A virtuális gépek méreteinek korábbi generációiPrevious generations of virtual machine sizes

Ez a szakasz a virtuálisgép-méretek előző generációinak adatait tartalmazza.This section provides information on previous generations of virtual machine sizes. Ezek a méretek továbbra is használhatók, de újabb generációk is elérhetők.These sizes can still be used, but there are newer generations available.

F-sorozatF-series

Az F-sorozat a legújabb generációs 2,4 GHz-es Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) processzoron alapul, amelynek az órajele akár 3,1 GHz-re is növelhető az Intel Turbo Boost Technology 2.0 alkalmazásával.F-series is based on the 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) processor, which can achieve clock speeds as high as 3.1 GHz with the Intel Turbo Boost Technology 2.0. Ez ugyanakkora teljesítményt jelent, mint a Dv2-sorozat virtuális gépei esetében.This is the same CPU performance as the Dv2-series of VMs.

Az F-sorozat virtuális gépei remek választásnak bizonyulnak az olyan számítási feladatokhoz, amelyekhez gyorsabb processzor szükséges, azonban kisebb a vCPU-nkénti memória- vagy ideiglenes tárterületigényük.F-series VMs are an excellent choice for workloads that demand faster CPUs but do not need as much memory or temporary storage per vCPU. Az analitikai alkalmazások, játékkiszolgálók, webkiszolgálók vagy kötegelt feldolgozások számítási feladatai számára előnyös az F-sorozat használata.Workloads such as analytics, gaming servers, web servers, and batch processing will benefit from the value of the F-series.

ACU: 210 – 250ACU: 210 - 250

Prémium szintű Storage: Nem támogatottPremium Storage: Not Supported

Premium Storage gyorsítótárazás: Nem támogatottPremium Storage caching: Not Supported

MéretSize vCPUvCPU Memória: GiBMemory: GiB Ideiglenes tárterület (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maximális Temp Storage-átviteli sebesség: IOPS/olvasási MBps/írási MBpsMax temp storage throughput: IOPS / Read MBps / Write MBps Adatlemezek maximális száma/átviteli sebesség: IOPSMax data disks / throughput: IOPS Hálózati adapterek max. száma / várt hálózati sávszélesség (Mbps)Max NICs / Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_F1Standard_F1 11 22 1616 3000 / 46 / 233000 / 46 / 23 4 / 4x5004 / 4x500 2 / 7502 / 750
Standard_F2Standard_F2 22 44 3232 6000 / 93 / 466000 / 93 / 46 8 / 8x5008 / 8x500 2 / 15002 / 1500
Standard_F4Standard_F4 44 88 6464 12000 / 187 / 9312000 / 187 / 93 16 / 16x50016 / 16x500 4 / 30004 / 3000
Standard_F8Standard_F8 88 1616 128128 24000 / 375 / 18724000 / 375 / 187 32 / 32x50032 / 32x500 8 / 60008 / 6000
Standard_F16Standard_F16 1616 3232 256256 48000 / 750 / 37548000 / 750 / 375 64 / 64x50064 / 64x500 8 / 120008 / 12000

FS – 1 . sorozatFs-series 1

Az Fs-sorozat az F-sorozat összes előnyét biztosítja a prémium szintű tárterület mellett.The Fs-series provides all the advantages of the F-series, in addition to Premium storage.

ACU: 210 – 250ACU: 210 - 250

Prémium szintű Storage: TámogatottPremium Storage: Supported

Premium Storage gyorsítótárazás: TámogatottPremium Storage caching: Supported

SizeSize vCPUvCPU Memória: GiBMemory: GiB Ideiglenes tárterület (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Adatlemezek max. számaMax data disks Gyorsítótárazott és ideiglenes tárolás max. átviteli sebessége IOPS/MBps (gyorsítótár mérete GiB-ban)Max cached and temp storage throughput: IOPS / MBps (cache size in GiB) Max. gyorsítótárazás nélküli lemezteljesítmény: IOPS / MBpsMax uncached disk throughput: IOPS / MBps Hálózati adapterek max. száma / várt hálózati sávszélesség (Mbps)Max NICs / Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_F1sStandard_F1s 11 22 44 44 4000 / 32 (12)4000 / 32 (12) 3200 / 483200 / 48 2 / 7502 / 750
Standard_F2sStandard_F2s 22 44 88 88 8000 / 64 (24)8000 / 64 (24) 6400/966400 / 96 2 / 15002 / 1500
Standard_F4sStandard_F4s 44 88 1616 1616 16000 / 128 (48)16000 / 128 (48) 12800 / 19212800 / 192 4 / 30004 / 3000
Standard_F8sStandard_F8s 88 1616 3232 3232 32000 / 256 (96)32000 / 256 (96) 25600 / 38425600 / 384 8 / 60008 / 6000
Standard_F16sStandard_F16s 1616 3232 6464 6464 64000/512 (192)64000 / 512 (192) 51200 / 76851200 / 768 8 / 120008 / 12000

MBps = 10^6 bájt/másodperc és GiB = 1024^3 bájt.MBps = 10^6 bytes per second, and GiB = 1024^3 bytes.

1 az FS SOROZATú virtuális gépek maximális átviteli sebessége (IOPS vagy Mbps) a csatlakoztatott lemez (ek) számával, méretétől és csíkozásával korlátozható.1 The maximum disk throughput (IOPS or MBps) possible with a Fs series VM may be limited by the number, size, and striping of the attached disk(s). Részletekért lásd: a nagy teljesítmény kialakítása.For details, see Designing for high performance.

NVv2 sorozatNVv2-series

Újabb méretre vonatkozó javaslat: NVv3 sorozatNewer size recommendation: NVv3-series

A NVv2 sorozatú virtuális gépeket az NVIDIA Tesla M60 GPU-k és az NVIDIA Grid Technology működteti az Intel Broadwell CPU-val.The NVv2-series virtual machines are powered by NVIDIA Tesla M60 GPUs and NVIDIA GRID technology with Intel Broadwell CPUs. Ezek a virtuális gépek a GPU-gyorsított grafikus alkalmazásokat és virtuális asztalokat célozzák meg, ahol az ügyfelek szeretnék megjeleníteni az adatokat, szimulálni az eredményeket a megtekintésre, a CAD-re való munkavégzésre vagy a tartalmak megjelenítésére és továbbítására.These virtual machines are targeted for GPU accelerated graphics applications and virtual desktops where customers want to visualize their data, simulate results to view, work on CAD, or render and stream content. Ezenkívül egyszeres pontosságú számítási feladatok is futtathatók az ilyen gépeken, például kódolás és renderelés.Additionally, these virtual machines can run single precision workloads such as encoding and rendering. A NVv2 Virtual Machines támogatja a Premium Storaget, és a korábbi NV-sorozattal összehasonlítva kétszer a rendszermemóriát (RAM) is elérheti.NVv2 virtual machines support Premium Storage and come with twice the system memory (RAM) when compared with its predecessor NV-series.

A NVv2-példányok minden GPU-je tartalmaz egy RÁCSos licencet.Each GPU in NVv2 instances comes with a GRID license. Ez a licenc lehetővé teszi, hogy az NV-példányokat virtuális munkaállomásként használja egyetlen felhasználó számára, vagy 25 egyidejű felhasználó csatlakozhat a virtuális GÉPHEZ egy virtuális alkalmazási forgatókönyv esetén.This license gives you the flexibility to use an NV instance as a virtual workstation for a single user, or 25 concurrent users can connect to the VM for a virtual application scenario.

SizeSize vCPUvCPU Memória: GiBMemory: GiB Ideiglenes tárterület (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB GPUGPU GPU memória: GiBGPU memory: GiB Adatlemezek max. számaMax data disks Hálózati adapterek maximális számaMax NICs Virtuális munkaállomásokVirtual Workstations Virtuális alkalmazásokVirtual Applications
Standard_NV6s_v2Standard_NV6s_v2 66 112112 320320 11 88 1212 44 11 2525
Standard_NV12s_v2Standard_NV12s_v2 1212 224224 640640 22 1616 2424 88 22 5050
Standard_NV24s_v2Standard_NV24s_v2 2424 448448 12801280 44 3232 3232 88 44 100100

Mérettábla definícióiSize table definitions

  • A tárolókapacitás mértékegysége GiB (gibibájt = 1024^3 bájt).Storage capacity is shown in units of GiB or 1024^3 bytes. A gigabájtban (1000^3 bájt) és a gibibájtban (1024^3 bájt) mért meghajtók összehasonlításakor tartsa észben, hogy a GiB-ban kifejezett kapacitások kisebbnek tűnhetnek.When comparing disks measured in GB (1000^3 bytes) to disks measured in GiB (1024^3) remember that capacity numbers given in GiB may appear smaller. Például: 1023 GiB = 1098,4 GBFor example, 1023 GiB = 1098.4 GB
  • A lemezteljesítmény másodpercenkénti bemeneti/kimeneti műveletek (IOPS) mennyiségeként van kifejezve, valamint MBps-ben, ahol 1 MBps = 10^6 bájt/másodperc.Disk throughput is measured in input/output operations per second (IOPS) and MBps where MBps = 10^6 bytes/sec.
  • Az adatlemezek gyorsítótárazott és gyorsítótárazás nélküli módban üzemelhetnek.Data disks can operate in cached or uncached modes. Gyorsítótárazott adatlemezüzem esetében a gazdagép gyorsítótáras üzemmódja ReadOnly (Csak olvasás) vagy ReadWrite (Írás és olvasás) beállításra van konfigurálva.For cached data disk operation, the host cache mode is set to ReadOnly or ReadWrite. Gyorsítótárazás nélküli adatlemezüzem esetében a gazdagép gyorsítótáras üzemmódja None (Nincs) beállításra van konfigurálva.For uncached data disk operation, the host cache mode is set to None.
  • Ha a legjobb teljesítményt szeretné használni a virtuális gépek számára, az adatlemezek számát a vCPU 2 lemezre kell korlátoznia.If you want to get the best performance for your VMs, you should limit the number of data disks to 2 disks per vCPU.
  • A várt hálózati sávszélesség a virtuálisgép- típusokban lefoglalt maximális összesített sávszélesség az összes hálózati adapteren, minden célhelynél.Expected network bandwidth is the maximum aggregated bandwidth allocated per VM type across all NICs, for all destinations. A felső határértékek nem garantáltak, csak útmutatóul szolgálnak a kívánt alkalmazásra megfelelő VM-típus kiválasztásához.Upper limits are not guaranteed, but are intended to provide guidance for selecting the right VM type for the intended application. A tényleges hálózati teljesítmény számos tényezőtől függ, többek között a hálózat túlterhelésétől, az alkalmazás terhelésétől, valamint az alkalmazás hálózati beállításaitól.Actual network performance will depend on a variety of factors including network congestion, application loads, and network settings. A hálózati átviteli sebesség optimalizálásával kapcsolatos információkért lásd: A hálózati átviteli sebesség optimalizálása Windows és Linux rendszeren.For information on optimizing network throughput, see Optimizing network throughput for Windows and Linux. Linux vagy Windows rendszeren a várt hálózati teljesítmény eléréséhez egy adott verzió kiválasztására vagy a virtuális gép optimalizálására lehet szükség.To achieve the expected network performance on Linux or Windows, it may be necessary to select a specific version or optimize your VM. További információkért lásd: Virtuális gépek átviteli sebességének megbízható tesztelése.For more information, see How to reliably test for virtual machine throughput.

A virtuális gépek méreteinek régebbi generációiOlder generations of virtual machine sizes

Ez a szakasz a virtuális gépek méreteinek régebbi generációit ismerteti.This section provides information on older generations of virtual machine sizes. Ezek a méretek továbbra is támogatottak, de nem kapnak további kapacitást.These sizes are still supported but will not receive additional capacity. Az általánosan elérhető újabb vagy alternatív méretek.There are newer or alternative sizes that are generally available. Az Azure-ban található Windows rendszerű virtuális gépek méreteit és a Linux virtuális gépek méreteit az Azure-ban az igényeinek leginkább megfelelő virtuálisgép-méretek kiválasztásával tekintheti meg.Please refer to Sizes for Windows virtual machines in Azure or Sizes for Linux virtual machines in Azure to choose the VM sizes that will best fit your need.

A Linux rendszerű virtuális gépek átméretezésével kapcsolatos további információkért lásd: linuxos virtuális gép átméretezése az Azure CLI-vel.For more information on resizing a Linux VM, see Resize a Linux virtual machine using Azure CLI. Ha Windows rendszerű virtuális gépeket használ, és inkább a PowerShellt szeretné használni, tekintse meg a Windows rendszerű virtuális gépátméretezéseIf you're using Windows VMs and prefer to use PowerShell, see Resize a Windows VM.


Alapszintű ABasic A

Újabb méretre vonatkozó javaslat: Av2 sorozatNewer size recommendation: Av2-series

Prémium szintű Storage: Nem támogatottPremium Storage: Not Supported

Premium Storage gyorsítótárazás: Nem támogatottPremium Storage caching: Not Supported

Az alapszintű rétegméretek elsődlegesen a fejlesztési számítási feladatokhoz és olyan egyéb alkalmazásokhoz valók, amelyekhez nincs szükség terheléselosztásra, automatikus skálázásra vagy memóriaigényes virtuális gépekre.The basic tier sizes are primarily for development workloads and other applications that don't require load balancing, auto-scaling, or memory-intensive virtual machines.

Méret – Méret\névSize – Size\Name vCPUvCPU Memory (Memória)Memory Hálózati adapterek (max)NICs (Max) Ideiglenes lemez max. méreteMax temporary disk size LegfeljebbMax. adatlemezek (1023 GB)data disks (1023 GB each) LegfeljebbMax. IOPS (300 lemezenként)IOPS (300 per disk)
A0\Basic_A0A0\Basic_A0 11 768 MB768 MB 22 20 GB20 GB 11 1x3001x300
A1\Basic_A1A1\Basic_A1 11 1,75 GB1.75 GB 22 40 GB40 GB 22 2x3002x300
A2\Basic_A2A2\Basic_A2 22 3,5 GB3.5 GB 22 60 GB60 GB 44 4x3004x300
A3\Basic_A3A3\Basic_A3 44 7 GB7 GB 22 120 GB120 GB 88 8x3008x300
A4\Basic_A4A4\Basic_A4 88 14 GB14 GB 22 240 GB240 GB 1616 16x30016x300

Standard A0–A4, CLI és PowerShell használatávalStandard A0 - A4 using CLI and PowerShell

A klasszikus üzemi modellben egyes virtuálisgép-méretek neve eltérő a CLI-ben és a PowerShellben:In the classic deployment model, some VM size names are slightly different in CLI and PowerShell:

  • A Standard_A0 neve ExtraSmallStandard_A0 is ExtraSmall
  • A Standard_A1 neve SmallStandard_A1 is Small
  • A Standard_A2 neve MediumStandard_A2 is Medium
  • A Standard_A3 neve LargeStandard_A3 is Large
  • A Standard_A4 neve ExtraLargeStandard_A4 is ExtraLarge

A-sorozatA-series

Újabb méretre vonatkozó javaslat: Av2 sorozatNewer size recommendation: Av2-series

ACU: 50-100ACU: 50-100

Prémium szintű Storage: Nem támogatottPremium Storage: Not Supported

Premium Storage gyorsítótárazás: Nem támogatottPremium Storage caching: Not Supported

MéretSize vCPUvCPU Memória: GiBMemory: GiB Ideiglenes tároló (HDD): GiBTemp storage (HDD): GiB Adatlemezek max. számaMax data disks Adatlemez maximális átviteli sebessége: IOPSMax data disk throughput: IOPS Hálózati adapterek max. száma / várt hálózati sávszélesség (Mbps)Max NICs / Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_A0 1Standard_A0 1 11 0.7680.768 2020 11 1x5001x500 2 / 1002 / 100
Standard_A1Standard_A1 11 1.751.75 7070 22 2x5002x500 2 / 5002 / 500
Standard_A2Standard_A2 22 3.53.5 135135 44 4x5004x500 2 / 5002 / 500
Standard_A3Standard_A3 44 77 285285 88 8x5008x500 2 / 10002 / 1000
Standard_A4Standard_A4 88 1414 605605 1616 16x50016x500 4 / 20004 / 2000
Standard_A5Standard_A5 22 1414 135135 44 4x5004x500 2 / 5002 / 500
Standard_A6Standard_A6 44 2828 285285 88 8x5008x500 2 / 10002 / 1000
Standard_A7Standard_A7 88 5656 605605 1616 16x50016x500 4 / 20004 / 2000

1 az a0 méret a fizikai hardveren felül van előfizetve.1 The A0 size is over-subscribed on the physical hardware. Ennek az egy méretnek az esetében a többi felhasználói üzemelő példány befolyásolhatja a futó számítási feladat teljesítményét.For this specific size only, other customer deployments may impact the performance of your running workload. A relatív teljesítmény várható alapértéke az alábbiak szerint alakul, hozzávetőleg 15 százalékos varianciával.The relative performance is outlined below as the expected baseline, subject to an approximate variability of 15 percent.


A-sorozat – nagy számítási igényű példányokA-series - compute-intensive instances

Újabb méretre vonatkozó javaslat: Av2 sorozatNewer size recommendation: Av2-series

ACU: 225ACU: 225

Prémium szintű Storage: Nem támogatottPremium Storage: Not Supported

Premium Storage gyorsítótárazás: Nem támogatottPremium Storage caching: Not Supported

Az A8–A11- és a H-sorozat méretei más néven nagy számítási igényű példányokként ismertek.The A8-A11 and H-series sizes are also known as compute-intensive instances. Az ezeket a méreteket futtató hardver a nagy számítási és hálózatigényű alkalmazások futtatására lett kialakítva és optimalizálva, ide értve a nagy teljesítményű feldolgozási (HPC) fürtalkalmazásokat, a modellezést és a szimulációkat.The hardware that runs these sizes is designed and optimized for compute-intensive and network-intensive applications, including high-performance computing (HPC) cluster applications, modeling, and simulations. Az A8–A11-sorozat Intel Xeon E5-2670 @ 2,6 GHz-es, a H-sorozat pedig Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3,2 GHz-es processzorokat használ.The A8-A11 series uses Intel Xeon E5-2670 @ 2.6 GHZ and the H-series uses Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.2 GHz.

SizeSize vCPUvCPU Memória: GiBMemory: GiB Ideiglenes tároló (HDD): GiBTemp storage (HDD): GiB Adatlemezek max. számaMax data disks Adatlemez maximális átviteli sebessége: IOPSMax data disk throughput: IOPS Hálózati adapterek maximális számaMax NICs
Standard_A8 1Standard_A8 1 88 5656 382382 3232 32x50032x500 22
Standard_A9 1Standard_A9 1 1616 112112 382382 6464 64x50064x500 44
Standard_A10Standard_A10 88 5656 382382 3232 32x50032x500 22
Standard_A11Standard_A11 1616 112112 382382 6464 64x50064x500 44

1 Az MPI-alkalmazások esetében a dedikált RDMA háttérrendszer-hálózatot a FDR InfiniBand hálózata teszi lehetővé, amely rendkívül alacsony késést és nagy sávszélességet biztosít.1For MPI applications, dedicated RDMA backend network is enabled by FDR InfiniBand network, which delivers ultra-low-latency and high bandwidth.


D-sorozatD-series

Újabb méretre vonatkozó javaslat: Dv3 sorozatNewer size recommendation: Dv3-series

ACU: 160-250 1ACU: 160-250 1

Prémium szintű Storage: Nem támogatottPremium Storage: Not Supported

Premium Storage gyorsítótárazás: Nem támogatottPremium Storage caching: Not Supported

MéretSize vCPUvCPU Memória: GiBMemory: GiB Ideiglenes tárterület (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maximális Temp Storage-átviteli sebesség: IOPS/olvasási MBps/írási MBpsMax temp storage throughput: IOPS / Read MBps / Write MBps Adatlemezek maximális száma/átviteli sebesség: IOPSMax data disks / throughput: IOPS Hálózati adapterek max. száma / várt hálózati sávszélesség (Mbps)Max NICs / Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_D1Standard_D1 11         3.53.5         5050             3000 / 46 / 233000 / 46 / 23                                           4 / 4x5004 / 4x500                         2 / 5002 / 500                
Standard_D2Standard_D2 22 77 100100 6000 / 93 / 466000 / 93 / 46 8 / 8x5008 / 8x500 2 / 10002 / 1000
Standard_D3Standard_D3 44 1414 200200 12000 / 187 / 9312000 / 187 / 93 16 / 16x50016 / 16x500 4 / 20004 / 2000
Standard_D4Standard_D4 88 2828 400400 24000 / 375 / 18724000 / 375 / 187 32 / 32x50032 / 32x500 8 / 40008 / 4000

1 a VM-család a következő CPU-k egyikén futhat: 2,2 GHz-es Intel Xeon® E5-2660 v2, 2,4 GHz-es Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) vagy 2,3 GHz-es Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)1 VM Family can run on one of the following CPU's: 2.2 GHz Intel Xeon® E5-2660 v2, 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) or 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)


D sorozat – optimalizált memóriaD-series - memory optimized

Újabb méretre vonatkozó javaslat: Dv3 sorozatNewer size recommendation: Dv3-series

ACU: 160-250 1ACU: 160-250 1

Prémium szintű Storage: Nem támogatottPremium Storage: Not Supported

Premium Storage gyorsítótárazás: Nem támogatottPremium Storage caching: Not Supported

MéretSize vCPUvCPU Memória: GiBMemory: GiB Ideiglenes tárterület (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maximális Temp Storage-átviteli sebesség: IOPS/olvasási MBps/írási MBpsMax temp storage throughput: IOPS / Read MBps / Write MBps Adatlemezek maximális száma/átviteli sebesség: IOPSMax data disks / throughput: IOPS Hálózati adapterek max. száma / várt hálózati sávszélesség (Mbps)Max NICs / Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_D11Standard_D11 22 1414 100100 6000 / 93 / 466000 / 93 / 46 8 / 8x5008 / 8x500 2 / 10002 / 1000
Standard_D12Standard_D12 44 2828 200200 12000 / 187 / 9312000 / 187 / 93 16 / 16x50016 / 16x500 4 / 20004 / 2000
Standard_D13Standard_D13 88 5656 400400 24000 / 375 / 18724000 / 375 / 187 32 / 32x50032 / 32x500 8 / 40008 / 4000
Standard_D14Standard_D14 1616 112112 800800 48000 / 750 / 37548000 / 750 / 375 64 / 64x50064 / 64x500 8 / 80008 / 8000

1 a VM-család a következő CPU-k egyikén futhat: 2,2 GHz-es Intel Xeon® E5-2660 v2, 2,4 GHz-es Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) vagy 2,3 GHz-es Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)1 VM Family can run on one of the following CPU's: 2.2 GHz Intel Xeon® E5-2660 v2, 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) or 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)


DS-sorozatDS-series

Újabb méretre vonatkozó javaslat: DSv3 sorozatNewer size recommendation: DSv3-series

ACU: 160-250 1ACU: 160-250 1

Prémium szintű Storage: TámogatottPremium Storage: Supported

Premium Storage gyorsítótárazás: TámogatottPremium Storage caching: Supported

SizeSize vCPUvCPU Memória: GiBMemory: GiB Ideiglenes tárterület (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Adatlemezek max. számaMax data disks Gyorsítótárazott és ideiglenes tárolás max. átviteli sebessége IOPS/MBps (gyorsítótár mérete GiB-ban)Max cached and temp storage throughput: IOPS / MBps (cache size in GiB) Max. gyorsítótárazás nélküli lemezteljesítmény: IOPS / MBpsMax uncached disk throughput: IOPS / MBps Hálózati adapterek max. száma / várt hálózati sávszélesség (Mbps)Max NICs / Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_DS1Standard_DS1 11 3.53.5 77 44 4,000 / 32 (43)4,000 / 32 (43) 3,200 / 323,200 / 32 2 / 5002 / 500
Standard_DS2Standard_DS2 22 77 1414 88 8,000 / 64 (86)8,000 / 64 (86) 6,400 / 646,400 / 64 2 / 10002 / 1000
Standard_DS3Standard_DS3 44 1414 2828 1616 16,000 / 128 (172)16,000 / 128 (172) 12,800 / 12812,800 / 128 4 / 20004 / 2000
Standard_DS4Standard_DS4 88 2828 5656 3232 32,000 / 256 (344)32,000 / 256 (344) 25,600 / 25625,600 / 256 8 / 40008 / 4000

1 a VM-család a következő CPU-k egyikén futhat: 2,2 GHz-es Intel Xeon® E5-2660 v2, 2,4 GHz-es Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) vagy 2,3 GHz-es Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)1 VM Family can run on one of the following CPU's: 2.2 GHz Intel Xeon® E5-2660 v2, 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) or 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)


DS-sorozat – optimalizált memóriaDS-series - memory optimized

Újabb méretre vonatkozó javaslat: DSv3 sorozatNewer size recommendation: DSv3-series

ACU: 160-250 1, 2ACU: 160-250 1,2

Prémium szintű Storage: TámogatottPremium Storage: Supported

Premium Storage gyorsítótárazás: TámogatottPremium Storage caching: Supported

SizeSize vCPUvCPU Memória: GiBMemory: GiB Ideiglenes tárterület (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Adatlemezek max. számaMax data disks Gyorsítótárazott és ideiglenes tárolás max. átviteli sebessége IOPS/MBps (gyorsítótár mérete GiB-ban)Max cached and temp storage throughput: IOPS / MBps (cache size in GiB) Max. gyorsítótárazás nélküli lemezteljesítmény: IOPS / MBpsMax uncached disk throughput: IOPS / MBps Hálózati adapterek max. száma / várt hálózati sávszélesség (Mbps)Max NICs / Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_DS11Standard_DS11 22 1414 2828 88 8,000 / 64 (72)8,000 / 64 (72) 6,400 / 646,400 / 64 2 / 10002 / 1000
Standard_DS12Standard_DS12 44 2828 5656 1616 16,000 / 128 (144)16,000 / 128 (144) 12,800 / 12812,800 / 128 4 / 20004 / 2000
Standard_DS13Standard_DS13 88 5656 112112 3232 32,000 / 256 (288)32,000 / 256 (288) 25,600 / 25625,600 / 256 8 / 40008 / 4000
Standard_DS14Standard_DS14 1616 112112 224224 6464 64,000 / 512 (576)64,000 / 512 (576) 51,200 / 51251,200 / 512 8 / 80008 / 8000

1 a DS-SOROZATú virtuális gépek maximális átviteli sebessége (IOPS vagy Mbps) a csatlakoztatott lemez (ek) számával, méretétől és csíkozásával korlátozható.1 The maximum disk throughput (IOPS or MBps) possible with a DS series VM may be limited by the number, size and striping of the attached disk(s). Részletekért lásd: a nagy teljesítmény kialakítása.For details, see Designing for high performance.
2 a VM-család a következő processzorok egyikén futhat: 2,2 GHz-es Intel Xeon® E5-2660 v2, 2,4 GHz-es Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) vagy 2,3 GHz-es Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)2 VM Family can run on one of the following CPU's: 2.2 GHz Intel Xeon® E5-2660 v2, 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) or 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)


Ls-sorozatLs-series

Az Ls-sorozat akár 32 virtuális processzort (vCPU) is biztosíthat az Intel® Xeon® E5 v3 processzorcsalád használatával.The Ls-series offers up to 32 vCPUs, using the Intel® Xeon® processor E5 v3 family. Az Ls-sorozat ugyanakkora teljesítményt kínál, mint a G/GS-sorozat esetében, és vCPU-nként 8 GiB memóriát biztosít.The Ls-series gets the same CPU performance as the G/GS-Series and comes with 8 GiB of memory per vCPU.

Az ls-sorozat nem támogatja a helyi gyorsítótár létrehozását, hogy növelje a tartós adatlemezek által elérhető IOPS.The Ls-series does not support the creation of a local cache to increase the IOPS achievable by durable data disks. A helyi lemez nagy átviteli sebessége és IOPS révén az ls sorozatú virtuális gépek ideálisak az olyan NoSQL-tárolók számára, mint például az Apache Cassandra és a MongoDB, amelyek több virtuális gépen replikálják az adatmegőrzést, így az egyetlen virtuális gép meghibásodása esetén is kitartható.The high throughput and IOPS of the local disk makes Ls-series VMs ideal for NoSQL stores such as Apache Cassandra and MongoDB which replicate data across multiple VMs to achieve persistence in the event of the failure of a single VM.

ACU: 180-240ACU: 180-240

Prémium szintű Storage: TámogatottPremium Storage: Supported

Premium Storage gyorsítótárazás: Nem támogatottPremium Storage caching: Not Supported

MéretSize vCPUvCPU Memória (GiB)Memory (GiB) Ideiglenes tároló (GiB)Temp storage (GiB) Adatlemezek max. számaMax data disks Maximális hőmérséklet-tárolási sebesség (IOPS/MBps)Max temp storage throughput (IOPS / MBps) Nem gyorsítótárazott lemez maximális átviteli sebessége (IOPS/MBps)Max uncached disk throughput (IOPS / MBps) Hálózati adapterek max. száma / várt hálózati sávszélesség (Mbps)Max NICs / Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_L4sStandard_L4s 44 3232 678678 1616 20000 / 20020000 / 200 5000 / 1255000 / 125 2 / 40002 / 4000
Standard_L8sStandard_L8s 88 6464 13881388 3232 40000/40040000 / 400 10000/25010000 / 250 4 / 80004 / 8000
Standard_L16sStandard_L16s 1616 128128 28072807 6464 80000/80080000 / 800 20000/50020000 / 500 8 / 160008 / 16000
 1 . Standard_L32sStandard_L32s 1 3232 256256 56305630 6464 160000 / 1600160000 / 1600 40000/100040000 / 1000 8 / 200008 / 20000

Az ls-sorozatú virtuális gépek maximális átviteli sebessége az összes csatlakoztatott lemez számával, méretétől és csíkozásával korlátozható.The maximum disk throughput possible with Ls-series VMs may be limited by the number, size, and striping of any attached disks. Részletekért lásd: a nagy teljesítmény kialakítása.For details, see Designing for high performance.

1 példány az egyetlen ügyfél számára dedikált hardveren van elkülönítve.1 Instance is isolated to hardware dedicated to a single customer.

GS sorozatGS-series

ACU: 180 – 240 1ACU: 180 - 240 1

Prémium szintű Storage: TámogatottPremium Storage: Supported

Premium Storage gyorsítótárazás: TámogatottPremium Storage caching: Supported

SizeSize vCPUvCPU Memória: GiBMemory: GiB Ideiglenes tárterület (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Adatlemezek max. számaMax data disks Gyorsítótárazott és ideiglenes tárolás max. átviteli sebessége IOPS/MBps (gyorsítótár mérete GiB-ban)Max cached and temp storage throughput: IOPS / MBps (cache size in GiB) Max. gyorsítótárazás nélküli lemezteljesítmény: IOPS / MBpsMax uncached disk throughput: IOPS / MBps Hálózati adapterek max. száma / várt hálózati sávszélesség (Mbps)Max NICs / Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_GS1Standard_GS1 22 2828 5656 88 10,000 / 100 (264)10,000 / 100 (264) 5,000 / 1255,000 / 125 2 / 20002 / 2000
Standard_GS2Standard_GS2 44 5656 112112 1616 20,000 / 200 (528)20,000 / 200 (528) 10,000 / 25010,000 / 250 2 / 40002 / 4000
Standard_GS3Standard_GS3 88 112112 224224 3232 40,000 / 400 (1,056)40,000 / 400 (1,056) 20,000 / 50020,000 / 500 4 / 80004 / 8000
 3 . Standard_GS4Standard_GS4 3 1616 224224 448448 6464 80,000 / 800 (2,112)80,000 / 800 (2,112) 40,000 / 1,00040,000 / 1,000 8 / 160008 / 16000
Standard_GS5 2, 3Standard_GS5 2, 3 3232 448448 896896 6464 160,000 / 1,600 (4,224)160,000 / 1,600 (4,224) 80,000 / 2,00080,000 / 2,000 8 / 200008 / 20000

1 a GS SOROZATú virtuális gépek maximális átviteli sebessége (IOPS vagy Mbps) a csatlakoztatott lemez (ek) számával, méretétől és csíkozásával korlátozható.1 The maximum disk throughput (IOPS or MBps) possible with a GS series VM may be limited by the number, size and striping of the attached disk(s). Részletekért lásd: a nagy teljesítmény kialakítása.For details, see Designing for high performance.

2 a példány egyetlen ügyfél számára dedikált hardveren van elkülönítve.2 Instance is isolated to hardware dedicated to a single customer.

3 korlátozott méretű alapméret érhető el.3 Constrained core sizes available.


G-sorozatG-series

ACU: 180 – 240ACU: 180 - 240

Prémium szintű Storage: Nem támogatottPremium Storage: Not Supported

Premium Storage gyorsítótárazás: Nem támogatottPremium Storage caching: Not Supported

MéretSize vCPUvCPU Memória: GiBMemory: GiB Ideiglenes tárterület (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maximális Temp Storage-átviteli sebesség: IOPS/olvasási MBps/írási MBpsMax temp storage throughput: IOPS / Read MBps / Write MBps Adatlemezek maximális száma/átviteli sebesség: IOPSMax data disks / throughput: IOPS Hálózati adapterek max. száma / várt hálózati sávszélesség (Mbps)Max NICs / Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_G1Standard_G1 22         2828         384384           6000 / 93 / 466000 / 93 / 46                                           8 / 8x5008 / 8 x 500                       2 / 20002 / 2000                    
Standard_G2Standard_G2 44 5656 768768 12000 / 187 / 9312000 / 187 / 93 16 / 16 x 50016 / 16 x 500 2 / 40002 / 4000
Standard_G3Standard_G3 88 112112 1,5361,536 24000 / 375 / 18724000 / 375 / 187 32 / 32 x 50032 / 32 x 500 4 / 80004 / 8000
Standard_G4Standard_G4 1616 224224 3,0723,072 48000 / 750 / 37548000 / 750 / 375 64 / 64 x 50064 / 64 x 500 8 / 160008 / 16000
 1 . Standard G5Standard_G5 1 3232 448448 6,1446,144 96000 / 1500 / 75096000 / 1500 / 750 64 / 64 x 50064 / 64 x 500 8 / 200008 / 20000

1 példány az egyetlen ügyfél számára dedikált hardveren van elkülönítve.1 Instance is isolated to hardware dedicated to a single customer.

Egyéb méretekOther sizes

További lépésekNext steps

További információ arról, hogy az Azure számítási egységei (ACU) hogyan segíthetnek az Azure SKU-ban a számítási teljesítmény összehasonlításában.Learn more about how Azure compute units (ACU) can help you compare compute performance across Azure SKUs.