A rendszergazdai beállítások testre szabása Customize your admin settings

A Cloud App Security szolgáltatásra vonatkozó rendszergazdai beállítások konfigurálásához kattintson a portál menüsávjában a saját nevére, majd a következő beállítások elvégzéséhez kattintson a Felhasználói beállítások lehetőségre:To set up your preferences as an admin of Cloud App Security, click your name in the portal menu bar, and select User settings to set the following:

 1. Kattintson a Fiókbeállítások lehetőségre.Click Account settings. Itt állíthatja be a portál Ön számára megjelenő nyelvét.Here you can customize the portal language for your own viewing. Kiválaszthatja, hogy a portál az alapértelmezett nyelven vagy az Ön által meghatározott másik nyelven jelenjen meg.You can set it to display the portal in either the default language or you can set a different language for yourself.

  egyéni felhasználói beállításokcustom user settings

 2. Kattintson az Értesítések lehetőségre, majd adja meg a rendszer által küldött e-mailekre és szöveges üzenetekre vonatkozó beállításait.Click Notifications and set email and text notification preferences for emails you receive from the system. A súlyosság beállításával megadhatja, hogy milyen riasztások és szabálysértések esetén szeretne e-mailt kapni – a súlyosság szabályzatonként van meghatározva, ezért szabálysértés esetén ennek a beállításnak az alapján, valamint annak a szabályzatnak a beállításai alapján kap e-mail-értesítést, amelyet megsértettek.You can set the severity for which alerts and violations you want to receive emails - the severity is set per policy, so when violations are triggered, you will receive email notification depending on the setting here and the Severity setting in the policy that was violated. A rendszer a Cloud App Security szolgáltatásba való bejelentkezéshez használt rendszergazdai felhasználói fiókhoz hozzárendelt aliasra küldi ki az e-maileket.Emails will be sent to the alias associated with the administrator user account you used to log into Cloud App Security. Adjon meg egy telefonszámot, amelyre a Cloud App Security szöveges üzeneteket küldhet riasztások vagy értesítések esetén, majd állítsa be azt a súlyossági szintet, amelynek az elérése esetén szöveges üzenetet szeretne kapni az értesítésekről.Enter a phone number to enable Cloud App Security to send you text messages when alerts and notifications are sent, and set the severity level for which you want to receive notifications via text message.

  Megjegyzés

  Egy telefonszámra egy nap legfeljebb 10 riasztást küld el a rendszer SMS-ben.The maximum number of alerts that will be sent via text message is 10 per phone number per day. Felhívjuk figyelmét, hogy a nap kezdete és vége az UTC időzóna szerint értendő.Note that the day is calculated according to the UTC timezone.

  értesítési beállításoknotification settings

 3. Amikor elkészült, kattintson a Mentés gombra.When you are done, click Save.

Lásd még:See Also

A Cloud Discovery beállítása Set up Cloud Discovery
Műszaki támogatást a Cloud App Security személyes támogatási oldalán kaphat. For technical support, please visit the Cloud App Security assisted support page.
A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.