Azure Resource Manager jelszavának beállítása Azure Stack Edge Pro GPU-eszközön

a következőkre vonatkozik:  Igen, a Pro GPU SKU Azure stack Edge Pro-GPU  Igen for Pro R SKU Azure stack Edge Pro r  Igen, a mini r SKU Azure stack Edge mini r                             

Ez a cikk a Azure Resource Manager jelszavának beállítását ismerteti. Ezt a jelszót kell megadnia, amikor a Azure Resource Manager használatával csatlakozik az eszköz helyi API-khoz.

Jelszó alaphelyzetbe állítása a Azure Portal használatával

  1. A Azure Portal lépjen az eszköz kezeléséhez létrehozott Azure Stack Edge-erőforráshoz.

  2. Válassza a Tulajdonságok lehetőséget. A jobb oldali panelen, a parancssávon válassza ki az Edge ARM-jelszó alaphelyzetbe állítása elemet.

    A EdgeARM felhasználói jelszavának visszaállítása 2

  3. Az EdgeArm felhasználói jelszó alaphelyzetbe állítása panelen adjon meg egy jelszót az eszköz helyi API-khoz való kapcsolódáshoz a Azure Resource Manager használatával. Erősítse meg a jelszót, és válassza a visszaállítás lehetőséget.

    A EdgeARM felhasználói jelszavának visszaállítása 3

Következő lépések

Kapcsolódás Azure Resource Managerhoz