charindexfüggvény (Databricks SQL)

A pozíció utáni első előfordulás pozícióját substrstrposadja vissza.

Szintaxis

charindex(substr, str [, pos])

Argumentumok

  • substr: EGY STRING-kifejezés.
  • str: EGY STRING-kifejezés.
  • pos: EGÉSZ SZÁM kifejezés.

Válaszok

EGÉSZ SZÁM.

A megadott pos és a visszaadott érték 1-alapú. Ha pos nincs megadva, substr a függvény a str. Ha pos 1-nél kisebb, az eredmény 0.

Ez a függvény a lokalicionálási függvény szinonimája (Databricks SQL).

Példák

> SELECT charindex('bar', 'foobarbar');
 4
> SELECT charindex('bar', 'foobarbar', 5);
 7