ingestion_time()ingestion_time()

Az aktuális rekord betöltésének hozzávetőleges időpontját adja vissza.Returns the approximate time at which the current record was ingested.

Ezt a függvényt olyan betöltött adattábla kontextusában kell használni, amely esetében a IngestionTime házirend engedélyezve lett az adat betöltése során.This function must be used in the context of a table of ingested data for which the IngestionTime policy was enabled when the data was ingested. Ellenkező esetben a függvény null értékeket hoz létre.Otherwise, this function produces null values.

Lekéri a rekord betöltésének datetime és a lekérdezésre való felkészülésének időpontját.Retrieves the datetime when the record was ingested and ready for query.

Megjegyzés

A függvény által visszaadott érték csak hozzávetőleges, mivel a betöltési folyamat több percet is igénybe vehet, és egyidejűleg több betöltési tevékenység is eltarthat.The value returned by this function is only approximate, as the ingestion process may take several minutes to complete and multiple ingestion activities may take place concurrently. Ha egy tábla összes rekordját pontosan egyszeri garanciákkal szeretné feldolgozni, használja az adatbázis kurzorait.To process all records of a table with exactly-once guarantees, use database cursors.

SyntaxSyntax

ingestion_time()

VálaszokReturns

Egy datetime érték, amely meghatározza egy táblázatba való betöltés időpontját.A datetime value specifying the approximate time of ingestion into a table.

PéldaExample

T
| extend ingestionTime = ingestion_time() | top 10 by ingestionTime