Interaktív hangválasz-alkalmazás robottal

Robotszolgáltatás
Cognitive Search
Language Understanding
Web Apps

Solution Idea

Ha szeretné látni, hogyan bővítjük ki ezt a cikket olyan további információkkal, mint a lehetséges esetek, az alternatív szolgáltatások, az implementációval kapcsolatos megfontolások vagy a díjszabási útmutató, GitHub visszajelzéssel!

Ez a megoldási elképzelés bemutatja, hogyan hozhat létre egy interaktív hangválasz-alkalmazást (IVR) robottal és egyéni gépi tanulási intelligenciával. Ez az adott IVR-alkalmazás feldolgozza a kerékpárok és kerékpár-kiegészítők ügyfélrendelési kérését. Ez az IVR-architektúra azonban számos forgatókönyvre alkalmazható. A meglévő IVR-megoldással nem lévő vállalkozások könnyen elkezdheti a kérések automatizálását. Vagy az ember által működtetett rendszerekkel működő vállalatok is használhatják ezt a megoldást a meglévő funkciók és munkafolyamatok kibővítése érdekében.

Az IVR-alkalmazás architektúrája

Architekturális diagram: interaktív hangválasz-alkalmazás (IVR) az Azure-ban készült robottal. Töltse le az architektúra SVG-ját.

Az IVR-alkalmazás leírása

A megoldással kapcsolatos további részletekért, beleértve a forráskód és az adatok testreszabását, elássa vagy fedezze fel a Call-Center megoldásprojektet a GitHub.

Az automatizált ügyfél-interakció bármilyen méretű vállalkozás számára elengedhetetlen. Valójában a fogyasztók 61%-a szívesebben kommunikál beszéden keresztül, és a legtöbben az önkiszolgálót részesítik előnyben. Mivel az ügyfelek elégedettsége minden vállalkozás számára prioritást élvez, az önkiszolgáló minden ügyfélkapcsolati stratégia kritikus szempontja.

Napjainkban a mobiltelefonok dominánsak, és a billentyűzetek nem mindig elérés alatt állnak. Ezért az interaktív hangválasz (IVR) rendszerek intuitív és kényelmes módját kínálják az ügyfeleknek a kérések közvetítésére. Ez a megoldási ötlet intelligens és természetes önkiszolgáló élményt biztosít, amely minden ügyfélcsatornán újra felhasználhatja.

A Azure AI platform egy felhőplatformon Microsoft Azure, és biztosítja az automatizált IVR-megoldások építésének összes lényeges elemét. Rendelkezésre állnak az adatfeldolgozáshoz, az adattároláshoz, az adatfeldolgozáshoz és a fejlett elemzési összetevőkhöz szükséges eszközök.

Ez a megoldás egy teljes mértékben integrált szolgáltatás stacket helyez üzembe, amely a beszédkéréseket az Skype és a Microsoft Bot Framework.

A megoldás célhasználati esete egy fiktív vállalat, a Contoso LLC, amely kerékpárokat és kerékpáreszközöket értékesít az ügyfeleinek. A Contoso jelenleg emberi operátorokkal dolgozza fel az új termékrendeléseket és lekérdezéseket. Ez az automatizált megoldás lehetővé teszi, hogy a Contoso zökkenőmentesen skálázható fel a nagy mennyiségű hívás kezeléséhez, miközben nulla várakozási időt tart fenn, és felszabadítja az alkalmazottakat más feladatok kezeléséhez.

Alapvető Azure-szolgáltatások

  • A Speech szolgáltatás (Bing Speech API vagy Cognitive Services Speech Service) nyers beszédadatokat ír át szöveges formátumba.
  • Language Understanding (LUIS) azonosítja a hívó szándékát és a kimondott entitásokat az átírt szövegből. A szándékok közé tartozik például a rendelés, a rendelés megtalálás és így tovább. Ilyen entitás például a termékkategóriák, dátumok, időpontok stb.
  • Azure Cognitive Search a termékek a leltárból a hívó leírásával való egyezését és rangsorolását. A gyakori szinonimákat speciális szövegelemzéssel azonosítjuk.
  • Microsoft Bot Framework feldolgozza a hívó beszélgetési eredményeit, és kezeli a hívási munkafolyamatot.

Azure-szolgáltatások támogatása

  • Az Azure-webalkalmazás a robot alapvető logikáját Node.js webalkalmazásként.
  • Cosmos DB minden beszélgetés megosztott munkamenet-állapotát tárolja, ami lehetővé teszi a webalkalmazás horizontális felskálát egy állapot nélküli architektúrában.
  • Az Azure SQL a termékleltárt és a rendelés állapotát tárolja.

Összetevők

Következő lépések

Azure Architecture Center cikkek:

Bing Speech- és Cognitive Speech-szolgáltatások:

Microsoft Learn modulok: