Értékesítési és jövedelmezőségi teljesítmény Power BI tartalom

Ez a témakör azt ismerteti, mit tartalmaz az Értékesítési és a jövedelmezőségi teljesítmény Microsoft Power BI tartalom modul. Leírja, hogy hogyan kell hozzáférni a Power BI-jelentésekhez, és információkat nyújt a tartalomcsomag összeállításához korábban használt entitásokkal és adatmodellekkel kapcsolatban.

Áttekintés

Az Értékesítési és a jövedelmezőségi teljesítmény Power BI tartalmat az értékesítési vezetők számára hozták létre a bevétel, a bruttó nyereség és a fedezeti mutató kulcsfontosságú értékesítési mutatóinak figyelemmel kísérésére. Értékesítési tranzakciós adatokat használ, és egyaránt bemutatja a vállalat egészére kiterjedő eladási adatokat és az ügyfelek és termékek értékesítési teljesítményének lebontását.

A jelentések kiemelik a bevételek és a profitnövekedés időbeli változásait. Ezért a jelentések riasztásra használhatók a menedzserek számára a pozitív és negatív trendjekről az egyes ügyfelekre és termékekre nézve. Ezenkívül a diagramok összehasonlítják a különböző termékkategóriák és ügyfélcsoportok bevételét és jövedelmezőségét egymással. Ezek segítségével a kategória- és regionális vezetők azonosíthatják a lemaradókat és a vezetőket. Végül pedig egy átfogó jelentés egymás mellé rendezi az egyéni ügyfelek bevételét és a fedezeti mutatót. Ez a számlavezetők számára egy adatvédelemmel ellátott alapot biztosít, hogy értékesítési és marketingerőfeszítéseiket az egyes ügyfelek profiljához igazítsák.

Az Értékesítési és a jövedelmezőségi teljesítmény tartalom a következő módokon teszi lehetővé az értékesítési vezetők számára az értékesítési teljesítmény elemzését:

  • Bevétel, éves (ügyfélkategória és egyedi ügyfelek, értékesítési kategóriák, egyedi termékek és földrajzi adatok szerint)
  • Bevételváltozás, évről évre (az ügyfélkör és az értékesítési kategóriák szerint)

A jövedelmezőség elemzése a következő módokon történhet:

  • Bruttó nyereség és fedezeti mutató (ügyfélcsoportok és termékértékesítési kategóriák szerint)
  • Bruttó nyereségváltozás, évről évre
  • Ügyfél jövedelmezősége (bevétel és bruttó nyereség szerint)

A Power BI tartalom elérése

Az Értékesítési és jövedelmezőségi teljesítmény Power BI tartalom az Értékesítési és jövedelmezőségi teljesítmény oldalon látható (Értékesítés és marketing > Lekérdezések és jelentések > Értékesítési teljesítményelemzés > Értékesítési és jövedelmezőségi teljesítmény).

Mérőszámok, amelyek a Power BI tartalomban szerepelnek

Az Értékesítési és jövedelmezőségi teljesítmény Power BI tartalom tartalmaz egy jelentést, amely metrikák készletéből áll. Ezek a metrikák mozaikok, táblázatok és diagramok formájában jelennek meg. Az alábbi táblázatban a tartalom megjelenítési formáinak áttekintése található.

Jelentéslap Diagramok Mozaik
Bevétel vevő szerint 10 vezető vevő bevétel alapján Összes bevétel
Vevői csoport összes bevétele Éves bevételnövekedés
Vevői csoport átlagos vevői bevétele Bruttó nyereség
Bevétel és a bruttó nyereség vevőcsoport szerint
Bevétel termék szerint Bevétel és a bruttó nyereség értékesítési kategória szerint Termékek összes száma (#)
10 vezető termék bevétel alapján Összes aktív termék száma és a teljes termékszám százaléka
Összes bevétel értékesítési kategória szerint A bevételek 80%-át lefedő termékek száma
Időszak bevétele* Bevétel hónap szerint Éves bevételnövekedés
Záró bevétel eltérése, éves Éves bevételnövekedés %
Teljes értékesítési eltérés vevői régiónként
Bevétel hely szerint Értékesítési bevétel település szerint
Éves bevételnövekedés %
Értékesítési bevételek régiónként
Ügyfél jövedelmezősége Bruttó nyereség és bevétel, vevő szerint Bruttó nyereség, bruttó nyereség, éves bevételnövekedés
Nyereségességi elemzés Bevétel és a bruttó nyereség hónap szerint
15 vezető ügyfél bruttó nyereség szerint
Bruttó nyereség havonta, éves adat

* Erre az évre és az előző évre eső bevétel és növekedés értékesítési kategória szerint.

Adatmodell, illetve entitások ismertetése

Az Értékesítési és jövedelmezőségi teljesítmény Power BI tartalom jelentésének feltöltésére a következő adatok szolgálnak. Ezeket az adatokat az Entitástárban lebonyolított összesített mérések jelenítik meg. Az entitástár az analitikai célokra optimalizált Microsoft SQL Server adatbázisa. További tudnivalókért lásd: Az entitástár és a Power BI integrációjának áttekintése.

A tartalomcsomag összesítő mértékek a következőkben rendelkezésre álló összesítő mértékek részhalmazát alkotják: Sales Cube in Microsoft Dynamics AX 2012 és Microsoft Dynamics AX 2012 R3. A kocka összesítő mértékeinek előkészítéséhez az entitástárban, a mértékeket központilag telepíthetővé kell tenni. További információért lásd a következő blogbejegyzést az összesítő mértékek előkészítésének eljárásáról az entitástárban: A Power BI és az entitástár integrálása a Dynamics programban.

A következő kulcsfontosságú összesítő mértékek közvetlenül a számla sorai entitásból érhetők el, és a tartalom alapjául szolgálnak.

Entitás Kulcs összesítő mértékek Adatforrás a Dynamics 365 szolgáltatáshoz Mező Leírás
Számlasorok Bevétel CustInvoiceTrans SUM(LineAmountMST) Összeg a könyvelési pénznemben.
Eladott áruk beszerzési értéke InventTrans SUM(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) A költségösszeg és a helyesbítés összege.
Jutaléksor összege – könyvelési pénznem CustInvoiceTrans SUM(CommissAmountMST) A jutalék összege a könyvelési pénznemben.

A következő táblázat azt mutatja, hogyan használjuk a Számlasorok entitásának fő összesített mértékeit számos számított mérték létrehozására a tartalom adathalmazában.

Méret Számítás
Bruttó nyereség SZUM(Bevétel – ELÁBÉ – Jutalék – (a vevői számlasor összegének áfatartalma) - könyvelési pénznem)
Bruttó nyereség SZUM(Bruttó nyereség/(Bevétel – áfa (a vevői számlasor összegének áfatartalma)))
Tavalyi bevétel Tavalyi év bevételei = CALCULATE(SUM('Számlasorok'[Bevétel]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dátumok[Dátum]))

Az alábbi táblázat megjeleníti azokat a fő dimenziókat az Értékesítés kockában, amelyek szűrőként szolgálnak az összesítő mértékek szeletelésére, nagyobb részletességet és mélyebb elemzési betekintések elérését téve lehetővé.

Entitás Példák az attribútumok
Vevők Vevőcsoportok, vevőrégiók, cím, iparág
Termékek Termékszám, Termék neve, Cikkcsoportok neve
Értékesítési kategóriák Értékesítési kategóriák nevei
Jogi személyek Jogi személyek nevei
Dátumok Dátumok

Alapértelmezés szerint a tartalom a folyó naptári év adatait jeleníti meg. Azonban módosíthatja a dátumszűrőt a jelentésszűrők szakaszban. A vállalatszűrőt is módosíthatja.