A map függvény

Létrehoz egy térképet a megadott kulcs-érték párokkal.

Szintaxis

map( [key1, value1] [, ...] )

Argumentumok

  • keyN: Bármilyen hasonló típusú kifejezés. Mindegyiknek keyN egy legkevésbé gyakori típust kell megosztania.
  • valueN: Bármilyen típusú kifejezés. Mindegyiknek valueN egy legkevésbé gyakori típust kell megosztania.

Válaszok

Egy MAP, amely a legkevésbé gyakori típusaként és a legkisebb gyakori típusúként megadott keyN kulcsokkal van begépelve. valueN

0 vagy több pár is lehet.

Ha duplikált kulcs vagy NULL kulcs van, a függvény hibát jelez.

Példák

> SELECT map(1.0, '2', 3.0, '4');
 {1.0 -> 2, 3.0 -> 4}