Raktári teljesítmény Power BI tartalom

Ez a témakör azt ismerteti, mit tartalmaz a Raktári teljesítmény Microsoft Power BI tartalom modul. Leírja, hogy hogyan kell hozzáférni a Power BI-jelentésekhez, és információkat nyújt a tartalomcsomag összeállításához korábban használt entitásokkal és adatmodellekkel kapcsolatban.

Áttekintés

A Raktári teljesítmény Power BI tartalmat úgy hozták létre, hogy a raktár és a műveletek vezetői képesek figyelemmel kísérni a fontos bejövő, kimenő és készletmutatókat. A program a Raktárkezelésre, termékekre vonatkozó és más tranzakciós adatokat használja, és egyaránt megjeleníti a raktárteljesítményt, illetve szállítókra, termékcsoportokra, termékekre, helyszínekre és raktárakra lebontva is bemutatja azt.

A raktárkezelők a Raktárteljesítmény Power BI tartalom segítségével a következő három területet mérhetik:

  • Beérkező teljesítmény – Mérje meg, mennyire jól teljesít egy szállító egy ügyfél igényeihez képest (más szóval, mérje a szállítási teljesítményt), és mérje fel az elhúzódó teljesítményt, hogy azonosítsa azokat a problémákat, amelyek a munkavállalókat vagy a cikkeket egy adott időszakban érintik. Fontos tudni, hogy a szállítók időben, korán vagy későn szállítanak-e, így meghatározhatja, hogy a szállító teljesítménye milyen hatást gyakorol az átfogó teljesítményre. Egy olyan szállító, aki a megadott időpontokon kívül szállít, különös terhelést gyakorolhat a raktárra a váratlan munka miatt, és növelheti az átlagos betárolási időt.
  • Szállítási teljesítmény – Megmérheti, hogy a raktár teljes mértékben és időben szállít-e az ügyfeleknek (más szavakkal lemérheti a kimenő szállítási és kézbesítési teljesítményeket), hogy azonosítsa azokat a problémákat, amelyek termékekkel, helyekkel vagy raktárakkal, illetve adott ügyfelekkel kapcsolatosak. Ha úgy találja, hogy késedelmesen szállít adott területekre vagy városokba, akkor lehet, hogy több figyelmet kell fordítania a szállításra vagy az ügyfél kezelésére.
  • Hely készletének pontossága – A készlet pontossága fontos a belső raktár-üzletiintelligencia (BI) szempontjából. Nagyon fontos, hogy meghatározza, hogy általában mennyire pontosan számol. Azonban fontos, hogy meghatározza, mennyire pontos a cikkek megfelelő helyeken való tárolására, és hogy kiemelje az eltérési adatokat annak érdekében, hogy jobb pozíciókat találjon a cikkek számára, vagy megkezdhesse az adott cikk számlálását. (Jelenleg az új cikkalapú számlálási funkció gyorsjavításként jelenik meg.) Ha ezt a Power BI tartalmat használja a helyszínen megtalálható készletadatok helyességének megállapításához, a lopás is azonosítható a boltokban. Azt is meghatározhatja, hogy van-e olyan hely, ahol a kéznél lévő mennyiségek eltérnek a vállalati erőforrás-tervezési rendszer (ERP) adataitól. Lehet, hogy ezek a helyek túl nagyok, vagy nem lehet megszámolni őket. Emellett a fizikai helymeghatározás esetenként téves lehet, ezért nehéz egyetlen típusú cikket szinkronban tartani a kéznél lévő adatokkal.

A Power BI tartalmi csomag elérése

A Raktári teljesítmény Power BI tartalom a Raktári teljesítmény oldalon látható (Raktárkezelés > Lekérdezések és jelentések > Raktári teljesítményelemzés > Raktári teljesítmény).

Mérőszámok, amelyek a Power BI tartalomban szerepelnek

A Raktárteljesítmény Power BI tartalom jelentést tartalmaz. Ez a jelentés több olyan metrikát tartalmaz, amelyek diagramok, mozaikok, táblázatok formájában jeleníthetők meg. Az alábbi táblázatban a Raktári teljesítmény Power BI-tartalom megjelenítési formáinak áttekintése található.

Jelentéslap Diagramok Leírás
Beérkező teljesítmény Összes betárolás Az adott időszakra vonatkozó feldolgozott betárolási munkasorok száma.
Beérkező teljesítmény Betárolás átlagos időtartama Az az átlagos idő órában, amely alatt a beszerzési rendelés összes betárolási sora feldolgozásra kerül, az utolsóként betárolt cikk regisztrálásáig.
Beérkező teljesítmény Korai bevételezés A beszerzésirendelés-sorok korai bevételezéseinek száma.
Beérkező teljesítmény Időben történt bevételezés Azon beszerzésirendelés-sorok száma, amelyek bevételezése időben történt.
Beérkező teljesítmény Késedelmes bevételezés A beszerzésirendelés-sorok kései bevételezéseinek száma.
Beérkező teljesítmény Szállító által időben Azon beszerzésirendelés-sorok százalékos aránya, amelyet a szállító vagy a szállítócsoport korán, időben és későn küld.
Beérkező teljesítmény Átlagos betárolási idő (órákban) Az átlagos betárolás idő órákban kifejezve az idők során.
Beérkező teljesítmény Dolgozó betárolási átlaga Az az átlagos idő órákban, ameddig egy dolgozónak eltart a beszerzésirendelés-sorok betárolása.
Beérkező teljesítmény Átlagos betárolási idő szállító szerint Az átlagos betárolási idő órákban szállítónként vagy szállítócsoportonként.
Beérkező teljesítmény Átlagos betárolási idő termék szerint Az átlagos betárolási idő órákban cikkenként vagy cikkcsoportonként.
Hely készletének pontossága Teljes szám Az adott időszakra vonatkozó feldolgozott számlálási munkasorok száma.
Hely készletének pontossága Eltérési arány A teljes eltérési arány az adott időszakban összesen megszámolt sorok százalékában.
Hely készletének pontossága Szám eltérés nélkül Az összes feldolgozott számlálási sor közül azoknak a soroknak a száma, amelyeknek feldolgozása eltérés nélkül történt.
Hely készletének pontossága Az idők során megszámolt cikkek Azoknak a cikkeknek a százaléka, amelyeknek számlálása eltéréssel vagy eltérés nélkül történt az idők során.
Hely készletének pontossága Cikk mennyiségi eltérés nagyobb mint % Táblázatos nézet azokról a számlálási sorokról, amelyeknél az eltérések meghaladnak egy meghatározott százalékos értéket. A táblázat információkat tartalmaz a helyekről, cikkekről, átlagos eltérésekről, összesen számlált munkasorokról, a hely eltéréssel rendelkező sorairól, a számlált átlagos mennyiségről, a várhatóan számlált összesített mennyiségről, valamint a ténylegesen számlált cikkmennyiségről.
Hely készletének pontossága Cikkek száma dolgozónként A dolgozók számlálási teljesítménye. A teljesítmény kifejezése azon számlálási sorok százalékos arányában történik, amelyeknél nincsenek eltérések.
Hely készletének pontossága Cikkek száma hely/raktár szerint Számbeli teljesítmény a feldolgozott számlálási munkasorok szerint olyan helyenként vagy raktáranként, amelyek tartalmaznak vagy nem tartalmaznak eltéréseket.
Hely készletének pontossága Eltérési arány termék szerint A számlálási teljesítmény eltérési aránya. Az arány a feldolgozott számlálási munkasorok százalékában fejeződik ki cikkenként vagy cikkcsoportonként.
Szállítási teljesítmény Szállított sorok Azoknak a szállítmánysoroknak az összesített száma, amelyeket az adott időszakban szállítottak.
Szállítási teljesítmény Korán A korán leszállított szállítmánysorok százaléka.
Szállítási teljesítmény Időben Az időben leszállított szállítmánysorok százaléka.
Szállítási teljesítmény Késve A későn leszállított szállítmánysorok százaléka.
Szállítási teljesítmény Szállítmányok az idők során Azoknak a szállítmánysoroknak a százalékos aránya, amelyeket az adott időszakban időben, korán vagy későn szállítottak. Trendvonal mutatja az időben szállított sorok arányát.
Szállítási teljesítmény Város szerint késve szállítva A kései szállítások által érintett városok és területek megjelenítése térképen.
Szállítási teljesítmény Szállítva termék szerint Korai, időbeni vagy késedelmes cikk vagy cikkcsoport raktár szerint szállított százalékos értéke.
Szállítási teljesítmény Vevő által szállítva Korai, időbeni vagy késedelmes vevő vagy vevőcsoport raktár szerint szállított százalékos értéke.
Szállítási teljesítmény Szállító hely / raktár Korai, időbeni vagy késedelmes hely vagy raktár szerint szállított százalékos értéke.

Adatmodell, illetve számítások ismertetése

A Raktári teljesítmény Power BI tartalom jelentési oldalainak feltöltésére a következő adatok szolgálnak. Ezeket az adatokat az Entitástárban lebonyolított összesített mérések jelenítik meg. Az entitástár az analitikai célokra optimalizált Microsoft SQL Server adatbázisa. További tudnivalókért lásd: Az entitástár és a Power BI integrációjának áttekintése.

A következő fő összesítő mértékek szolgálnak a tartalom alapjaként.

Jelentéslap Diagramok Táblák Számítások leírásai
Beérkező teljesítmény Összes betárolás WHSWorkLine Olyan munkasorok száma, ahol a munkatípus betárolás.
Beérkező teljesítmény Betárolás átlagos időtartama WHSWorkLine A munkasorok max. idejének összege osztva a munkasorok max. idejének számával, ahol a munkasorok max. ideje a maximális eltérés a munka létrehozásának és lezárásának dátuma között.
Beérkező teljesítmény Korai bevételezés WHSWorkLine Azoknak a munkasoroknak a száma, ahol a munka létrehozási dátuma korábbi, mint a használt kézbesítési dátum. Ha a visszaigazolt kézbesítési dátum nincs beállítva, használja az alapértelmezett kézbesítési dátumot.
Beérkező teljesítmény Időben történt bevételezés WHSWorkLine Azoknak a munkasoroknak a száma, ahol a munka létrehozási dátuma azonos a használt kézbesítési dátummal. Ha a visszaigazolt kézbesítési dátum nincs beállítva, használja az alapértelmezett kézbesítési dátumot.
Beérkező teljesítmény Késedelmes bevételezés WHSWorkLine Azoknak a munkasoroknak a száma, ahol a munka létrehozási dátuma későbbi, mint a használt kézbesítési dátum. Ha a visszaigazolt kézbesítési dátum nincs beállítva, használja az alapértelmezett kézbesítési dátumot.
Beérkező teljesítmény Szállító által időben WHSWorkLine Korán érkezett, időben érkezett és késedelmesen érkezett (lásd a táblázat korábbi részében található leírást).
Beérkező teljesítmény Átlagos betárolási idő (órákban) WHSWorkLine Átlagos betárolási idő (lásd a táblázat korábbi részében található leírást).
Beérkező teljesítmény Dolgozó betárolási átlaga WHSWorkLine Átlagos betárolási idő (lásd a táblázat korábbi részében található leírást).
Beérkező teljesítmény Átlagos betárolási idő szállító szerint WHSWorkLine Átlagos betárolási idő (lásd a táblázat korábbi részében található leírást).
Beérkező teljesítmény Átlagos betárolási idő termék szerint WHSWorkLine Átlagos betárolási idő (lásd a táblázat korábbi részében található leírást).
Hely készletének pontossága Teljes szám WHSWorkLineCycleCount Azon ciklusok száma, ahol az abszolút eltérés mértéke egyenlő vagy nagyobb, mint 0 (nulla).
Hely készletének pontossága Eltérési arány WHSWorkLineCycleCount Olyan ciklusok száma, amelyeknél eltérések tapasztalhatók, elosztva a teljes számmal. A ciklusszámban akkor van eltérés, ha az abszolút eltérésmennyiség több mint 0 (nulla).
Hely készletének pontossága Szám eltérés nélkül WHSWorkLineCycleCount Azon ciklusok száma, ahol az abszolút eltérés mértéke nagyobb, mint 0 (nulla).
Hely készletének pontossága Szám eltéréssel WHSWorkLineCycleCount Azon ciklusok száma, ahol az abszolút eltérés mértéke egyenlő a 0 (nulla) értékkel.
Hely készletének pontossága Az idők során megszámolt cikkek WHSWorkLineCycleCount Szám eltérés nélkül és Szám eltéréssel (A táblázat korábbi részében található leírás.)
Hely készletének pontossága Cikk mennyiségi eltérés nagyobb mint % WHSWorkLineCycleCount Az átlagos eltérés az abszolút eltérésmennyiség elosztva a várt mennyiséggel, ahol az abszolút eltérési mennyiség több mint 0 (nulla). Az átlagos eltérés mennyisége az abszolút eltérésmennyiség átlaga, ahol az abszolút eltérési mennyiség több mint 0 (nulla). Számlálás eltérésssel, teljes számmal, várt mennyiséggel, valamint számolt mennyiségek, ahol a teljes mennyiség csoportosítás cikkek és helyek szerint történik (lásd a táblázat korábbi részének leírásait).
Hely készletének pontossága Cikkek száma dolgozónként WHSWorkLineCycleCount Szám eltérés nélkül és Szám eltéréssel (lásd a táblázat korábbi részében található leírást).
Hely készletének pontossága Cikkek száma hely/raktár szerint WHSWorkLineCycleCount Szám eltérés nélkül és Szám eltéréssel (lásd a táblázat korábbi részében található leírást).
Hely készletének pontossága Eltérési arány termék szerint WHSWorkLineCycleCount Eltérési arány (lásd a táblázat korábbi leírását).
Szállítási teljesítmény Szállított sorok SalesLine Az értékesítési sorok száma, ahová megtörténik az értékesítési sorok szállítása.
Szállítási teljesítmény Korán CustPackingSlipOnTimeStatus Értékesítési sorok, ahol a szállítási dátum állapota 1 (korai). A korai azt jelenti, hogy a csomagoláson szereplő szállítási dátum korábbi, mint az értékesítési sor megerősített szállítási dátuma. Ha a visszaigazolt szállítási dátum nincs beállítva, használja az igényelt szállítási dátumot.
Szállítási teljesítmény Időben CustPackingSlipOnTimeStatus Értékesítési sorok, ahol a szállítási dátum állapota 2 (időben). Az időben azt jelenti, hogy a csomagoláson szereplő szállítási dátum azonos, mint az értékesítési sor megerősített szállítási dátuma. Ha a visszaigazolt szállítási dátum nincs beállítva, használja az igényelt szállítási dátumot.
Szállítási teljesítmény Késve CustPackingSlipOnTimeStatus Értékesítési sorok, ahol a szállítási dátum állapota 3 (késés). A késés azt jelenti, hogy a csomagoláson szereplő szállítási dátum későbbi, mint az értékesítési sor megerősített szállítási dátuma. Ha a visszaigazolt szállítási dátum nincs beállítva, használja az igényelt szállítási dátumot.
Szállítási teljesítmény Szállítmányok az idők során SalesLine CustPackingSlipOnTimeStatus Teljes mértékben leszállított megrendelések, ahol az értékesítési sor teljes mennyisége leszállított, plusz korán, időben és későn (lásd a táblázatban korábban leírtakat).
Szállítási teljesítmény Város szerint késve szállítva CustPackingSlipOnTimeStatus Késés (lásd a táblázat korábbi leírását).
Szállítási teljesítmény Szállítva termék szerint CustPackingSlipOnTimeStatus Korai, időbeni és késedelmes (lásd a táblázat korábbi részében található leírást).
Szállítási teljesítmény Vevő által szállítva CustPackingSlipOnTimeStatus Korai, időbeni és késedelmes (lásd a táblázat korábbi részében található leírást).
Szállítási teljesítmény Szállító hely / raktár CustPackingSlipOnTimeStatus Korai, időbeni és késedelmes (lásd a táblázat korábbi részében található leírást).