisan a paraméterértékeket a következő lépésben.)

  Swagger felhasználói felület, kipróbálás funkció, Post metódus

 12. Módosítsa a JSON-t a todo paraméter beviteli mezőjében úgy, hogy az alábbi példához hasonlítson, vagy adja meg saját tetszőleges leíró szövegét:

  {
   "ID": 2,
   "Description": "buy the dog a toy",
   "Owner": "*"
  }
  
 13. Kattintson a Try it out (Kipróbálás) elemre.

  A ToDoList API HTTP 204-es válaszkódot ad vissza, amely a művelet sikerességét jelzi.

 14. Kattintson az első Get (Lekérés) gombra, majd az oldal ezen részében kattintson a Try it out (Kipróbálás) gombra.

  A Get metódusra adott válasz mostantól tartalmazza az új tennivalót is.

 15. Nem kötelező: próbálja ki a Put, a Delete és a Get by ID metódust is.
 16. Zárja be a böngészőt, és állítsa le a Visual Studio hibakeresési módját.

A Swashbuckle bármelyik ASP.NET Web API-projekttel működik. Ha egy meglévő projektjébe szeretné felvenni a Swagger-metaadatok létrehozását, egyszerűen telepítse a Swashbuckle csomagot.

Megjegyzés

A Swagger-metaadatokban minden API-művelet saját egyedi azonosítót kap. Alapértelmezés szerint előfordulhat, hogy a Swashbuckle duplikált Swagger-műveleti azonosítókat hoz létre a Web API-vezérlő metódusokhoz. Ez akkor fordul elő, ha a vezérlőben túlterhelt HTTP-metódusok találhatók, például: Get() vagy Get(id). A túlterhelések kezeléséről további információt talál a következő cikkben: Customize Swashbuckle-generated API definitions (A Swashbuckle által generált API-definíciók testreszabása). Ha az Azure API App sablon segítségével hoz lére Web API-projekteket a Visual Studióban, az egyedi műveleti azonosítókat generáló kódot a rendszer automatikusan hozzáadja a SwaggerConfig.cs fájlhoz.

API-alkalmazás létrehozása az Azure-ban, majd kód üzembe helyezése az alkalmazáshoz

Ebben a részben a Visual Studio Publish Web (Weboldal közzététele) varázslójában elérhető integrált Azure-eszközök segítségével hozunk létre egy új API-alkalmazást az Azure-ban. Ezt követően telepítjük a ToDoListDataAPI projektet az új API-alkalmazásra, majd a Swagger felhasználói felület futtatásával meghívjuk az API-t.

 1. A Solution Explorer (Megoldáskezelő) területén kattintson jobb gombbal a ToDoListDataAPI projektre, majd kattintson a Publish (Közzététel) elemre.

  A Publish (Közzététel) elem a Visual Studióban

 2. A Publish Web (Weboldal közzététele) varázsló Profile (Profil) lépésénél kattintson a Microsoft Azure App Service lehetőségre.

  Az Azure App Service elem kiválasztása a Publish Web (Weboldal közzététele) varázslóban

 3. Ha még nem tette meg, jelentkezzen be Azure-fiókjába, ha pedig a rendszer kijelentkeztette volna, adja meg ismét hitelesítő adatait.
 4. Az App Service párbeszédpanelen válassza ki a használni kívánt Azure-előfizetést, majd kattintson a New (Új) gombra.

  A New (Új) elem kiválasztása az App Service párbeszédpanelen

  Megjelenik a Create App Service (App Service létrehozása) párbeszédpanel Hosting (Üzemeltetés) lapja.

  Mivel olyan Web API-projektet telepít, amelyhez telepített Swashbuckle tartozik, a Visual Studio feltételezi, hogy API-alkalmazást szeretne létrehozni. Ezt jelzi az API App Name (API-alkalmazás neve) cím, és az, hogy a Change Type (Típus módosítása) legördülő lista aktuális értéke API App (API-alkalmazás).

  Alkalmazás típusának megadása az App Service párbeszédpanelen

 5. Adjon olyan nevet az alkalmazásnak az API App Name (API-alkalmazás neve) mezőben, amely még nem létezik az azurewebsites.net tartományban. Elfogadhatja a Visual Studio által ajánlott alapértelmezett nevet.

  Ha olyan nevet ad meg, amelyet valaki más már használ, piros felkiáltójel jelenik meg a jobb oldalon.

  Az API-alkalmazás URL-címe a következő lesz: {API app name}.azurewebsites.net.

 6. A Resource Group (Erőforráscsoport) legördülő menüben kattintson a New (Új) elemre, majd adja meg a „ToDoListGroup”, vagy más tetszőleges nevet.

  Az erőforráscsoportok Azure-erőforrások (például API Apps, adatbázisok, virtuális gépek stb.) gyűjteményei. Ebben az oktatóanyagban érdemes új erőforráscsoportot létrehozni, mivel így később egyetlen művelettel törölheti az oktatóanyaghoz létrehozott összes Azure-erőforrást.

  Ebben a mezőben kiválaszthat egy meglévő erőforráscsoportot, vagy újat is létrehozhat. Új csoport létrehozásához írjon be egy olyan nevet, amely eltér az előfizetéshez tartozó többi erőforráscsoport nevétől.

 7. Kattintson az App Service Plan (App Service-csomag) legördülő menü mellett látható New (Új) gombra.

  A képernyőképen az API App Name (API-alkalmazás neve), a Subscription (Előfizetés) és a Resource Group (Erőforráscsoport) mezőben látható értékek csupán példaként szolgálnak, a tényleges értékek ezektől eltérőek lesznek.

  A Create App Service (App Service létrehozása) párbeszédpanel

  A következő lépésekben létrehozzuk az új erőforráscsoporthoz tartozó App Service-csomagot. Az App Service-csomag határozza meg azokat a számítási erőforrásokat, amelyek segítségével az API-alkalmazás fut. Ha például az ingyenes csomagot választja, az API-alkalmazás megosztott virtuális gépeken fog futni, míg egyes fizetős csomagokban az alkalmazás dedikált virtuális gépeken fut. Az App Service-csomagokkal kapcsolatban további információkért lásd a következő cikket: App Service plans overview (App Service-csomagok áttekintése).

 8. A Configure App Service Plan (App Service-csomag konfigurálása) párbeszédpanelen írja be a „ToDoListPlan”, vagy bármilyen más tetszőleges nevet.
 9. A Location (Hely) legördülő listában válassza ki az Önhöz legközelebb eső helyet.

  Ez a beállítás azt határozza, meg hogy az alkalmazás az Azure melyik adatközpontjában fog futni. Válassza az Önhöz legközelebb eső helyet a késés minimalizálása érdekében.

 10. A Méret legördülő menüben kattintson az Ingyenes lehetőségre.

  Ehhez az oktatóanyaghoz az ingyenes szint is megfelelő teljesítményt nyújt.

 11. A Configure App Service Plan (App Service-csomag konfigurálása) párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.

  Az OK gombra kattintás a Configure App Service Plan (App Service-csomag konfigurálása) párbeszédpanelen

 12. A Create App Service (App Service létrehozása) párbeszédpanelen kattintson a Create (Létrehozás) gombra.

  A Create (Létrehozás) gombra kattintás a Create App Service (App Service létrehozása) párbeszédpanelen

  A Visual Studio létrehozza az API-alkalmazást és egy közzétételi profilt, amely tartalmazza az API-alkalmazáshoz szükséges összes beállítást. Ezt követően megnyitja a Publish Web (Weboldal közzététele) varázslót, amely a projekt telepítésére használatos.

  A Publish Web (Weboldal közzététele) varázsló a Connection (Kapcsolat) lapon nyílik meg (lásd alább).

  A Connection (Kapcsolat) lap Server (Kiszolgáló) és Site name (Hely neve) beállításainak értéke mutat az API-alkalmazásra. A User name (Felhasználónév) és a Password (Jelszó) mezőben az Azure által az Ön számára létrehozott telepítési hitelesítő adatokat láthatja. A telepítést követően a Visual Studio elindít egy böngészőt, és megnyitja a Destination URL (Cél URL-címe) mezőben megadott weblapot (a Destination URL (Cél URL-címe) mezőnek ez az egyetlen funkciója).

 13. Kattintson a Tovább gombra.

  Kattintás a Next (Tovább) gombra a Publish Web (Weboldal közzététele) varázsló Connection (Kapcsolat) lapján

  A következő lap a Settings (Beállítások) (lásd alább). Itt módosíthatja a build konfigurációját, ha hibakeresési buildet szeretne telepíteni távoli hibakeresés céljából. Ezen a lapon található a File Publish Options (Fájlközzétételi lehetőségek) rész is:

  • Remove additional files at destination (További fájlok eltávolítása a célhelyen)
  • Precompile during publishing (Előfordítás a közzététel során)
  • Exclude files from the App_Data folder (Az App_Data mappában található fájlok kihagyása)

  Ehhez az oktatóanyagokhoz ezek egyikét sem kell használnia. Ezek használatáról a következő cikkben talál részletes leírást: How to: Deploy a Web Project Using One-Click Publish in Visual Studio (Útmutató: Webes projekt telepítése a Visual Studio Közzététel egyetlen kattintással funkciójával).

 14. Kattintson a Next (Tovább) gombra.

  Kattintás a Next (Tovább) gombra a Publish Web (Weboldal közzététele) varázsló Settings (Beállítások) lapján

  A Preview (Előnézet) lap következik (lásd alább). Itt megtekintheti, hogy a rendszer mely fájlokat fogja másolni a projektből az API-alkalmazásba. Ha olyan API-alkalmazáshoz tartozó projektet telepít, amelyet korábban már telepített, a rendszer kizárólag a módosult fájlokat másolja. A másolt fájlok listájának megtekintéséhez kattintson a Start Preview (Előnézet indítása) gombra.

 15. Kattintson a Publish (Közzététel) gombra.

  Kattintás a Publish (Közzététel) gombra a Publish Web (Webes közzététel) varázsló Preview (Előnézet) lapján

  A Visual Studio telepíti a ToDoListDataAPI projektet az új API-alkalmazásba. Az Output (Kimenet) ablakban láthatja a sikeres telepítés naplóját. A böngészőben megnyílik a „sikeres létrehozásról” tájékoztató oldal az API-alkalmazásnál megadott URL-címen.

  Output (Kimenet) ablak, sikeres telepítés

  Az új API-alkalmazás sikeres létrehozásáról tájékoztató oldal

 16. Adja hozzá a „swagger” szót a böngésző címsorában látható URL-címhez, majd nyomja le az Enter billentyűt. (Az URL-cím így a következő: http://{apiappname}.azurewebsites.net/swagger.)

  A böngészőben megjelenik a korábban látott Swagger felhasználói felület, azzal a különbséggel, hogy ez most a felhőben fut. Próbálja ki a Get metódust, és tapasztalni fogja, hogy ismét a két alapértelmezett tennivaló jelenik meg. Az elvégzett módosításokat a rendszer a helyi gép memóriájába mentette.

 17. Nyissa meg az Azure portált.

  Az Azure portál egy webes felhasználói felület, amely az Azure-erőforrások (például API Apps) kezelésére szolgál.

 18. Kattintson a További szolgáltatások > App Services elemre.

  Tallózás az Alkalmazásszolgáltatások között

 19. Az App Services (Alkalmazásszolgáltatások) panelen keresse meg az új API-alkalmazást, majd kattintson rá. (Az Azure-portálon jobb oldalt megnyíló ablakokat paneleknek nevezzük.)

  Az App Services (Alkalmazásszolgáltatások) panel

  Két panel nyílik meg. Az egyik panelen az API-alkalmazások áttekintése látható, míg a másikon számos beállítás, amelyeket megtekinthet, vagy módosíthat.

 20. A Settings (Beállítások) panelen keresse meg az API szakaszt, és kattintson az API Definition (API-definíció) elemre.

  Az API Definition (API-definíció) elem a Settings (Beállítások) panelen

  Az API Definition (API-definíció) panelen adhatja meg az URL-címet, amely Swagger 2.0-metaadatokat ad vissza JSON formátumban. Amikor a Visual Studio létrehozza az API-alkalmazást, a korábban látott Swashbuckle által generált metaadatokban található alapértelmezésre állítja az API-definíció URL-címét. Ez az API-alkalmazás alap URL-címe, plusz a következő: /swagger/docs/v1.

  Az API-definíció URL-címe

  Amikor kiválaszt egy API-alkalmazást, amelyhez ügyfélkódot szeretne generálni, a Visual Studio erről az URL-címről kéri le a metaadatokat.

Ügyfélkód generálása az adatréteg számára

A Swaggernek az Azure API Appsbe való integrálásának egyik legnagyobb előnye az automatikus kódgenerálás. A generált ügyfélosztályok leegyszerűsítik az API-alkalmazásokat behívó kód megírását.

A ToDoListAPI projekt már tartalmazza a generált ügyfélkódot, de a következő lépésekben törölni fogjuk azt, majd ismét generáljuk, hogy megismerkedjen a kódgenerálás módjával.

 1. A Visual Studio Solution Explorer (Megoldáskezelő) területén, a ToDoListAPI projektben törölje a ToDoListDataAPI mappát. Figyelem: csak a mappát törölje, a ToDoListDataAPI projektet ne!

  Generált ügyfélkód törlése

  Ezt a mappát a rendszer a kódgenerálási folyamat segítségével hozta létre, amelyen hamarosan Önt is végigvezetjük.

 2. Kattintson jobb gombbal a ToDoListAPI projektre, majd kattintson a Add > REST API Client (Hozzáadás > REST API-ügyfél) elemre.

  REST API-ügyfél hozzáadása a Visual Studióban

 3. Az Add REST API Client (REST API-ügyfél hozzáadása) párbeszédpanelen kattintson a Swagger URL elemre, majd a Select Azure Asset (Azure-objektum kiválasztása) lehetőségre.

  Azure-objektum kiválasztása

 4. Az App Service párbeszédpanelen bontsa ki az oktatóanyagban használt erőforráscsoportot, válassza ki az API-alkalmazást, majd kattintson az OK gombra.

  API-alkalmazás kiválasztása a kódgeneráláshoz

  Az Add REST API Client (REST API-ügyfél hozzáadása) párbeszédpanelre visszatérve figyelje meg, hogy a szöveges mezőt a rendszer kitöltötte a portálon korábban látott API-definíció URL-címével.

  API-definíció URL-címe

  Tipp

  A metaadatok kódgenerálás céljából történő megadásának alternatív módja, ha a tallózási párbeszédpanelen tett lépéseket megkerülve közvetlenül megadja az URL-címet. Ha pedig még az Azure-ba való telepítés előtt szeretné generálni az ügyfélkódot, futtassa helyileg a Web API-projektet, nyissa meg a Swagger JSON-fájlt biztosító URL-címet, mentse a fájlt, majd használja a Select an existing Swagger metadata file (Meglévő Swagger-metaadatfájl kiválasztása) lehetőséget.

 5. Az Add REST API Client (REST API-ügyfél hozzáadása) párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.

  A Visual Studio létrehoz egy, az API-alkalmazással megegyező nevű mappát, majd elvégzi az ügyfélosztályok generálását.

  A generált ügyfélhez tartozó kódfájlok

 6. A ToDoListAPI projektben nyissa meg a Controllers\ToDoListController.cs fájlt az API-t a generált ügyfél segítségével behívó kód megtekintéséhez (40. sor).

  Az alábbi kódrészletben láthatja, hogy a kód hogyan példányosítja az ügyfélobjektumot, és hívja be a Get metódust.

   private static ToDoListDataAPI NewDataAPIClient()
   {
     var client = new ToDoListDataAPI(new Uri(ConfigurationManager.AppSettings["toDoListDataAPIURL"]));
     return client;
   }
  
   public async Task<IEnumerable<ToDoItem>> Get()
   {
     using (var client = NewDataAPIClient())
     {
       var results = await client.ToDoList.GetByOwnerAsync(owner);
       return results.Select(m => new ToDoItem
       {
         Description = m.Description,
         ID = (int)m.ID,
         Owner = m.Owner
       });
     }
   }
  

  A konstruktorparaméter a toDoListDataAPIURL alkalmazásbeállításból kéri le a végpont URL-címét. A Web.config fájlban az API-projekthez tartozó helyi IIS Express URL-cím van beállítva, hogy az alkalmazás a helyi számítógépen is futtatható legyen. Ha kihagyja a konstruktorparamétert, az alapértelmezett végpont az az URL-cím lesz, amelyből a kódot generálta.

 7. Az Ön ügyfélosztályát a rendszer az adott API-alkalmazás nevének megfelelő névvel generálja. Módosítsa a Controllers\ToDoListController.cs fájlban lévő kódot úgy, hogy a típusnév megfeleljen a projektben generáltnak. Ha például az API-alkalmazás neve ToDoListDataAPI071316, a következő kódot:

   private static ToDoListDataAPI NewDataAPIClient()
   {
     var client = new ToDoListDataAPI(new Uri(ConfigurationManager.AppSettings["toDoListDataAPIURL"]));
  

módosítsa a következőre:

  private static ToDoListDataAPI071316 NewDataAPIClient()
  {
    var client = new ToDoListDataAPI071316(new Uri(ConfigurationManager.AppSettings["toDoListDataAPIURL"]));

A középső réteget futtató API-alkalmazás létrehozása

Korábban létrehozta az API-alkalmazás adatrétegét, és telepítette rá a kódot. Most ugyanezt az eljárást kell követni a középső réteg API-alkalmazásánál.

 1. A Solution Explorer (Megoldáskezelő) területén kattintson a jobb gombbal a középső réteghez tartozó ToDoListAPI projektre (nem az adatréteghez tartozó ToDoListDataAPI-ra), majd kattintson a Publish (Közzététel) elemre.

  A Publish (Közzététel) elem a Visual Studióban

 2. A Publish Web (Weboldal közzététele) varázsló Profile (Profile) lapján kattintson a Microsoft Azure App Service lehetőségre.
 3. Az App Service párbeszédpanelen kattintson a New (Új) gombra.
 4. A Create App Service (App Service létrehozása) párbeszédpanel Hosting (Üzemeltetés) lapján írjon be egy olyan nevet az API App Name (API-alkalmazás neve) mezőbe, amely egyedi az azurewebsites.net tartományban.
 5. Válassza ki a használt Azure-előfizetést.
 6. A Resource Group (Erőforráscsoport) legördülő menüben válassza a korábban létrehozott erőforráscsoportot.
 7. Az App Service Plan (App Service-csomag) legördülő menüben válassza a korábban létrehozott csomagot. A rendszer alapértelmezésként beírja ezt az értéket.
 8. Kattintson a Create (Létrehozás) elemre.

  A Visual Studio létrehozza az API-alkalmazást és a hozzá tartozó közzétételi profilt, majd megjeleníti a Publish Web (Weboldal közzététele) varázsló Connection (Kapcsolat) lépését.

 9. A Publish Web (Weboldal közzététele) varázsló Connection (Kapcsolat) lépésénél kattintson a Publish (Közzététel) elemre.

  A Visual Studio telepíti a ToDoListAPI projektet az új API-alkalmazásba, és egy böngészőablakban megnyitja az API-alkalmazás URL-címét. Megjelenik a sikeres létrehozásról tájékoztató oldal.

A középső réteg konfigurálása az adatréteg behívására

Ha most próbálná meg behívni a középső réteg API-alkalmazását, az a Web.config fájlban továbbra is szereplő localhost URL-cím használatával hívná be az adatréteget. Ebben a részben meg kell adnia az adatréteg API-alkalmazásának URL-címét a középső réteg API-alkalmazásának egyik környezeti beállításánál. Ha a középső réteg API-alkalmazásának kódja lekéri az adatréteg URL-beállításait, ez a környezeti beállítás felülírja a Web.config fájlban található értéket.

 1. Nyissa meg az Azure portált, majd keresse meg a ToDoListAPI projekt (középső réteg) üzemeltetésére létrehozott API-alkalmazás API-alkalmazás paneljét.
 2. Az API-alkalmazás Beállítások paneljén kattintson az Alkalmazásbeállítások elemre.
 3. Az API-alkalmazások Alkalmazásbeállítások paneljén görgessen le az Alkalmazásbeállítások részhez, és vegye fel a következő paramétert és értéket: Az érték az oktatóanyagban elsőként közzétett API-alkalmazás URL-címe lesz.

  Kulcs toDoListDataAPIURL
  Érték https://{az adatréteghez tartozó API-alkalmazás neve}.azurewebsites.net
  Példa https://todolistdataapi.azurewebsites.net
 4. Kattintson a Save (Mentés) gombra.

  Kattintás a Mentés gombra az Alkalmazásbeállítások menüben

  Amikor a kód lefut az Azure-ban, a rendszer mostantól ezzel az értékkel írja felül a Web.config fájlban található localhost URL-címet.

Tesztelés

 1. Egy böngészőablakban nyissa meg a középső réteg API-alkalmazásának URL-címét, amelyet az előző lépéseknél hozott létre a ToDoListAPI számára. Ehhez úgy juthat el, ha a portálon, az API-alkalmazás főpaneljén rákattint az URL-címre.
 2. Adja hozzá a „swagger” szót a böngésző címsorában látható URL-címhez, majd nyomja le az Enter billentyűt. (Az URL-cím így a következő: http://{apiappname}.azurewebsites.net/swagger.)

  A böngésző ugyanazt a Swagger felhasználói felületet jeleníti meg, amit korábban a ToDoListDataAPI esetében már láttunk, azzal a különbséggel, hogy most az owner mező kitöltése nem kötelező a Get művelethez, mivel a középső réteg API-alkalmazása elküldi Ön helyett ezt az értéket az adatréteg API-alkalmazásának. (A hitelesítési oktatóanyagok elvégzése során a középső réteg valós felhasználói azonosítókat fog küldeni az owner paraméternél, ezek helyett most egy fix kódolású csillag szerepel a mezőben.)

 3. Próbálja ki a Get metódust és a többi metódust, ezzel ellenőrizve, hogy a középső réteghez tartozó API-alkalmazás sikeresen behívja-e az adatréteg API-alkalmazását.

  Swagger felhasználói felület, Get metódus

Hibakeresés

Ha az oktatóanyag lépéseinek elvégzése közben hibákba ütközne, olvassa el az alábbi hibakeresési tippeket:

 • Ellenőrizze, hogy az Azure SDK for .NET legfrissebb verzióját használja-e.
 • Két projekt neve hasonlít egymáshoz (ToDoListAPI, ToDoListDataAPI). Ha valami nem az utasításokban leírtak szerint működik, ellenőrizze, hogy a megfelelő projektet nyitotta-e meg.
 • Ha vállalati hálózaton dolgozik, és hálózaton keresztül próbálja meg telepíteni az Azure App Service szolgáltatást, ügyeljen rá, hogy a 443-as és 8172-es portok nyitva álljanak a webes telepítés számára. Ha nem tudja megnyitni ezeket a portokat, használjon más telepítési módszert. További információk: Deploy your app to Azure App Service (Alkalmazás telepítése az Azure App Service szolgáltatásban).
 • „Az útvonalneveknek egyedieknek kell lenniük” típusú hibák: ezek akkor léphetnek fel, ha először véletlenül a nem megfelelő, majd a megfelelő projektet telepíti az adott API-alkalmazásba. Ennek javításához telepítse ismételten a megfelelő projektet az API-alkalmazásba, majd a Publish Web (Weboldal közzététele) varázsló Settings (Beállítások) lapján jelölje be a Remove additional files at destination (További fájlok eltávolítása a célhelyen) jelölőnégyzetet.

Ha elérte, hogy az ASP.NET API-alkalmazás fusson az Azure App Service szolgáltatásban, érdemes lehet jobban megismerni a Visual Studio funkcióit, mivel ezek segíthetnek a hibakeresésben. A naplózással, a távoli hibakereséssel és a többi funkcióval kapcsolatban további információkért lásd: Troubleshooting Azure App Service apps in Visual Studio (Azure App Service alkalmazások hibakeresése a Visual Studióban).

Következő lépések

Az előzőekben megtanulta, hogy telepíthet meglévő Web API-projektet az API Appsbe, hogyan generálhat ügyfélkódot az API Appshez, illetve hogyan használhatja fel az API Appset .NET-ügyfelekből. A sorozat következő oktatóanyaga azt mutatja be, hogyan lehet a CORS segítségével API-alkalmazásokat felhasználni JavaScript-ügyfelekből.

Az ügyfélkód generálásával kapcsolatban lásd a GitHub.com Azure/AutoRest tárházát. A generált ügyféllel kapcsolatos hibákkal kapcsolatban nyisson problémát az AutoRest tárházban.

Ha a nulláról szeretne API-alkalmazásprojektet létrehozni, használja az Azure API App sablont.

API App sablon a Visual Studióban

Az Azure API App projektsablon használatával azt az eredményt éri el, mintha az Üres ASP.NET 4.5.2 sablont választaná, majd a jelölőnégyzet bejelölésével hozzáadná a Web API támogatását, és telepítené a Swashbuckle NuGet csomagot. A sablon ezenfelül tartalmaz némi Swashbuckle konfigurációs kódot is, amely megakadályozza a duplikált Swagger műveleti azonosítók létrehozását. Ha létrehozta az API App projektet, azt szintén az oktatóanyagban leírt lépésekkel telepítheti az API-alkalmazásra.