CREATE DATABASE (Databricks SQL)

Létrehoz egy adatbázist a megadott névvel. Ha már létezik azonos nevű adatbázis, a rendszer kivételt ad vissza.

Szintaxis

CREATE { DATABASE | SCHEMA } [ IF NOT EXISTS ] database_name
  [ COMMENT database_comment ]
  [ LOCATION database_directory ]
  [ WITH dbproperties ]

dbproperties
 DBPROPERTIES ( { property_name = property_value } [, ...] )

Paraméterek

 • database_name

  A létrehozható adatbázis neve.

 • HA NEM LÉTEZIK

  Létrehoz egy adatbázist a megadott névvel, ha az még nem létezik. Ha már létezik ilyen nevű adatbázis, semmi sem történik.

 • database_directory

  Annak a fájlrendszernek az elérési útja, amelyben a megadott adatbázis létre lesz hozva. Ha a megadott elérési út nem létezik a mögöttes fájlrendszerben, a létrehoz egy könyvtárat az elérési útlal. Ha a hely nincs megadva, az adatbázis az alapértelmezett adattárház-könyvtárban jön létre, amelynek elérési útját a statikus konfiguráció spark.sql.warehouse.dir konfigurálja.

 • database_comment

  Az adatbázis leírása.

 • dbproperties (dbproperties)

  Az adatbázis tulajdonságai kulcs-érték párban.

Példák

-- Create database `customer_db`. This throws exception if database with name customer_db
-- already exists.
> CREATE DATABASE customer_db;

-- Create database `customer_db` only if database with same name doesn't exist.
> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS customer_db;

-- Create database `customer_db` only if database with same name doesn't exist with
-- `Comments`,`Specific Location` and `Database properties`.
> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS customer_db COMMENT 'This is customer database' LOCATION '/user'
  WITH DBPROPERTIES (ID=001, Name='John');

-- Verify that properties are set.
> DESCRIBE DATABASE EXTENDED customer_db;
 database_description_item database_description_value
 ------------------------- --------------------------
       Database Name        customer_db
        Description This is customer database
         Location   hdfs://hacluster/user
        Properties  ((ID,001), (Name,John))