A következőkre vonatkozik: a Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Alkalmazás-összekötők hibáinak elhárítása hibaüzenetek segítségévelTroubleshooting App Connectors using error messages

Az alkalmazás-összekötő hibaüzenetei egy felhőalkalmazáshoz az API alkalmazás-összekötő használatával tett kapcsolódási kísérlet után az összekötő párbeszédpanelén olvashatók.App connector errors can be seen in the app connector dialog after attempting to connect a cloud app using the API App connector.

HibaüzenetError message Érintett alkalmazásRelevant app DescriptionDescription FelbontásResolution
HttpRequestFailure: Server returned: 400 Bad Request: {"error":{"code":"AF20012","message":"Specified tenant ID (Tenant_ID goes here) is incorrectly configured in the system." (HttpRequestFailure: A kiszolgáló válasza: 400 – hibás kérés: {"error":{"code":"AF20012","message":"A megadott (itt szerepel a bérlőazonosító) bérlőazonosító helytelenül van konfigurálva a rendszerben.")HttpRequestFailure: Server returned: 400 Bad Request: {"error":{"code":"AF20012","message":"Specified tenant ID (Tenant_ID goes here) is incorrectly configured in the system." Office 365Office 365 Nem találhatók hozzárendelt Office 365-licencek.No assigned Office 365 licenses were found. Rendeljen hozzá legalább egy Office 365-licencet a bérlőjéhez.Assign at least one Office 365 license to your tenant.
AuthFatalFailureException: com.box.boxjavalibv2.exceptions.BoxServerException: {"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid refresh token"} (Érvénytelen frissítési jogkivonat)AuthFatalFailureException: com.box.boxjavalibv2.exceptions.BoxServerException: {"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid refresh token"} BoxBox Nem érvényes a Box frissítési jogkivonata.The Box refresh token is not valid Ismételje meg a Box és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását.Follow the process to connect Box to Cloud App Security again.
BoxRestException: Failed to parse response. (A válasz elemzése sikertelen.)BoxRestException: Failed to parse response. BoxBox Belső hibaInternal error Tesztelje a Boxszal fennálló kapcsolatot a Teszt indítása gombra kattintva.Click the Test now link again to test the connection to Box.
ContextManagerServiceException: com.adallom.adalib.httputils.exceptions.TokenRefreshException: {"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid refresh token"}' (Érvénytelen frissítési jogkivonat)ContextManagerServiceException: com.adallom.adalib.httputils.exceptions.TokenRefreshException: {"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid refresh token"}' BoxBox Nem érvényes a Box frissítési jogkivonata.The Box refresh token is not valid Ismételje meg a Box és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását.Follow the process to connect Box to Cloud App Security again.
BoxServerException: User cannot access this feature without having an enterprise (A felhasználó nem érheti el ezt a szolgáltatást Enterprise verzió nélkül)BoxServerException: User cannot access this feature without having an enterprise BoxBox A Box-fiók nem Enterprise-fiók.The Box account is not an Enterprise account. Váltsa át Box-licencét a Box Enterprise verziójára, majd ismételje meg a Box és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását.Upgrade your Box license to the Enterprise version of Box and then follow the process to connect Box to Cloud App Security again.
BoxServerException: Unauthorized – Cannot authorize with this service (Nem engedélyezett – Ezzel a szolgáltatással nem engedélyezhető)BoxServerException: Unauthorized - Cannot authorize with this service BoxBox A Box rendszergazdája törölte a Cloud App Security alkalmazást a Boxban.The Box admin deleted the Cloud App Security application in Box. Ismételje meg a Box és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását.Follow the process to connect Box to Cloud App Security again.
HttpRequestFailure: Server returned: 401 – Unauthorized (A kiszolgáló válasza: 401 – Nem engedélyezett)HttpRequestFailure: Server returned: 401 Unauthorized OktaOkta Az Okta-jogkivonat nem érvényes.The Okta token is not valid. Ismételje meg az Okta és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását.Follow the process to connect Okta to Cloud App Security again.
IOException:IOException: OktaOkta Belső hibaInternal error Forduljon a támogatási szolgálathoz.Contact support
HttpRequestFailure: Server returned: 404 Not Found (A kiszolgáló válasza: 404 – Nem található)HttpRequestFailure: Server returned: 404 Not Found OktaOkta Belső hibaInternal error Forduljon a támogatási szolgálathoz.Contact support
SocketTimeoutException: Read timed out (Lejárt az olvasás időkorlátja)SocketTimeoutException: Read timed out SalesforceSalesforce Belső hibaInternal error Tesztelje a Salesforce-szal fennálló kapcsolatot a Teszt indítása gombra kattintva.Click the Test now link again to test the connection to Salesforce.
HttpRequestFailure: Server returned: 400 Bad Request (A kiszolgáló válasza: 400 – Hibás kérés)HttpRequestFailure: Server returned: 400 Bad Request SalesforceSalesforce Nem jött létre vagy lejárt a Salesforce-kapcsolat.Either the connection to Salesforce did not complete or is expired. Ismételje meg a Salesforce és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását.Follow the process to connect Salesforce to Cloud App Security again.
HttpRequestFailure: Server returned: 401 – Unauthorized (A kiszolgáló válasza: 401 – Nem engedélyezett)HttpRequestFailure: Server returned: 401 Unauthorized Office 365Office 365 Belső hiba.Internal problem Kattintson ismét a Teszt indítása gombra.Click the Test now link again
TokenRefreshException: {"error":"invalid_grant","error_description":"AADSTS70002: Error validating credentials. (Hiba történt a hitelesítő adatok ellenőrzésekor)TokenRefreshException: {"error":"invalid_grant","error_description":"AADSTS70002: Error validating credentials. AADSTS70008: The provided authorization code or refresh token is expired. (A megadott engedélyezési kód vagy frissítési jogkivonat lejárt.)AADSTS70008: The provided authorization code or refresh token is expired. Send a new interactive authorization request for this user and resource. (Küldjön új interaktív engedélyezési kérést erre a felhasználóra és erőforrásra vonatkozóan.)Send a new interactive authorization request for this user and resource. Office 365Office 365 Lejárt a jogkivonat.Token expired Ismételje meg az Office 365 és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását.Follow the process to connect Office 365 to Cloud App Security again.
SocketTimeoutException: Read timed out (Lejárt az olvasás időkorlátja)SocketTimeoutException: Read timed out Office 365Office 365 Belső hibaInternal error Kattintson ismét a Teszt indítása gombra.Click the Test now link again
NullPointerExceptionNullPointerException Office 365Office 365 Belső hibaInternal error Forduljon a támogatási szolgálathoz.Contact support
IgniteExceptionIgniteException Office 365Office 365 A tartomány vagy a felhasználó nem érvényes.Domain or user are not valid Állítsa alaphelyzetbe a beállításokat, és ismételje meg az Office 365 és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását.Reset your settings and follow the process to connect Office 365 to Cloud App Security again.
ContextManagerServiceException: com.adallom.adalib.httputils.exceptions.TokenRefreshException: {"error":"invalid_grant","error_description":"AADSTS70002: Error validating credentials. (Hiba történt a hitelesítő adatok ellenőrzésekor)ContextManagerServiceException: com.adallom.adalib.httputils.exceptions.TokenRefreshException: {"error":"invalid_grant","error_description":"AADSTS70002: Error validating credentials. AADSTS70008: The provided authorization code or refresh token is expired. (A megadott engedélyezési kód vagy frissítési jogkivonat lejárt.)AADSTS70008: The provided authorization code or refresh token is expired. Send a new interactive authorization request for this user and resource. (Küldjön új interaktív engedélyezési kérést erre a felhasználóra és erőforrásra vonatkozóan.)Send a new interactive authorization request for this user and resource. Office 365Office 365 A tartomány vagy a felhasználó nem érvényes.Domain or user are not valid Állítsa alaphelyzetbe a beállításokat, és ismételje meg az Office 365 és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását.Reset your settings and follow the process to connect Office 365 to Cloud App Security again.
HttpRequestFailure: Server returned: 400 Bad Request (A kiszolgáló válasza: 400 – Hibás kérés)HttpRequestFailure: Server returned: 400 Bad Request Office 365Office 365 Belső hiba.Internal error Néhány perc múlva kattintson újra a Teszt indítása hivatkozásra, és ha nem működik, ismételje meg az Office 365 és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását.Click the Test now link again in a few minutes, if it does not work, follow the process to connect Office 365 to Cloud App Security again.
GoogleJsonResponseException: 401 Unauthorized (401 – Nem engedélyezett)GoogleJsonResponseException: 401 Unauthorized G SuiteG Suite A hozzáférés megtagadva.Access denied. Nem jogosult a tevékenységrekordok olvasására.You are not authorized to read activity records. A G Suite-ba bejelentkeztetett felhasználónak rendszergazda felhasználónak kell lennie.The user you log into G Suite with must be an admin user. Ismételje meg a G Suite és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását, de most egy rendszergazdafiókot használjon.Follow the process to connect G Suite to Cloud App Security again using an admin account.
GoogleJsonResponseException: 403 Forbidden (403 – Tiltott)GoogleJsonResponseException: 403 Forbidden G SuiteG Suite A G Suite API futtatásával kapcsolatos probléma.Problem running the G Suite API. Ha most telepítette a Cloud App Security G Suite-hoz készült alkalmazás-összekötőjét, ellenőrizze a következőt: ha az Unlimited (Korlátlan) lehetőséget választotta, győződjön meg róla, hogy G Suite-fiókja valóban korlátlan-e.If you just deployed the Cloud App Security App Connector for G Suite, check the following: If you clicked Unlimited, make sure that your G Suite account is really unlimited. Ha nem az, futtassa újra az alkalmazás-összekötőt, és ne a korlátlan fiókot jelölő beállítást válassza.If it is not, run the App Connector again and un-select the option for an unlimited account. Ellenőrizze, hogy helyesek-e a telepítés közben megadott hatókörök.Check that the scopes you defined during setup are correct. Ha nem új telepítésről van szó, és ezt a hibaüzenetet látja, valószínűleg elérte az API aznapi korlátozását. A következő napon újra érkezni fognak G Suite-események.If this is not a new deployment and you see this error, it may be that you reached the API limit for today and G Suite events will be renewed tomorrow.
TokenResponseException: 400 Bad Request (400 – Hibás kérés)TokenResponseException: 400 Bad Request G SuiteG Suite Nem jött létre vagy lejárt a G Suite-kapcsolat.Either the connection to G Suite did not complete or is expired. Ismételje meg a G Suite és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását.Follow the process to connect G Suite to Cloud App Security again.
RuntimeException: com.adallom.adalib.httputils.exceptions.HttpRequestFailure: Server returned: 403 Forbidden (A kiszolgáló válasza: 403 – Tiltott)RuntimeException: com.adallom.adalib.httputils.exceptions.HttpRequestFailure: Server returned: 403 Forbidden ServiceNowServiceNow Helytelenek az engedélyek.Permissions are incorrect Ismételje meg a ServiceNow és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását, de most egy rendszergazdafiókot használjon.Follow the process to connect ServiceNow to Cloud App Security again using an admin account.
HttpRequestFailure: Server returned: 401 – Unauthorized (A kiszolgáló válasza: 401 – Nem engedélyezett)HttpRequestFailure: Server returned: 401 Unauthorized Exchange OnlineExchange Online Helytelen a felhasználó vagy a jelszó.User or password are incorrect Ellenőrizze a felhasználónév és a jelszó helyességét, és ismételje meg a ServiceNow és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását.Make sure the username and password are correct and Follow the process to connect Exchange Online to Cloud App Security again.
HttpRequestFailure: Server returned: 404 Not Found (A kiszolgáló válasza: 404 – Nem található)HttpRequestFailure: Server returned: 404 Not Found Exchange OnlineExchange Online Az Exchange Online-ba való bejelentkezéshez használt felhasználónak nincs elsődleges postaládája az Exchange Online-ban (például olyan felhasználó, aki nem létezik az Azure AD-ben, vagy olyan, aki létezik az Azure AD-ben, de nincs Exchange Online-licence).The user you are using to log into Exchange Online does not have a primary mailbox in Exchange Online (for example, a user who does not exist in Azure AD or a user exists in Azure AD, but does not have an Exchange Online license). Ismételje meg az Exchange Online és a Cloud App Security összekapcsolási eljárását egy új rendszergazdafiókkal.Follow the process to connect Exchange Online to Cloud App Security again using a new admin account.
NullPointerExceptionNullPointerException AWSAWS Belső hibaInternal error Forduljon a támogatási szolgálathoz.Contact support
HttpRequestFailure: Server returned: 404 Not Found (A kiszolgáló válasza: 500 – Belső kiszolgálóhiba)HttpRequestFailure: Server returned: 500 Internal server error Minden alkalmazásAll apps Hiba történt az alkalmazásban.There was an error in the app. Ellenőrizze az alkalmazás állapotát.Check the status of the app
Service timeout (Lejárt a szolgáltatás időkorlátja)Service timeout Minden alkalmazásAll apps Időtúllépés jelentkezett a Cloud App Security és az alkalmazás közötti kapcsolatban.A timeout was detected in the connection between Cloud App Security and the app. Ezt az alkalmazás problémája okozhatja.This could be due to a problem with the app. Próbálkozzon újra később.Try again later.

Lásd még:See Also

A felhőkörnyezet védelmét célzó mindennapi tevékenységekDaily activities to protect your cloud environment

A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.