ALTER GROUP

Úgy módosít egy csoportot, hogy felhasználókat és csoportokat ad hozzá vagy dob el tagként.

Megjegyzés

A június 15-Databricks Runtime 8.3-as frissítésében érhető el.

Szintaxis

ALTER GROUP group_name { ADD | DROP } { GROUP | USER } principal [, ...]

Paraméterek

  • group_name

    A módosítanunk kell a csoport nevét.

  • Az ADD vagy DROP rendszerbiztonsági tagokat felsoroló lista

Példák

-- Creates a group named `group1` containing a user `user1`.
CREATE GROUP group1 WITH USER user1;

-- Alters the group and add `user1_group` as a member.
ALTER GROUP group1 ADD GROUP user1_group;

-- Alters the group and drops `user1` as a member.
ALTER GROUP group1 DROP USER user1;