A format_string függvény

Egy formázott sztringet ad vissza a printf-stílusú formázó sztringekból.

Szintaxis

format_string(strfmt [, obj1 [, ...] ])

Argumentumok

  • strfmt: EGY STRING-kifejezés.
  • objN: STRING vagy numerikus kifejezések.

Válaszok

EGY SZTRING.

Példák

> SELECT format_string('Hello World %d %s', 100, 'days');
 Hello World 100 days