A rendszergazdai beállítások testre szabásaCustomize your admin settings

A beállítások mentése a Cloud App Security vonatkozó rendszergazdai, kattintson a portál menüsávjában a nevére, és válassza ki felhasználói beállítások beállítása a következő beállításokat:To set up your preferences as an admin of Cloud App Security, click your name in the portal menu bar, and select User settings to set the following settings:

 1. Kattintson a Fiókbeállítások lehetőségre.Click Account settings. Itt állíthatja be a portál Ön számára megjelenő nyelvét.Here you can customize the portal language for your own viewing. Kiválaszthatja, hogy a portál az alapértelmezett nyelven vagy az Ön által meghatározott másik nyelven jelenjen meg.You can set it to display the portal in either the default language or you can set a different language for yourself.

  egyéni felhasználói beállításokcustom user settings

 2. Kattintson az Értesítések lehetőségre, majd adja meg a rendszer által küldött e-mailekre és szöveges üzenetekre vonatkozó beállításait.Click Notifications and set email and text notification preferences for emails you receive from the system. Beállíthatja a súlyosságát határozza meg, hogy milyen riasztások és szabálysértések szeretne-e e-maileket kapni.You can set the severity that determines which alerts and violations you want to receive emails. A súlyosság beállítása e házirend, ezért szabálysértés esetén, hogy e-mail értesítéseket kapjanak, attól függően, hogy a beállítást itt és a házirendet, amelyet megsértettek súlyossági beállítását.The severity is set per policy, so when violations are triggered, you receive email notification depending on the setting here and the Severity setting in the policy that was violated. E-mailek küldése a rendszergazda felhasználói fiókkal jelentkezzen be a Cloud App Security használt hozzárendelt aliasra.Emails are sent to the alias associated with the administrator user account you used to log in to Cloud App Security. Adjon meg egy telefonszámot, amelyre a Cloud App Security szöveges üzeneteket küldhet riasztások vagy értesítések esetén, majd állítsa be azt a súlyossági szintet, amelynek az elérése esetén szöveges üzenetet szeretne kapni az értesítésekről.Enter a phone number to enable Cloud App Security to send you text messages when alerts and notifications are sent, and set the severity level for which you want to receive notifications via text message.

  Megjegyzés

  Az SMS-ben küldött riasztások maximális száma napi telefonszámot 10.The maximum number of alerts that are sent via text message is 10 per phone number per day. A nap az UTC időzóna szerint számítja ki.The day is calculated according to the UTC timezone.

  értesítési beállításoknotification settings

 3. Amikor elkészült, kattintson a Mentésgombra.When you are done, click Save.

Lásd még:See Also

A Cloud Discovery beállításaSet up Cloud Discovery

A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.